Nieuwsbrief 14 2013-2014

 • Gemaakt op: 31-3-2014 19:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​Belangrijke data:

 • Kamp groep 8 7 t/m 9 april: groep 8B / 9 t/m 11 april: groep 8A
 • Excursie groep 3 naar Nemo: 16 april
 • Paasfeestviering: 17 april
 • Meivakantie: 18 april t/m 5 mei, start op 6 mei


Nieuws uit de school

Zoektocht nieuwe directeur
Anderhalve week geleden hebben we ons als team gebogen over de vacature van de nieuwe directeur. Afgelopen week was de oudergeleding van de MR aan de beurt. Deze week wordt dat proces afgerond en de advertentie wordt komend weekend geplaatst in het Parool en de Volkskrant. Ook is de vacature dan te lezen op de (vernieuwde) website van de ASKO: www.askoscholen.nl  

Onzekerheid
Op dit moment is er veel onzekerheid: onzekerheid over de nieuwe directeur, onzekerheid over de formatie en dan ook nog een verbouwing volgend jaar. We begrijpen deze onzekerheid en deze blijft zeker nog een paar weken bestaan. Op dit moment weten we nog niet wie er volgend jaar voor welke groep staat. Wel luisteren we naar de signalen van ouders en proberen daar rekening mee te houden. We vragen uw begrip voor deze situatie. Het enige wat we kunnen doen is goed les geven. Dat is onze missie en daar zetten we op in en doen we alles aan.

Ik ben blij dat er wel zekerheid is over de periode na de meivakantie. Toen ik weer gevraagd werd, heb ik wel even moeten nadenken, maar ik wil dit jaar goed afsluiten. Ook de bovenstaande onzekerheid heeft mij doen besluiten om zelf wat zekerheid te bieden. En inmiddels ben ik van de school en het team gaan houden: we gaan ervoor om het schooljaar op een goede en positieve manier af te sluiten!

Ziekte leerkrachten Heel af en toe is een leerkracht ziek. Dit zijn niet de meest leuke momenten, niet voor de leerkracht en voor de klas. Vaak wordt de groep de eerste dag verdeeld en krijgen ze te maken met invallers. Dit gaat altijd anders dan bij de eigen leerkracht.
Helaas is dat zo, wij kiezen niet voor de situatie van ziekte, maar zijn blij dat er les gegeven kan worden. Op iedere school komen helaas dit soort situaties voor.

Doorgeven van ziekte
Naar aanleiding van het incident in Badhoevedorp hebben we weer eens kritisch gekeken naar ons beleid. Er werd altijd al gebeld, maar we gaan nu eerder bellen. Eddy en Astrid lopen rond 09.00 uur een rondje langs alle groepen. Is er iemand afwezig waar we niets van hebben gehoord of een email hebben gehad, wordt u gebeld. Op de locatie St Paulus bellen de leerkrachten zelf naar huis.

Voor nu weer een hartelijke groet,
Danielle Maas

Nieuws uit de ouderraad
Geen schoolreisje of sportdag zonder ouderbijdrage

Ruim een maand geleden heeft u een brief gehad over de ouderbijdrage. Die wordt onder andere gebruikt voor het samen vieren van Sinterklaas, Kerstmis en Pasen, het organiseren van de sportdag en voor de schoolreisjes. Als u inmiddels betaald heeft: hartelijk dank!

Mocht u nog niet betaald hebben, wat wettelijk gezien ook niet hoeft, dan willen we u er op attent maken dat de kinderen voor wie niet betaald wordt helaas niet mee kunnen op schoolreisje, en ook niet kunnen meedoen met de sportdag.

Dat zou toch jammer zijn, dus kunt u zo snel mogelijk €63,00 per kind overmaken op rekening NL93INGB0009102863 onder vermelding van de naam en klas van het kind? U kunt niet alleen betalen voor het schoolreisje of iets anders: we bieden een totaalpakket aan als ouderraad!

Mocht u gespreid willen betalen, dan kunt u dat overleggen met interim directeur Daniëlle Maas. Contante betalingen zijn mogelijk bij Astrid Maengkom, administratief medewerker. Zij is hier op maandag en woensdag aanwezig.
Alvast bedankt voor uw medewerking en mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met mij of Daniëlle Maas (d.maas@askoscholen.nl) opnemen.

