Nieuwsbrief 15 2014-2015

 • Gemaakt op: 18-6-2015 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data

 • Kamp groep 8: 15 t/m 17 juni
 • Rapport mee: 18 juni
 • Zomerfeest: 19 juni
 • Start verbouwing: 22 juni
 • 08:30 uur: Ouderbijeenkomst Kleuters Thema: Grenzen stellen: 22 juni
 • Kennismakingsmiddag: 23 juni
 • Schoolreisje: 25 juni
 • Afscheid nemen juf Tessa: 26 juni
 • Musical groep 8: 30 juni
 • Groepen 5 vrij i.v.m. verhuizing: 2 en 3 juli
 • Laatste schooldag: 3 juli
 • Zomervakantie!!: 4 juli t/m1 6 augustus


Beste ouders, verzorgers en kinderen,
De Nieuwsbrief krijgt u deze keer op papier en in uw mail. Dit omdat er belangrijke informatie instaat over de groepsverdeling van volgend schooljaar. Soms blijven de nieuwsbrieven nog lang in een mailbox bij de ongelezen berichten staan en met deze editie is dat niet wenselijk. Deze papieren versie is dus een uitzondering.
Vanmiddag hebben de kinderen gehoord wie volgend jaar hun leerkracht wordt en we willen u deze informatie ook direct met u delen.

Over drie weken begint de zomervakantie! Binnen de school zijn we al hard aan het werk om alle voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. Er zal dit jaar nog één nieuwsbrief worden verspreid. Hierin komt alle praktische informatie, zoals het vakantierooster voor volgend schooljaar, de studiedagen, het gymrooster, de schooltijden, enz. De ouders van de groepen 5 krijgen nog een aparte brief mee, waarin u wordt geïnformeerd over de organisatie volgend schooljaar op onze tijdelijke locatie bij de Mijlpaal.

Formatie
De formatie voor volgend schooljaar is rond, we verwelkomen twee nieuwe leerkrachten op het Bovenland. Een van hen is eigenlijk al een bekende bij ons op school. Juf Hannan Azzouz. Zij heeft haar LIO stage in groep 3-4 met een 8 afgerond. Van harte gefeliciteerd namens het team! Volgend schooljaar gaat zij, naast juf Nicole in groep 8 aan het werk. Daarnaast komt juf Fleur Bouwmann ons team versterken. Fleur heeft de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan op basisschool de Waaier en zij gaat volgend schooljaar groep 4 lesgeven. Beide nieuwe leerkrachten stellen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
Wij zijn blij met het totale formatieplaatje en hebben er veel vertrouwen in dat alle kinderen volgend schooljaar een mooi jaar tegemoet gaan met hun nieuwe leerkracht.

Binnen de formatie hebben wij ook ruimte weten te houden voor de vakleerkracht Nick, van gym en ook juf Anne blijft de muzieklessen op Het Bovenland verzorgen.

Formatie 2015-2016.jpg

Zoals u weet zal juf Tessa gaan verhuizen. Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven, zal er op 26 juni de gelegenheid zijn om afscheid van haar te nemen. Zij blijft wel tot het einde van het schooljaar in groep 1/2 E en in groep 7 werken.

Lokaal indeling
Hieronder volgt een indeling van de lokalen op de hoofdlocatie. De lokalen van de huidige groepen 5 zullen tijdens de verbouwing niet kunnen worden gebruikt. Daarom zullen er tijdelijk twee groepen naar de Mijlpaal verhuizen. Dit worden de twee groepen 6. De teamkamer zal ook tijdelijk worden ingezet als lokaal. Daarnaast kan in de kantoorruimte (directie / administratie / intern begeleiders) tijdelijk niet worden gewerkt vanwege de bouwwerkzaamheden. Het speellokaal wordt daarom tijdelijk een team / directiekamer. De intern begeleider Veronica, zal in de ruimte naast de oude teamkamer te vinden zijn.
Lokaal indeling.jpg

Verbouwing
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat de verbouwing a.s. maandag 22 juni van start. Dit zullen eerst vooral voorbereidende activiteiten zijn. Het bouwterrein wordt ingericht en de hekken worden geplaatst, daarna wordt het schuurtje afgebroken. Vanaf 22 juni kunnen wij geen gebruik meer maken van de hoofdingang van het schoolgebouw.
We gaan gebruik maken van de zij-ingang aan de waterkant en voor de kleuters zal het hek opengaan aan de kant van de gymzaal. We gaan de openingstijden van de school verruimen om een opstopping zoveel mogelijk tegen te gaan. De deuren van de school zullen tot aan de zomervakantie om 8:15 uur open gaan.
Ook de gebruikers van het fietspad naast de school zullen hinder ondervinden van de werkzaamheden. Let u op de verkeersborden.
Op maandag 22 juni is er weer een bouwvergadering en zal er voor ons weer meer duidelijkheid komen in de werkzaamheden en wat dit voor de school en de kinderen betekent. Wij houden u op de hoogte.

