Nieuwsbrief 13

  • Gemaakt op: 18-3-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 18-3-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​​Paasviering: 24 maart
Goede vrijdag en Pasen: 25 maart t/m 28 maart        
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Pinksteren: 16 mei
Studiedagen 17 mei, 17 juni en 20 juni (let op: in de vorige nieuwsbrief was een datum weg gevallen)
Eindfeest: 8 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Koffiemoment
Afgelopen woensdag was er een koffie moment en we waren heel tevreden met de hoge opkomst! Sandra heeft een praatje gehouden. Zij heeft verteld over de ontwikkelingen op Het Bovenland en  waar de school mee bezig is. Een aantal punten die genoemd zijn:

De school: We zijn heel trots op het nieuwe gedeelte van de school. We willen graag een open en rustige uitstraling en dat lukt goed! We constateren na de verbouwing soms kleine gebreken, die kom je altijd tegen, maar we zullen ze zo snel mogelijk verhelpen.

De studieweek: aan de hand van een impressiefilmpje hebben we verteld over de studieweek.

TSO: We constateren dat nog ruim 1/3 van alle ouders de TSO bijdrage niet heeft betaald. Deze bijdrage is niet verplicht, maar als school hebben we de bijdrage nodig om de TSO mogelijk te maken. Anders zullen we moeten gaan nadenken over andere vormen van lesroosters , waardoor de kosten nog veel hoger kunnen gaan worden of dat het continurooster verdwijnt. Ook liggen de kosten op Het Bovenland veel lager dan op sommige andere scholen.​ De school is aan het kijken hoe we met dit probleem om kunnen gaan. We hopen dan ook echt dat de ouders die niet hebben betaald, alsnog het bedrag willen overmaken. Verder hebben ook 2 ouders zich opgegeven om de TSO te komen versterken! Hartstikke fijn!

Kernwaarden: Ze zijn de basis voor een heldere missie en visie en als school zijn we bezig om die te formuleren. De kernwaarden van Het Bovenland zijn: Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid, Ontwikkeling en Onderzoekend. De aanwezige ouders hebben nagedacht over wat zij belangrijk vinden voor school en onderwijs.  Ze hebben hun  kernwaarden opgeschreven en die hangen op het prikbord bij de ingang.

Personeel: Meester Eddy is nog steeds ziek en we hopen op een spoedig herstel. Het ziekteverzuim op school is laag t.o.v . het gemiddelde in het onderwijs en dat willen we graag zo houden. Toch is het goed om te noemen dat het op dit moment in onderwijsland erg moeilijk is om invallers te vinden. Scholen moeten dit intern oplossen of zijn soms zelfs genoodzaakt  kinderen naar huis te sturen. Hopelijk hoeven we niet tot dit soort maatregelen over te gaan!

Ouderavond: De MR heeft geopperd om dit schooljaar nog een informatieve ouderavond te houden. Als de datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Digitaal mededelingenbord: bij de ingang staat iedere ochtend een mededelingenbord, waarop u het nieuws van de dag kunt lezen. We zijn aan het onderzoeken of het bord een meerwaarde oplevert om u als ouder nog beter te informeren. Over een tijdje zullen we met elkaar evalueren of het een bijdrage levert aan de communicatie.

We bedanken de aanwezige ouders voor hun betrokkenheid en input. Na de meivakantie zal er weer een koffiemoment zijn.

Heelys of Wheelies
De laatste weken hebben steeds meer kinderen de zgn. "heelys" of "wheelies" aan als ze op school komen. Dit zijn schoenen met wieltjes eronder waardoor je kunt lopen én skaten. Leuk voor de leerlingen maar wij vinden het gevaarlijk. Kinderen  gaan met grote snelheid over het plein of door de school, ze vallen op het schoolplein en lopen de trap op en af met deze schoenen. Om de veiligheid van uw kind te kunnen blijven waarborgen hebben we daarom besloten, in samenspraak met de MR, de "heelys" of "wheelies" niet meer toe te staan op school. Dit was al het geval in de school, maar dit geldt nu ook voor op het plein. Wij zullen dit in de klas bespreken, maar vragen ook u dit met uw kind te bespreken. We hopen op uw begrip en medewerking.

Lustrumfeest
Houdt u er rekening mee dat het Lustrum feest in de ochtend en in de avond is!

​Een geslaagd koffiemoment, heelys/wheelies en belangrijke data voor in de agenda!

Foto's

Video's

Meer informatie