Nieuwsbrief 14 2014-2015

 • Gemaakt op: 1-6-2015 10:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data

 • Maandag 01.06.2015: Uiterste inleverdatum aanmelden nieuwe leerlingen
  01.06.2015: Schoolfotograaf
  01.06.2015: 08.30 uur : Ouderbijeenkomst Kleuters. Thema: Prijzen en Belonen
 • Dinsdag 02.06.2015: Schoolfotograaf
  02.06.2015: Voorlopige adviesgesprekken groep 7
 • Woensdag 03.06.2015: Voorlopige adviesgesprekken groep 7
 • Vrijdag 05.06.2015: Juffendag
 • Maandag-Woensdag 15.06.2015-17.06.2015: Kamp groep 8
 • Vrijdag 19.06.2015: Zomerfeest
 • Maandag 22.06.2015: Start verbouwingsactiviteiten
  22.06.2015: 08:30 uur: Ouderbijeenkomst Kleuters Thema: Grenzen stellen
 • Dinsdag 23.06.2015: Wennen nieuwe klas (middag)
 • Donderdag 25.06.2015: Schoolreis
 • Vrijdag 26.06.2015: Afscheid juf Tessa
 • Dinsdag 30.06.2015: Musical groep 8

Welkom
In mei zijn gestart in de 5e kleutergroep: Liam van Eekeren, Hiba ben el Faquih Akalay en Timo Mijzen. We hopen dat jullie heel veel bij ons op Het Bovenland gaan leren. Welkom allemaal!

Uiterste inleverdatum aanmeldformulier nieuwe leerlingen
1 juni 2015 is de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier voor kinderen die geboren zijn van 1 januari tot en met 30 april 2012
1 november 2015 is de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier voor kinderen die geboren zijn van 1 mei tot en met 31 augustus 2012

Schoolfotograaf
Maandag 1 en dinsdag 2 juni is de schoolfotograaf bij ons op school. Op maandag worden individuele foto's gemaakt en dinsdag gaan de groepen op de foto.
Voor broertjes en zusjes die (nog) niet op school zitten en wel met hun schoolgaand broertje of zusje op de foto willen bestaat de mogelijkheid om op maandag 1 juni vanaf 14.45 uur aan te schuiven in de rij bij de fotograaf.

Ouderbijeenkomsten Kleuters
Op 1 juni en op 22 juni zijn er twee ouderbijeenkomsten gepland voor de kleuters. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door onze Ouder en Kindadviseur, Aysegul en de twee oudercontactmedewerkers, Lisanne en Olga. Alle ouders van de kleuters zijn hierbij van harte uitgenodigd! De intakelijst voor de aanmeldingen zullen vooraf ingevuld worden. Deze kunt u vinden in de klas van uw kind.
 
Personeel
"Lieve kinderen en lieve ouders,

Groot nieuws! Ik ga verhuizen naar Dublin. Mijn vriend David heeft een baan aangeboden gekregen bij Google en dit is een hele mooie stap in zijn carrière. Ik ga met hem dit grote avontuur aan en wij zullen 13 juli al verhuizen. Het is erg spannend, ben nog nooit in Dublin geweest en heb daar ook nog geen nieuwe baan. Een compleet nieuw avontuur! Ik hoop ook daar te kunnen onderwijzen, maar in Ierland is dit lastiger omdat ik de Ierse taal Gaelic niet beheers. Ik heb al wel contact met de eerste Nederlandse school in Ierland, dus wie weet!

Na de zomervakantie zal ik niet meer op het Bovenland werken. Ik ga de kinderen, de ouders en mijn collega’s ontzettend missen. Ik heb het de afgelopen jaren erg naar mijn zin gehad en heb veel geleerd op het Bovenland. Ik wil jullie dan ook bedanken voor alles!

Omdat ik aan veel groepen heb lesgegeven en veel ouders ken wil ik graag op vrijdag 26 juli afscheid van jullie nemen. Ik hoop tot dan! "

Juf Tessa

Het team van Het Bovenland vindt het reuze jammer dat Tessa vertrekt. De kinderen en de leerkrachten zullen zeker een traantje wegpinken. Maar we zijn vooral blij voor Tessa en David dat ze zo’n fantastische kans krijgen en dat ze deze ook grijpen. Wat een geweldig avontuur staat hen te wachten.
Veel succes in Ierland!

Juffendag
Op vrijdag 5 juni vieren de juffen en meesters hun verjaardag. De hele ochtend is het feest.

Zomerfeest schooljaar 2014/2015

Zomerfeest
Dit jaar vindt het zomerfeest plaats op vrijdag 19 juni. Alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zijn welkom. Dit jaar heeft de feestcommissie besloten voor het thema Black & White. Het verzoek is dan ook om deze dag in zwart/witte kleding, zwart of wit (eventueel gecombineerd met jeans) naar school te komen.
Hulpouders nodig
Wij hebben ouders nodig die deze dag een handje kunnen helpen. Te denken valt aan het inrichten van het schoolplein (of de hal in het geval van regen), toezicht houden, opruimen, helpen bij het buffet enz.
Borrelgerechtjes
Vanaf maandag 1 juni kunt u zich inschrijven. De intekenlijst ligt op de grote blauwe tafel in de hal.
Binnenkort hangen er bij de lokalen van uw kind ballonnen met daarop kleine borrelgerechtjes. Uw kind kan samen met u een ballon met een gerechtje dat het mee wil nemen, uitkiezen.
Wij kijken er naar uit en hopen op een grote opkomst!
Hartelijke groet van de feestcommissie,
Martine Polhuis, Saskia Nijman, Saskia Scholle
Esther van Westerlaak, Jo-An Carter, Fatima Allilti

