Nieuwsbrief 13

 • Gemaakt op: 20-3-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Ouderavond
Komende week stond een ouderavond gepland. Deze avond wordt verschoven. Zodra er meer informatie bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. 

Afscheid van collega's
Wendy Ceelie en Nienke Nijenhuis zullen per 1 april a.s. niet meer werkzaam zijn op het Bovenland. Zij hebben allebei een baan gevonden in Purmerend, dichter bij huis. Ze hebben aangegeven dat ze liever niet midden in het schooljaar wilden vertrekken. Gezien de aangeboden kans en de lange reistijd, hebben ze hier toch voor gekozen. Wij vinden het bijzonder jammer dat ze ons gaat verlaten, maar we wensen hun natuurlijk veel succes op de andere school. 

Nienke stond in groep 7 in het zwangerschapsverlof van Nicole. Na de paasdagen is Nicole weer aanwezig. Tot haar terugkomst maken wij gebruik van invallers van een uitzendbureau. Ook voor groep drie is de vervanging bijna rond. De betreffende ouders worden zo spoedig hierover geïnformeerd.

​Inval tekort
Als een leerkracht ziek is, zullen we altijd eerst proberen intern een oplossing te vinden of een invaller te regelen. Het is helaas een groot probleem om invallers te vinden in Amsterdam. Dat betekent dat wij soms genoodzaakt zijn om uit te wijken naar een andere oplossing. Helaas hebben we deze week ouders van groep 1-2 moeten verzoeken om hun kind thuis te houden. Dit is een uiterste noodgreep en we hopen dat dat niet vaak zal voorkomen. Het zou fijn zijn om ons invalnetwerk te vergroten. Kent u iemand, met een lesbevoegdheid, die beschikbaar is om af en toe in te vallen? Hoe leuk is het om op het Bovenland te werkenJ! Laat het Sandra weten.

Talent-battle
Basisschool Het Bovenland doet mee aan de Muziek Talent Express. In deze leerlijn wordt veel belang gehecht aan de presentatie aan een publiek en aan de mogelijkheden die muziek biedt voor uitwisseling, verbroedering en verbinding. Podiumervaring is van belang voor kinderen. Hoe leuk is het voor leerlingen om op een echt podium te staan? Ook voor ouders is het natuurlijk bijzonder om naar een optreden van hun kind in een theater te gaan. Voor uw school is dit festival een fantastische plek om andere scholen te ontmoeten, te laten zien wat uw leerlingen tot nu toe geleerd hebben in de Muziek Talent Express én om te zien wat er op de andere scholen gebeurt. 

Woensdag 5 april doet onze talentband mee aan de Talent-battle op festival 'Het Podium' in Theater de Meervaart. Om 17 uur is de voorstelling en u bent van harte welkom!

Vakanties en studiedagen

 • Pasen 2017 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie 2017 22 april 2017 t/m 30 april 2017
 • Hemelvaart 2017 25 mei 2017 t/m 28 mei 2017
 • Pinksteren 2017 3 juni 2017 t/m 5 juni 2017
 • Zomervakantie 2017 22 juli 2017 t/m 3 september 2017

Studiedagen

 • 30 en 31 maart 2017  
 • 22, 23 en 24 mei 2017  
 • 3 en 4 juli 2017
(let op: 5 mei is géén vrije dag dit schooljaar)


 ​

​Ouderavond, afscheid, inval tekort, Talent-battle, Vakanties en studiedagen.​

Foto's

Video's

Meer informatie