Nieuwsbrief 14. 2 mei 2018

  • Gemaakt op: 2-5-2018 09:00
  • |
  • Gewijzigd op: 2-5-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Verlofaanvragen

Het valt ons op dat er veel verzoeken voor bijzonder verlof of voor extra vakantiedagen binnenkomen. De school dient zich aan de wet Leerplicht te houden. In de Leerplichtwet is aangegeven hoe met extra verlof omgegaan moet worden. De leerplichtambtenaar ziet toe op naleving van deze wet, waarbij de directeur van de school gehouden is de administratie bij te houden van extra vakantie, verlof en/of verzuim. Extra dagen vrij nemen in verband met een vakantie is niet toegestaan. We zullen hier strenger op moeten gaan toezien. In het handboek leerplicht staan alle regels en protocollen beschreven. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/leerplicht-info/ 

Schoolplein

In verband met het nieuwe schoolplein hebben wij met elkaar een aantal afspraken en regels opgesteld. Deze afspraken willen wij graag met jullie delen, zodat wij met z'n allen zorg kunnen dragen voor het schoolplein. Wij zouden het fijn vinden als we ons allemaal aan de afspraken houden, spreek elkaar hierop aan. Namens het team en de kinderen, bedankt!

Afspraken rondom het spelen op het schoolplein:

- De kinderen lopen alleen onder begeleiding van leerkrachten en ouders langs het tuintje wat wordt afgezet.
- Fietsen blijven buiten het hek, er mogen geen fietsen op het schoolplein.   
- De wigwam is om in te spelen en niet om op te klimmen.
- Als je na schooltijd gezellig blijft spelen, ruim dan de spullen op de juiste plek op: de schijven op de stokken, de pannen op de plank van het keukentje, de metalen bakken van de keuken in de daarvoor bestemde gaten plaatsen.
- De kinderen lopen om de begroeiing op de heuvel heen, niet er doorheen.
- Het podium is bedoeld om op te zitten en om op te presenteren, niet om aan te hangen. Hangen doen we in het klimrek.
- Bij de tribune ga je via de trappen naar beneden, niet langs de achterkant i.v.m. begroeiing.
- De bloembakken zijn ingezaaid. We moeten hier met elkaar zorg voor dragen, dus graag geen tassen erop plaatsen.
- Er komt een speciale schoonloopmat, maar evengoed stampt iedereen zijn schoenen buiten schoon voor het naar binnen gaan.
- De kinderen worden vanaf nu weer op een vaste plek opgehaald. Wij zouden het fijn vinden als u de ingang vrijhoudt dit i.v.m. veiligheid en een goede doorstroom van de groepen na schooltijd. Op de plattegrond ziet u waar u uw kind kunt ophalen. speelplaats.png

Cursus Het Begint Bij Mij 

"Het begint bij mij"gaat uit van je kracht als ouder en geeft je inzicht in je eigen opvoedstijl. Je staat stil bij je eigen opvoeding en ervaringen als kind. In de training ga je samen met andere ouders op zoek naar wat jij belangrijk vindt voor jouw kinderen en hoe je dat in het dagelijks leven kunt vormgeven

Voor wie
Deze training is voor ouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 18 jaar.
Waar
Locatie wordt nog bekend gemaakt.
Wanneer
Start 6 juni van 09:00-12:00 uur
6 bijeenkomsten van 3 uur.
Na de training blijft de groep elkaar zien.
Kosten
Geen.
Meer informatie en aanmelden bij:
Bien Sanders, Ouder- KindAdviseur
Tel 06.31.631.570
b.sanders@oktamsterdam.nl


Foto's

Video's

Meer informatie