Nieuwsbrief 15

  • Gemaakt op: 20-4-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​​​Traktaties (herhaling uit nieuwsbrief 5)

Wat is het leuk als je jarig bent en je mag dit vieren op school! De kinderen komen in hun mooiste kleren op school, er wordt gezongen en er wordt iets lekkers uitgedeeld. 
Ouders maken hier vaak veel werk van! We zien ook dat traktaties in sommige gevallen steeds groter worden en dat is niet de bedoeling. Het team vindt het vooral belangrijk dat uw kind die dag in het zonnetje wordt gezet. 
Wij hebben daarom afgesproken dat de kinderen één ding mogen trakteren. Het gaat immers om het idee en we willen graag één lijn trekken. Om misverstanden en teleurstellingen voorkomen, kun u altijd contact opnemen met de leerkracht. Met haar kunt u afspreken wanneer uw kind zijn/haar verjaardag kan vieren en wat de traktatie zal zijn. Denk u ook eens aan een gezonde traktatie? Dat vinden kinderen (en ook wij) heerlijk en het is nog gezond ook!

Thema koffieochtend voor ouders van de kleuters

Maandag 1 mei is er een thema koffieochtend voor ouders van de kleuters op school. Het thema is "structuur bieden". Samen met andere ouders zal Nadia Walayat, onze oudercontact medewerker, in gesprek gaan over wat ons als ouders bezighoudt als je kind grenzen opzoekt of niet luistert. Dit is een thema waar we als ouders allemaal mee te maken hebben en waar iedereen op zijn eigen wijze mee om gaat. Een mooi thema om ervaringen over uit te wisselen en te leren van en met elkaar. Wees welkom! Wij zorgen voor de koffie en thee. (Van 8.30 tot 9.30 uur in de koffiekamer)

Website

De website is aan vernieuwing toe! Samen met een aantal ouders hebben wij gekeken naar en gebrainstormd over de inhoud van de website. De komende weken zijn wij druk bezig met het herschrijven van teksten en aanpassingen doen. We houden u op de hoogte! 

Herdenking 4 mei

Op 4 mei vindt er weer een Herdenking plaats bij het Verzetsmonument op het Joop Woortmanplein, tegenover de Trijn Hullemanlaan 69.

Voorafgaand aan de Herdenking is er een Stille Tocht vanaf het Huis van de Wijk De Aker aan de Noorderakerweg 2 naar het monument. Daar zal een kort programma plaatsvinden.

Om 20.00 wordt twee minuten stilte gehouden met aansluitend het Wilhelmus. Vervolgens is er gelegenheid om bloemen en kransen te leggen bij het monument. U bent na afloop van deze Herdenking van harte welkom voor een hapje en een drankje in Huis van de Wijk de Aker.

Ouder- en Kindadviseur

Mijn naam is Chantal van Unen. Sinds april 2017 werk ik als ouder- en kindadviseur op deze school en uw wijk.

U kunt bij mij terecht met kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis. Maar ik kan ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met een gesprek. Als het ingewikkelder is, maken we samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips, gesprekken of een training. Als het nodig is, zorg ik voor een verwijzing naar specialistische hulp.


Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het Ouder- en Kindteam de Aker- Nieuw Sloten. Daarin werken ook jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken. En ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige onderzocht door een van mijn collega's.

Om goed bereikbaar te zijn voor ouders en kinderen, houd ik spreekuur in de wijk op OKC de Kikker en op school. Ik ben onafhankelijk van school en ga zorgvuldig om met uw informatie. Als ouders het goed vinden, werk ik wel samen met school. Belangrijk is dat uw kind goed en snel geholpen wordt. Ik heb op de vrijdag spreekuur op het Bovenland van 9.00 tot 12.00, als ik niet in gesprek ben kunt u bij mij binnenlopen om een afspraak te maken. Ook kunt u mij bereiken via 0655834196 of c.vanunen@oktamsterdam.nl

 Meer informatie: www.oktamsterdam.nl.

​Traktaties, thema koffieochtend voor ouders van kleuters, website, 4 mei, nieuwe ouderkind adviseur stelt zich voor

Foto's

Video's

Meer informatie