Nieuwsbrief 16

  • Gemaakt op: 13-5-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 13-5-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:
Pinksteren: 16 mei 
Studiedag 17 mei
Ouderavond: 26 mei, start 19 uur
Avond4daagse: 30 mei t/m 2 juni
Juffendag: 3 juni
Schoolreisje: 16 juni
Studiedagen: 17 juni en 20 juni
Rapport mee: 24 juni
Sportdag: 29 juni
Facultatieve rapportgesprekken: 27 juni t/m 1 juli
Eindfeest: 8 juli
Musical groep 8: 12 juli
Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Studiedag
Aankomende dinsdag hebben de leerkrachten een studiedag en zijn de kinderen vrij.  Er zullen verschillende onderwerpen op de agenda staan:

-Marjolein Dullens van onze Arbo organisatie komt zichzelf voorstellen. 
-Sandra geeft informatie over het schoolplan en de leerkrachten zullen een enquête invullen over hoe zij naar de school kijken. Op de ouderavond zal Sandra ook de ouders hierover informeren.
-We denken na over het jaarlijkse schoolfeest. Dat is dit jaar extra feestelijk omdat het een lustrumfeest is! 
-Tenslotte zal er tijd gemaakt worden om de groepsplannen te evalueren. 

Rapporten
Op vrijdag 24 juni krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. In de week erna (27 juni t/m 1 juli) zijn er facultatieve rapportgesprekken. Dat betekent dat er  deze periode geen verplichte rapportgesprekken zijn, maar dat u een gesprek mag aanvragen bij de leerkracht van uw kind als u vragen heeft over het rapport. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek, omdat zij het rapport verder wil toelichten of u graag wil spreken over uw kind. De intekenlijsten zullen op het prikbord worden gehangen naast de deur van de klas van uw kind vanaf maandag 20 juni.

Oproep eindfeest
Op vrijdag 8 juli staat, zoals jullie weten, het eindfeest en gelijk de opening van het nieuwe gedeelte van de school gepland. De hele vrijdagochtend en een deel van de avond zit vol met feestelijke activiteiten.

Voor de ochtend is na de officiële opening een vossenjacht gepland. Hiervoor hebben we natuurlijk heel veel hulp nodig! Vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms en tantes: wie heeft er zin om van deze vossenjacht een groot succes te maken? Het gaat om het begeleiden van een klein groepje kinderen tijdens het lopen van de vossenjacht/speurtocht. Vanaf woensdag 18 mei tot en met vrijdag 10 juni kunt u zich inschrijven op de lijsten die bij de klassen hangen. Verdere informatie over deze dag volgt later.

​Met belangrijke data, inhoud studiedag, rapporten en eindfeest

Foto's

Video's

Meer informatie