Nieuwsbrief 13. 6 april 2018

 • Gemaakt op: 6-4-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 6-4-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Sandra van Vliet
 • |
 • Fotograaf:  

Schoolbezoek van de ASKO

Donderdag 5 april kreeg Het Bovenland bezoek van Diane Middelkoop en Jan Willem van Schendel, voorzitter College van Bestuur en directeur Onderwijs en Ontwikkeling van ons bestuur de ASKO. Tijdens dit jaarlijkse schoolbezoek kijkt het bestuur altijd waar de school mee bezig is en gaan ze bovendien in gesprek met directie, teamleden, leerlingen en/of ouders.

Het bezoek op Het Bovenland was weer zeer geslaagd! Na een gesprek met de directie, hebben de bestuursleden een percussie muziekles bijgewoond. Daarna hebben zij gesprekken gevoerd met de leerlingenraad en een aantal ouders. De thema's waren: waar ben je trots op? Wat zou je anders willen zien? Hoe ziet Het Bovenland er over tien jaar uit? Ook kwamen het lerarentekort en het stijgende leerlingenaantal ter sprake. Diane Middelkoop en Jan Willem van Schendel hebben terug gegeven dat we een prachtige school (en plein) hebben, waar kinderen met plezier en tevredenheid rondlopen. Mooi compliment toch?

Schoolplein

Afgelopen week is de laatste hand gelegd aan het schoolplein, er is beplanting gekomen en ook de laatste speeltoestellen zijn geïnstalleerd. Het ziet er allemaal al een stuk gezelliger uit! Voor het eind van het schooljaar zullen we gezamenlijk het schoolplein nog feestelijk inwijden, de exacte datum is echter nog niet bepaald. Deze zal spoedig bekend gemaakt worden.

Een nieuw onderdeel op het schoolplein is een speelkeukentje bij de zandbak. Als u nog thuis oude pannen, pollepels, vergiet, zeef (of iets dergelijks - van hout of metaal, geen aardewerk of keramiek) heeft liggen die u niet meer voor het koken gebruikt zou dan een welkome aanvulling zijn voor de uitzet van de keuken. Deze kunt u bij Emilie of Martine inleveren.

Verder hebben we nog een oproep aan de ouders. Het eerste jaar is het nodig dat de planten op het schoolplein bij droog weer twee keer per week water krijgen. Na dit eerste jaar zullen de wortels voldoende aangesterkt zijn zodat de bomen en struiken het verder op eigen kracht kunnen redden. We willen daarom graag een ouder-poule samenstellen van enthousiaste vrijwilligers die ervoor zorgen dat in de periode van mei tot en met september 2018 de planten op het schoolplein water krijgen. Als je geïnteresseerd bent kan je je aanmelden bij Zdenko (zdenko.van.kesteren@gmail.com). Bij voldoende aanmeldingen zal het er op neer komen dat je eens per twee/drie weken met een andere ouder na schooltijd de planten water geeft.

Veel groeten, de commissie vergroening schoolplein

Biebbericht

Sinds dit jaar hebben wij een heuse bibliotheek op school! De kinderen vanaf groep 3 hebben een eigen pasje waarmee ze een boek kunnen lenen (om op school te lezen). We hebben inmiddels bijna alle boeken in een biebsysteem ingevoerd en proberen alles nog zo mooi mogelijk neer te zetten. De bieb is nu een paar uurtjes per week open maar we zoeken nog enthousiaste ouders of grootouders die ons een uurtje per week kunnen helpen. Het gaat dan om de boeken uitlenen en de boeken weer opruimen. Wie O wie heeft een uurtje over? Meld je aan bij Martine.

Dan nog dit…

 • Is er een creatief iemand die het leuk vindt om te helpen met boekensteunen e.d maken?!!
 • Wie heeft er thuis nog leesboeken (in goede staat)? Naast de bieb staat een krat waar deze boeken in kunnen.
 • We kunnen nog een boekenkast kunnen gebruiken (Billy, laag). Mocht iemand die nog over hebben...

  Alvast hartelijk dank!

  De biebclub
   

Avondvierdaagse

Afgelopen week zijn de brieven meegegaan voor de Avondvierdaagse! Het is iedere keer weer een groot feest om met veel leerlingen en ouders van Het Bovenland vier avonden te wandelen om daarna een medaille in ontvangst te mogen nemen.

Daar zit een hele organisatie achter en Wilma (moeder van Nienke, groep 7) doet dat al heel wat jaar! Daarvoor zijn we haar erg dankbaar. Wilma heeft dat altijd met plezier gedaan, maar vanaf volgend schooljaar wil zij het stokje overdragen aan een andere ouder. Denise (moeder Brandon, groep 3) helpt Wilma al. Wie vindt het leuk om zich bij de organisatie aan te sluiten en een steentje bij te dragen aan het jaarlijkse wandelevenement. Laat het Wilma of Denise weten. Wilma… alvast dank voor al jouw inzet en enthousiasme!

We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen mee zullen lopen! Geef jij je ook op?

Vrije dagen en studiedagen

Meivakantie: 27 april t/m 11 mei 2018
Pinkstermaandag:   21 mei 2018
Studiedag aan Pinksteren vast: 22 mei 2018
Studiedagen:   25, 26 en 27 juni 2018
Zomervakantie:21 juli t/m 2 september 2018


 

 


Foto's

Video's

Meer informatie