Schoolreisje
Er zijn al veel vragen bij de leerkrachten binnengekomen over de bestemming van het schoolreisje dit schooljaar. Normaal gesproken hielden we dat tot het laatste moment geheim! Ouders hebben aangegeven het toch wel erg prettig te vinden om te weten waar hun zoon of dochter naar toe gaat.
Daarom zullen we u hierover inlichten.
Groep 1 t/m 4 gaan naar de speeltuin in Oud Valkenveen, er gaan 43 begeleiders mee.
Groep 5 t/m 7 gaan naar Duinrell., er gaan 13 begeleiders mee.

De groepsleerkrachten hebben het vanochtend al in de klas verteld! We hebben er heel veel zin in en hopen op een prachtige dag!

Kennismakingsmiddag
Op dinsdagmiddag 23 juni hebben wij de kennismakingsmiddag. De kinderen gaan alvast een middagje naar hun nieuwe juf/groep om kennis te maken. De dag zal weer worden afgesloten in hun eigen klas.
 
Musical groep 8
Op dinsdag 30 juni zal de eindmusical plaatsvinden van groep 8 in Circus Elleboog. In de ochtend zal groep 8 de musical verzorgen voor groep 4 t/m 7. De kinderen gaan met het openbaar vervoer (tram 1/ metro 50) naar het theater. De ov-kaartjes worden door de school verzorgd.
Na de voorstelling gaan de kinderen samen met de leerkracht terug naar school.
In de avond is de eindmusical voor de ouders en andere genodigden. Groep 8 zal zelf de toegangsbewijzen verzorgen.
Op woensdag 24 juni worden voor de kleuters en groep 3 de liedjes van de Musical gezongen.

Vanaf maandag 15 juni hangt er bij iedere klas een poster met daarop een keuze aan hapjes en drankjes voor ons zomerfeest op het schoolplein. Net als bij kerst kunnen kinderen een briefje met hun keuze meenemen naar huis.
Vanaf 11.30 uur kunt u op 19 juni de warme hapjes brengen. Koude gerechten en drankjes kunnen ’s morgens al worden meegenomen. Om verspilling van eten te voorkomen hebben wij per klas het aantal gerechten bepaald. Niet elk kind hoeft iets mee te nemen.
Wij beseffen dat het feest plaats vindt tijdens de Ramadan. Helaas bleek deze datum de enige mogelijkheid.
U bent allemaal van harte welkom van 12.00 tot 14.00 uur. Vanaf 12.30 bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.
We zijn nog dringend op zoek naar hulpouders die beschikbaar zijn van 08.30 tot 14.30 uur. U kunt zich nog steeds inschrijven. Op de blauwe tafel in de hal ligt een intekenlijst.
Dresscode: zwart en wit – spijkerstof mag!

Rapport mee
Op donderdag 18 juni krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Mocht u inhoudelijke vragen hebben naar aanleiding van het rapport, dan kunt u zelf een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek.

Oproep vanuit de MR

De MR van Het Bovenland bestaat uit zes personen. Drie leerkrachten namens het team die de personeelsgeleding vormen en drie ouders in de oudergeleding.

Danielle Alsemgeest, voorzitter van de MR, zal vanwege een verhuizing, helaas afscheid nemen van de MR en Het Bovenland. Het vertrek van Danielle houdt in dat er een plek vrij komt in de oudergeleding van de MR.

Direct na de zomervakantie willen wij starten met het werven van een nieuwe ouder voor de oudergeleding van de MR. Wij willen u vragen om alvast na te denken of dit misschien iets voor u is. Wilt u meedenken en -praten over het beleid van de school en daarmee andere ouders vertegenwoordigen, houd dan na de vakantie de nieuwsbrief in de gaten of geeft u alvast bij een van de MR leden aan dat u interesse heeft.

Met vriendelijke groet,

De MR van Het Bovenland
Personeelsgeleding; Marieke Mutgeert en Sharita Ramlagan
Oudergeleding; Anita School en Fdila Alsemgeest

​Belangrijke data, formatie, lokaal indeling, verbouwing, schoolreisje.

Foto's

Video's

Meer informatie