Nieuwsbrief 17. 20 juli 2018

 • Gemaakt op: 20-7-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 20-7-2018 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Het schooljaar zit er op!

Het was een veelbewogen jaar in onderwijsland! Gelukkig hebben we onze formatie rond voor komend schooljaar. Zoals u weet is het lerarentekort schrijnend en het is belangrijk om hier met elkaar over in gesprek te blijven. Het plan is om dat zeker ook te doen! Komend schooljaar willen we graag tijdens de eerste koffie ochtend met ouders out of the box denken over het lerarentekort. Houdt u vast 12 september in de ochtend vrij?

We kijken terug op een mooi jaar! Wat gaat het toch altijd weer snel. Vorige week hebben we groep 8 uitgezwaaid. Zij hebben het met de eindtoets geweldig gedaan (boven het landelijk gemiddelde) en ze kunnen met een goede basis een volgende stap gaan zetten. We hebben genoten van hun afscheidsavond, die wij dit jaar voor het eerst in ons eigen Bovenlandtheater konden houden. We wensen ze heel erg veel succes! Er zijn ook nog andere leerlingen die van school vertrekken. Ook hen wensen we veel succes.

Helaas gaan we ook afscheid nemen van juf Saskia. Zij gaat dichter bij huis werken. Wij zullen gaan haar missen! Waar mensen gaan, mogen we ook weer nieuwe collega's verwelkomen. We krijgen er vier nieuwe leerkrachten bij: Sanae Bargha, Daphne den Bree, Inge Verboon en Mandy Kolk. Maryam el Jaouhari en Fedoua Slimi zijn leerkrachten-in-opleiding. Fedoua kende u al, maar Maryam is net aangenomen en zij zal zich komend schooljaar aan uw voorstellen.

Nog net voor de vakantie hebben we een aantal zaken die open stonden rond gekregen:

 • Maryam komt bij Janneke in groep 3 werken. Zij gaat de maandag voor haar rekening nemen en in de loop van het jaar ook de dinsdag. Janneke krijgt daardoor ruimte voor haar managementtaken.
 • Maryam staat op vrijdag in de groep van Lisanne. Ze gaat nog één dag bij ons werken om te ondersteunen in verschillende groepen.
 • In groep 7 gaat Astrid Limmen op de donderdag en vrijdag de ziektevervanging van Fleur doen. Astrid is een ervaren leerkracht en werkt voor de invalpool van de ASKO.
 • In groep 4 komt Erika Kalka op donderdag en vrijdag naast Gözde Kaya te staan. 


We zijn heel blij dat de nieuwe krachten ons team komen versterken! Eerst gaan we allemaal genieten van de een welverdiende vakantie. Fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

Dank aan alle hulpouders!

We hebben dit schooljaar weer veel ouderhulp mogen ontvangen. Denk aan het lezen met kinderen, het begeleiden en ondersteunen tijdens uitstapjes, hand- en spandiensten in en buiten de klas, maar ook de hulp bij het uitvoeren van luizencontroles en organiseren van andere diverse activiteiten. Er is een team van ouders opgericht die zich bezig houden met het onderhoud van het schoolplein. Hoe geweldig is dat! Dank daarvoor.

Natuurlijk spelen de ouderraad en de ouders van de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Zonder al deze hulp is veel niet mogelijk, dus alle ouders en verzorgers die zich in het afgelopen schooljaar voor onze school en de kinderen hebben ingezet: Ontzettend bedankt!! We hopen van harte dat we in het nieuwe schooljaar weer veel hulp en ondersteuning van jullie mogen ontvangen. 

Picknick

Houd u woensdag 5 september vrij?

We willen aan het einde van de ochtend het jaar openen met onze traditie: een schoolpicknick met ouders en kinderen! We zouden het leuk vinden om de eerste woensdag van het schooljaar met elkaar na schooltijd te lunchen op het plein en rondom de school. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en de leerkrachten nemen een kleed en eigen lunch mee. Hoe gezellig is het om zo met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen. Het is alleen duimen voor mooi weer!

MR lid gezocht!

Wilt u actief betrokken zijn bij het onderwijs en school van uw kind? Dan is de MR wellicht iets voor u! Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar een oudergeleding.

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Hoe vaak hebben we overleg?

De MR vergadert om de 6 weken. Uiteraard blijft de MR tussen de vergaderingen met elkaar in contact en wordt er indien nodig een extra vergadering ingepland. Vergaderingen vinden doorgaans in de avond plaats.

Waar heeft de MR overleg over?

Zaken die onder andere tijdens de vergadering aan bod komen zijn: het wijzigen van lesrooster, TSO, jaarplan, schoolgids etc.. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website, onder kopje medezeggenschapsraad is het e.e.a. toegelicht.

Wat is de procedure?  

Indien er zich meer dan 1 ouder aanmeldt zullen er verkiezingen worden gehouden. Het streven is om dan de verkiezingen voor aanvang van het nieuwe schooljaar te houden. De ouder die de meeste stemmen van de achterban (ouders/verzorgers) krijgt wordt de nieuwe MR-lid voor de oudergeleding. Wij zullen u op hoogte houden hierover.  

Tot slot willen wij u informeren dat onze voorzitter Fdila Lemhour aanblijft als MR -lid. De zittingstermijn is verlopen echter om de continuïteit van MR te waarborgen heeft de MR besloten de zittingstermijn met een jaar te verlengen.

Mocht u meer informatie willen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt een e-mailbericht sturen of een van de ouder MR-leden aanspreken: Sabah (mama Qasim groep 5) en Fdila (mama Adam, groep 6 en Isra groep 3B).

Met vriendelijke groet,

MR Bovenland

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2018-2019:

Start schooljaar: 3 september 2018
Herfstvakantie:22 oktober t/m 26 oktober 2018
Studiedag aan de herfstvakantie vast: 29 oktober
Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:25 en 26 februari 2019
Studiedag met alle ASKOscholen28 maart 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie (studieweek voor het team)  10  t/m 14 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019


De website wordt in het nieuwe schooljaar aangepast. 


​De laatste nieuwsbrief van het schooljaar met o.a. informatie voor komend schooljaar, dank aan ouders, bericht van de MR en de vakanties/studiedagen voor 2018-2019

Foto's

Video's

Meer informatie