Namens oudervereniging R.K. Basisschool het Bovenland,
Bram de Vries,
Penningmeester oudervereniging
aavries@dds.nl

Nieuws uit de groepen

Nieuws uit groep 3A
Helaas gaat Tobias groep 3A verlaten. Hij verhuist naar het zuiden van het land en kan dus niet meer bij ons op school blijven. Gelukkig kon hij ons nog wel een paar proefjes demonstreren. Hiervoor had Tobias zijn scheikunde doos meegenomen. Daarin zaten allemaal spannende dingen: maatbekertjes, gevaarlijke stoffen om te mengen, reageerbuisjes, pipetjes, handschoenen enz. Natuurlijk hebben we in de klas geen gevaarlijke dingen gedaan.
Ivan mocht hem assisteren. Het nieuwe thema in de groepen 3 gaat namelijk over onderzoek doen. De komende periode zullen er regelmatig proefjes gedaan worden in de klassen. Als afsluiting gaan we op woensdag 16 april met de Cultuurbus naar Nemo. Ook daar zullen we met z'n allen allerlei dingen ontdekken en onderzoeken.

Voor de ouders die dat leuk vinden is hier een tip: Bij "De Ontdekhoek" op de burgemeester Roëllstraat 145 kun je samen met je kind allerlei dingen ontdekken en onderzoeken. De kinderen kunnen ook heel goed alleen hun weg vinden maar met elkaar iets doen is natuurlijk nog leuker! Dit is een geweldig leuke plek voor een verjaardagsfeestje! Op de website www.ontdekhoek.nl kun je alle informatie vinden.

Groeten van groep 3 en juf Martine en juf Saskia

Hoofd, schouders, knie en teen-nieuws uit groep 4/5

Ook in groep 4/5 werken we dit thema over het menselijk lichaam. We wisten al veel en hebben er ook al heel veel bij geleerd. Deze week hebben we over het thema een rondeel geschreven. Dit is een gedicht van 8 regels, waarbij een aantal regels steeds terugkomen. Het was best lastig, maar wel erg leuk om te doen!

Je spijsvertering
Ik eet een broodje
En dan kauw ik het goed door
En dan gaat het door je lichaam en dan komt het eruit
Ik eet een broodje
En dan gaat het door je slokdarm
En het komt eruit, ik doe nog iets
Ik eet een broodje
En dan kauw ik het goed door

Geschreven door Aitana

Oor
Het gaat door mijn oor
En dan gaat het naar je trommelvlies
Dan komen we bij de stijgbeugel
Het gaat door mijn oor
Dan komen we bij het slakkenhuis
Dan gaan we naar de hersenen
Het gaat door mijn oor
En dan gaat het naar je trommelvlies

Geschreven door Jayden

Ik heb buikpijn
Als ik pijn in mijn buik heb ga ik naar de wc
En dat is niet leuk
Ik moet heel hard drukken om het eruit te krijgen
Als ik pijn in mijn buik heb ga ik naar de wc
Maar als ik op de wc zit doet het heel pijn
Ik hoop dat het heel snel over gaat
Als ik pijn in mijn buik heb ga ik naar de wc
En dat is niet leuk!

Geschreven door Noah

Ziek
Als ik ziek ben voel ik me niet fijn
Na één dag is het weer over
Dan ga ik weer spelen
Als ik ziek ben voel ik me niet fijn
Dan ga ik in mijn bed liggen
Dan ga ik slapen
Als ik ziek ben voel ik me niet fijn
Na één dag is het weer over

Geschreven door Quincy

Nieuws uit groep 7
Theorie verkeersexamen groep 7

18 maart was het zover. Groep 7 moest het theorie-examen maken. Eerst kregen we in de klas situaties op het digiboard te zien en moesten wij de stelling die er werd gegeven met ja of nee beantwoorden. We waren best gespannen, omdat we veel moesten leren en dit ons eerste examen was.

Nadat we alle vragen hadden beantwoord moesten we om en om naar de lerarenkamer om een mondelingexamen af te leggen. Iedereen heeft ontzettend goed zijn best gedaan en bijna iedereen heeft zijn diploma gehaald. In groep 8 gaan we het praktijkexamen afleggen en gaan we in de praktijk laten zien wat we hebben geleerd.


​Theorie verkeersexamen groep 7, op zoek naar een nieuwe directeur, de ouderbijdrage.

Foto's

Video's

Meer informatie