Start bouwactiviteiten
Op maandag 22 juni is het zover! Het werk aan de uitbreiding van het huidige Bovenland gaat van start. Bovenop het terras en aan de huidige bebouwing worden 6 extra lokalen gebouwd. Deze verbouwing is nodig zodat we verder kunnen groeien. De entree zal daardoor een facelift ondergaan. De architect hoopt dat de nieuwbouw gereed is in het voorjaar van 2016.
Een en ander heeft tot gevolg dat we ons tijdens de verbouwing nu en dan zullen moeten aanpassen aan de situatie van dat moment. Door met betrokken partijen in goed overleg te gaan hopen we de kans op overlast tot een minimum te beperken. We vragen begrip voor de gewijzigde situatie. Zodra het gebouw er staat zullen we beloond worden met veel ruimte en mogelijkheden voor onze kinderen!

Schoolreisje
Zoals alle jaren is het ook dit jaar weer een groot geheim: de bestemming van de schoolreis. Op 25 juni gaan we op reis en weten we waar naar toe. Veel plezier allemaal!
Schoolreisje en ouderbijdrage
Geen schoolreisje als de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan!
Kinderen voor wie niet betaald is kunnen helaas niet mee op schoolreisje.

Dat zou toch jammer zijn. Daarom graag vandaag nog zo snel mogelijk €58,00 per kind (of €50,50 als uw kind ná 1 januari is begonnen) overmaken op rekening NL93 INGB 0009 1028 63 ten name van Ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van de naam en klas van uw kind(eren)? Contant betalen is niet meer mogelijk.

Muziekles is voor elk kind mogelijk in Amsterdam!
Zou uw zoon of dochter graag op muziekles willen, maar heeft u daar het geld niet voor, dan kunt u een beroep doen op het Jongeren Cultuur Fonds.

Het Jongerencultuurfonds betaalt de contributie / het lesgeld voor één culturele activiteit per jaar. Voor alle aanvragen geldt dat de ouders niet genoeg geld hebben om de gewenste culturele activiteit zelf te betalen. Meer info op: www.jongerencultuurfonds.nl.

Vanaf 1 juni kunnen de nieuwe aanvragen worden ingediend bij het Jongeren Cultuur Fonds Amsterdam! Het Jongerencultuurfonds richt zich specifiek op Amsterdamse jongeren tussen de 5 en 16 jaar.

TSO Bijdrage nog niet betaald
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan de oproep om de nog niet betaalde TSO-bijdrage te voldoen. Fijn, bedankt voor uw medewerking.
Voor ouders die dit nog niet hebben gedaan , hierbij een dringend verzoek om het verschuldigde bedrag (€. 25,00 per leerling) per ommegaande over te maken op: Rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Wanneer het schoolplein oplopen?
Vorige maand hebben we een verzoek gedaan aan de ouders om te wachten met het schoolplein oplopen totdat er geklapt is door de juffen, de kinderen zich bij hun juf verzameld hebben en het hek wordt geopend door een juf of een leerling.
Helaas moeten we constateren dat menigeen nog steeds te vroeg het schoolplein oploopt. Wanneer ouders dit doen is het moeilijk voor de juffen het overzicht over de kinderen te houden. Dus, graag wachten totdat het hek wordt geopend door een juf of een leerling. Alvast dank voor uw medewerking.

Musical groep 8
Op 30 juni is het dan zover! Onze groep 8 neemt afscheid van Het Bovenland met een musical. ’s Middags is er in Circus Elleboog de generale repetitie voor de medeleerlingen. ’s Avonds vindt de voorstelling voor ouders en leerkrachten plaats.

Cao PO
U heeft er vast al over gehoord. Er is een nieuwe CAO voor het Primair onderwijs. Deze geldt voor al het onderwijzend personeel in Nederland. Doel van de nieuwe CAO is het verlagen van de werkdruk voor het onderwijspersoneel. Voortaan worden nieuwe werknemers aangesteld voor 8 uur per dag (0,2 fte). Een werkweek is voortaan 40 uur. Dit houdt in, dat een iets langere werkweek wel eens voor mag komen, maar dat dit niet structureel zo mag zijn. Gedurende het schooljaar zullen de te werken uren beter verdeeld gaan worden, met als gevolg dat de medewerkers maximaal 428 uur vakantie hebben (= 10,7 weken x 40 uur). Door de 40-urige werkweek zouden bepaalde activiteiten onder druk komen te staan en zal er wellicht een beroep op ouders noodzakelijk zijn. We gaan het goed bestuderen en evalueren. Voor de kinderen verandert er niet veel, zij houden gewoon de vakanties die zij altijd al hadden.

​Belangrijke data, welkom, uiterste inleverdatum aanmeldformulier nieuwe leerlingen, schoolfotograaf.

Foto's

Video's

Meer informatie