Nieuwsbrief 17

  • Gemaakt op: 6-6-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 6-6-2017 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Sandra van Vliet
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Deurbeleid

We merken af en toe dat de voordeur tijdens schooltijd open blijft staan. Dat vinden we niet prettig, omdat er dan ongewenste personen de school in en uit kunnen lopen. We hebben als team met elkaar afgesproken dat als er kinderen op het schoolplein spelen de deur open mag staan. De betreffende leerkrachten houden toezicht op wie de school binnen gaat. Daarna gaat de deur weer dicht en moeten ouders en bezoekers aanbellen.

We weten dat de dranger deur van de deur niet optimaal werkt, maar daar wordt aan gewerkt!  

We willen u op het hart drukken de deur bij het binnenkomen of het verlaten van de school goed achter dicht te doen!  

Schoolbibliotheek

We hebben ervoor gekozen om een digitaal uitleensysteem voor de schoolbibliotheek in te voeren. Op die manier weten we waar de boeken zijn en wat de kinderen lezen. Zo kunnen we ook makkelijker de aanschaf van nieuwe boeken afstemmen op de smaak van de kinderen.

Het systeem sluit aan bij het systeem dat in de bieb van de OBA gebruikt wordt. Dit maakt het opzoeken van boeken makkelijk voor de kinderen.

De kinderen krijgen hun eigen bieb-pas.

Biebouders gezocht!

Alle boeken krijgen een informatie-etiket en een rugcode.

Nog voor de vakantie willen we een start maken met het voorbereiden van de boeken. Dit is een flinke klus en de leerkrachten kunnen dit niet alleen. We kunnen dus veel hulp gebruiken.

Het is niet moeilijk! Ouders die willen helpen gaan eerst samen met leerkrachten aan de slag. Als je eenmaal weet hoe het moet, kan iedereen op elk moment zelf/ samen aan d slag. Hoe eerder de boeken klaar zijn, hoe sneller de bieb goed kan draaien.

Wil je helpen? Meld je dan aan bij Yolanda (4A), Saskia Nijman (6) of Martine (3A).

Schoolreisje
Op donderdag 29 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje! De groepen 1 en 2 gaan naar de Holle Bolle Boom, de groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen en de groepen 5 t/m 7 gaan survivallen in Almere. De leerkracht van de groep zal zelf ouders benaderen voor hulp bij het begeleiden van de groepen. Verdere informatie volgt tegen die tijd in een aparte brief.

 

 


​Nieuwsbrief 17 met informatie over o.a. de voordeur, de bibliotheek en het schoolreisje

Foto's

Video's

Meer informatie