Nieuwsbrief 14

 • Gemaakt op: 13-4-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​​​18 en 19 april afsluiting van de thema's

In de week voor de mei​vakantie sluiten we onze thema's over de ruimte en de planeten af. Iedere groep doet dat op zijn eigen wijze. De groepen 1-2-3 doen dit met elkaar op 19 april. Diane Middelkoop en Jan Willem van Schendel van de ASKO, ons bestuur, zullen hierbij aanwezig zijn.

Muziek

Op Het Bovenland wordt veel aandacht aan muziekonderwijs gegeven! Dat doen wij niet zomaar. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier en verbindt. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Wist u dat goed muziekonderwijs zelfs iets oplevert voor de oude dag? Klik hier

Herhaalde oproep verkeer
Veel ouders komen met de auto naar school. Voor de veiligheid van onze kinderen, willen we u vragen in de parkeervakken te parkeren. Er zijn in de loop van de tijd al wat kleine incidenten geweest en het is aan ons allemaal om dit te voorkomen. Een simpel, maar doeltreffend advies: kom lopend of met de fiets!

Wij vragen de kinderen die met de fiets komen hun fiets in de rekken of buiten het hek te plaatsen.

PO in actie

Graag willen we aandacht voor PO-in-actie. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn: er is recent veel aandacht in de media voor het basisonderwijs. Leerkrachten willen kinderen goed onderwijs blijven bieden en zij vinden dat er geïnvesteerd moet worden door de politiek. Een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten. Een fiks lerarentekort dient zich aan en zal voor flinke problemen gaan zorgen als we nu niets doen. Zeker het grote lerarentekort houdt de gemoederen op Het Bovenland bezig.

Ons bestuur, aangesloten bij het Breed Bestuurlijk Overleg, ondersteunt PO-in-actie en daar zijn wij blij mee.

Schoolplein

Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de aanvraag voor subsidie voor het vergroenen van het schoolplein. De gemeente Amsterdam heeft subsidie ter beschikking gesteld voor het verbouwen van schoolpleinen om de buurt groener te maken en om te zorgen dat er minder verharde ondergronden zijn in de wijk, zodat hemelwater beter kan afvloeien. Natuurlijk willen wij ons schoolplein mooier en spannender maken en aanspraak doen op deze regeling! Vandaar dat we ook een aanvraag indienen.

Samen met de kinderen en de ouders hebben we nagedacht over de wensen van het nieuwe schoolplein. Er is een werkgroep voor de aanvraag opgezet die de wensen hebben vertaald naar een programma van eisen, dit was een voorwaarde voor bij de indiening.

In maart heeft de werkgroep een workshop gevolgd, hier kwamen onderwerpen als duurzaamheid, ontwerp en onderhoud uitgebreid aan bod. Deze onderwerpen hebben we verwerkt in de aanvraag. De gemeente bood ondersteuning bij het opschrijven van de subsidieaanvraag, ze hebben suggesties en tips gegeven om onze kans op toezegging van de subsidie te vergroten.

Vorige week hebben we de aanvraag ingediend bij de gemeente. Nu is het hopen op een positieve uitkomst, want er zijn verschillende scholen die een indiening hebben ingezonden en er zal een strenge selectie plaatsvinden. Half juni zal de uitkomst bekend worden of we de subsidie gaan krijgen.

Ouderbijdrage

Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage moeten overmaken. 

De ouderbijdrage vragen wij voor allerlei activiteiten die niet door het ministerie van onderwijs worden vergoed. Hierbij moet u denken aan:

 • Aanschaf van tramkaarten om op excursie te gaan;
 • Vervoer en entree schoolreisje;
 • Materialen en versiering voor de verschillende feesten/thema's;
 • Hapje en een drankje tijdens de musical van groep 8;
 • Traktaties tijdens het schoolreisje, feesten en sportevenementen;
 • De organisatie van het Sinterklaasfeest;
 • De sportdag;

De ouderbijdrage is met de ouders op de ledenvergadering vastgesteld op € 60,00 per kind. Kunt u dit bedrag vóór 1 mei overmaken op rekening NL93 INGB 0009 1028 63 ten name van Ouderraad Het Bovenland, onder vermelding van de voornaam/achternaam en de groep van uw kind(eren)?

Wellicht komt u in aanmerking voor de Scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam. Meer informatie over het aanvragen daarvan kunt u vinden als u op www.amsterdam.nl zoekt naar "scholierenvergoeding" (bellen lijkt niet meer te kunnen helaas). Alvast bedankt voor uw medewerking en mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bram de Vries (penningmeester) of de directeur van de school, Sandra van Vliet (bovenland.directie@askoscholen.nl).

Van de oudercontact medewerker

Het paasontbijt zit er weer op! Alle aanwezige ouders hadden iets lekkers mee en samen hebben we genoten van een heerlijk paasontbijt en paaslunch. Het was gezellig en leuk om u op deze manier te leren kennen. Ik vind het voor herhaling vatbaar en ik hoop u ook!

De ouders die er niet bij aanwezig konden zijn, hoop ik volgende keer te mogen verwelkomen.

Fijne dagen toegewenst en graag tot ziens bij de volgende thema bijeenkomst Positief opvoeden op dinsdag 18 april!

Hartelijke groet, Nadia Walayat

Vakanties en studiedagen

 • Pasen 2017         14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie 2017            22 april 2017 t/m 30 april 2017
 • Hemelvaart 2017             25 mei 2017 t/m 28 mei 2017
 • Pinksteren 2017               3 juni 2017 t/m 5 juni 2017
 • Zomervakantie 2017      22 juli 2017 t/m 3 september 2017

Studiedagen

 • 30 en 31 maart 2017       
 • 22, 23 en 24 mei 2017    
 • 3 en 4 juli 2017 

(let op: 5 mei is géén vrije dag dit schooljaar)

 ​​​​

​​Thema afsluiting, muziek, verkeer, schoolplein, ouderbijdrage, paasontbijt, vakanties en studiedagen

Foto's

Video's

Meer informatie