Nieuwsbrief 15

  • Gemaakt op: 15-4-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 15-4-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Entreetoets groep 7: 13 april t/m 23 april
Eindcitotoets groep 8: 19 april t/m 21 april
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Pinksteren: 16 mei 
Studiedagen 17 mei, 17 juni en 20 juni 
Ouderavond: 26 mei, start 19 uur
Avond4daagse: 30 mei t/m 2 juni
Juffendag: 3 juni
Eindfeest: 8 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Leefstijl
Sinds dit schooljaar werken wij op school de methode Leefstijl. Deze methode richt zich op de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen. Het programma besteedt aandacht aan vaardigheden als kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en weerbaarheid, conflicten oplossen, omgaan met groepsdruk, risico's inschatten en doelen stellen.De leerkrachten hebben in het begin van het schooljaar hiervoor een cursus gevolgd en hebben deze week hun diploma ontvangen!​

Plaatsing VO
Op donderdag 7 april hebben alle leerlingen uit groep 8 bericht gekregen op welke VO school zij zijn geplaatst. Vanwege het nieuwe matchingssysteem moesten alle leerlingen een top tien lijst maken met hun scholen van voorkeur. Vervolgens vond er een centrale loting plaats, die op 7 april bekend werd gemaakt. Elk jaar is dit weer erg spannend voor de leerlingen om de uitslag te krijgen. Van de 18 leerlingen uit groep 8 zijn er 15 op hun eerste school van voorkeur terecht gekomen, 2 leerlingen op hun tweede voorkeursschool en één op de derde voorkeursschool. Alle leerlingen zijn blij met de plaatsing.

Volgende week vindt de Eindcitotoets plaats. Deze toets heeft geen invloed op het advies dat de leerlingen hebben gekregen, maar kan dienen als een second opinion als de uitslag hoger uitvalt dan het advies van de basisschool. In groep 7 wordt op dit moment de Entreetoets afgenomen. Zij staan aan de start van de kernprocedure, dat begint met het krijgen van een voorlopig advies aan het eind van groep 7.

Open Boek
Martine Polhuis is de afgelopen maanden naar de cursus Open Boek geweest. In deze cursus ligt de nadruk op het verhogen van leesplezier bij kinderen. Hoe kun je dat op school, in de klas en thuis doen. Veel lezen maakt je wereld groter. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die veel lezen beter scoren sociaal-emotioneel gebied. Door de verhalen die ze lezen gaan ze nadenken over de wereld om hen heen. Ze vergelijken zichzelf met de personen uit een boek. Wat zou ik doen als ik zoiets mee zou maken? Zou ik het ook durven? Dat heb ik ook weleens meegemaakt. Ook op bijna alle andere gebieden doen "lezers" het beter. Hoe meer je leest, hoe rijker je wordt aan kennis en gevoelens.

Om te lezen moet je wel kunnen kiezen uit een goed en leuk aanbod van boeken. Binnenkort zal dit op school mogelijk zijn. Op dit moment zijn we het boekenbestand van de school aan het opschonen. Oude boeken gaan weg en er komen nieuwe boeken voor in de plaats. De boeken krijgen een goede plek in een echt schoolbieb. We proberen de bieb zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken.

 Heeft u belangstelling om eens te helpen? Wilt u iets meer weten over lezen? Kom gerust na schooltijd langs bij Martine.

Martine (groep 3A)

Verslag ouderbijeenkomst 'Ieder kind is uniek'
Op woensdagochtend 6 april was er met een mooie groep geïnteresseerde ouders een themabijeenkomst 'Ieder kind is uniek'. Deze werd gehouden in de ouderruimte bij naschoolse opvang All Kidsz. 

Tijdens de themabijeenkomst ging het gesprek over wat het begrip 'autonomie' voor ouders en hun kinderen betekent. Deze kan vergroot worden door stimulatie, aanmoediging, zelfvertrouwen en spelend leren. Voorbeelden uit de praktijk werden genoemd. Visies over opvoeding van de ouders kwamen naar voren en persoonlijke situaties werden gedeeld.

Een interessant onderwerp blijft de balans vinden tussen enerzijds de verantwoordelijke, grenzen stellende ouder zijn, anderzijds om de ouder zijn die zijn kind de vrijheid en de ruimte geeft om zichzelf te ontdekken, waarbij de ouder 'het unieke' (eigenschappen) van het kind in zijn waarde laat.

Kortom, de themabijeenkomst liet zien dat het in gesprek gaan met elkaar (ouders onderling) tot uitwisseling, ideeën en inspiratie kan leiden aan de hand van een gericht (opvoed)onderwerp.

Tot slot nog een aantal tips voor thuis in het kader van de Week van het Jonge Kind:
- Laat je kind zelf doen en ontdekken;
- Laat je kind zelf kiezen;
- Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil
- Sluit aan bij wat je kind wil en doet;
- Reageer altijd positief als je kind iets probeert of (bijna) goed doet.

Tot een volgende themabijeenkomst. Wees welkom en laat u inspireren!

Lisanne Rietveld
Ouder-kind-adviseur en oudercontactmedewerkers, Het Bovenland'

​Hierin leest u over leefstijl, plaatsing VO, open boek en de ouderbijeenkomst​

Foto's

Video's

Meer informatie