Nieuwsbrief 14

  • Gemaakt op: 1-4-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 1-4-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Pinksteren: 16 mei
Studiedagen 17 mei, 17 juni en 20 juni
Ouderavond: 26 mei, start 19 uur
Eindfeest: 8 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Ouderavond
De MR heeft het idee geopperd om dit schooljaar nog een ouder-informatieavond te houden. De directie zal in ieder geval een presentatie houden over waar we op het Bovenland mee bezig zijn. Hoe het programma er verder uit zal zien, moet nog worden uitgewerkt. Noteert u in ieder geval 26 mei (om 19 uur) in uw agenda?

Medezeggenschapsraad
De MR heeft op 10 maart een vergadering gehad. De volgende punten stonden op de agenda: PR, communicatie, veiligheid, formatie. Het verslag kunt u lezen op de website onder het kopje 'school' en vervolgens 'medezeggenschapsraad'. 

Avondvierdaagse
De Avond 4 daagse komt er weer aan! Ook dit jaar organiseert een aantal ouders dit wandelfestijn en doet Het Bovenland dus weer mee. Het gaat van start op maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni. En we vinden het leuk als er veel leerlingen en ouders mee gaan. Vergeet je niet op te geven!

Op dinsdag 5 April vrijdag 8 april en  kunt u uw kind inschrijven van 8:20 tot 9:00 uur bij de grote trap. De kosten zijn dit jaar €7.50. Dit is iets hoger dan voorgaande jaren, omdat de subsidie van de wandelcommissie er niet meer is. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wilma of Linda van de OR.

Luizen
Zoals op bij elke school zijn er wel eens luizen, zo ook bij ons. Er is altijd actief luizenteam op Het bovenland geweest die regelmatig controles hield. Op het moment zitten daar te weinig moeders in om alle kinderen van de school te controleren. Wij zijn op zoek naar ouders die in de week na elke vakantie bij ons op school de kinderen controleren op luizen. Bent u niet bang voor een beestje? Geef u dan op! U kunt zich aanmelden bij de leerkracht van uw groep. Het zou fijn zijn dat in elke klas één of meerdere ouders zijn die in hun eigen klas van hun kind gaan controleren. Wanneer u zich op geeft kost u dat 10 minuten per keer. Help ons de luizen de school uit!

Eén April
Vreemd…. we hebben geen aannemers van de firma Badhoeve gezien vandaag…? Oh nee! want we hadden geen lekkage! Eén April!! Hartelijk dank aan alle ouders en kinderen die hebben meegespeeld of er met open ogen in getuind zijn! Jullie reactie was geweldig. De grap was juist daarom zeer geslaagd!

Themabijeenkomst Peuters en Kleuters
Voor wie: Voor ouder(s)/ verzorgers van peuters en kleuters op Het Bovenland.
Inschrijven: Via het strookje, gekregen van de leerkracht van uw kind.
Thema: 'Ieder kind is uniek'. Stimuleren van talenten en het ontwikkelen van vaardigheden.
Waar: In de ouderruimte bij buitenschoolse opvang All Kidsz.
Wanneer: Woensdag 6 april. Ochtend: van 8.45 tot 10.15 (uitloop tot 10.30).
Met wie: Ouder- en kindadviseur en oudercontactmedewerker van de school.

​Ouderavond, avond4daagse en natuurlijk onze 1 april grap!

Foto's

Video's

Meer informatie