Nieuwsbrief 18 2013-2014

 • Gemaakt op: 6-6-2014 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland
 • ​9 juni: Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
 • 24 juni: Schoolreisje, groep 1 t/m 7
 • 25 en 26 juni: 10-minutengesprekken, voor alle ouders behalve groep 8
 • 1 juli: Musical groepen 8
 • 4 juli: Start zomervakantie


Nieuws uit de school
De formatie is bijna rond, we hebben nog een open plek op groep 3, deze hopen we volgende week definitief ingevuld te hebben. Wij zijn heel blij met het plaatje zoals het er nu uitziet.
Er zijn een paar veranderingen ten opzichte van dit jaar.
We nemen afscheid van juf Marina. Zij moet heel lang reizen om hier op school te komen en kan nu binnen ons bestuur gaan werken op een school waarvoor ze veel minder ver hoeft te reizen, dat is heel fijn voor haar.
Juf Jacqueline heeft tijdelijk een andere baan gevonden en gaat stagiaires opleiden en coachen. Heel erg leuk dat zij deze uitdagende klus kan gaan doen.
Juf Josien is helaas nog steeds ziek en daarom ziet u haar ook niet in dit plaatje staan. Ze is zich aan het oriënteren op de toekomst.
We hebben ervoor gekozen om groep 3 en 4 te combineren, zoals u ziet. We hebben een groep 3 en een groep 4, maar ook een combinatiegroep.
Hier hebben we voor gekozen omdat beide groepen zo klein waren. Dat betekent ook dat we een paar dagen extra interne begeleidingsuren over hebben. Deze gaat juf Michelle invullen. Zij gaat nu samen met juf Veronica leerkrachten coachen en samen zijn ze verantwoordelijk over de leerlingenzorg en de resultaten. Juf Michelle wordt het aanspreekpunt voor groep 1 t/m 3 en juf Veronica wordt het aanspreekpunt voor groep 4 t/m 8.
We zijn heel blij dat we ook eerkrachten hebben kunnen behouden, er komen volgend jaar geen nieuwe leerkrachten bij!
Juf Nicole gaat aan het begin van het schooljaar met zwangerschapsverlof. Haar verlof wordt waargenomen door juf Tessa. Juf Tessa staat al weer geruime tijd voor groep 7, dus is zij inmiddels bekend met de lesstof en het werken hier op school. Juf Nicole hoopt na de Kerstvakantie weer terug te komen.
Juf Marielle en juf Nicole blijven bouwcoördinator. Juf Linda vervangt juf Nicole als bouwcoördinator
tijdens haar zwangerschapsverlof. Dat betekent dat juf Michelle ook regelmatig op donderdag voor groep 8 zal staan.
De ouders van groep 1 t/m 5 krijgen vandaag ook nog een mail waarin de groepsverdeling bekend wordt gemaakt. 

 • maandag - dinsdag - woensdag - donderdag - Vrijdag
 • Groep 1/2A: Emilie - Emilie - Emilie - Emilie - Emilie
  Groep 1/2B: Selda - Selda - Selda - Selda -Selda
  Groep 1/2C: Janneke - Janneke - Janneke - Janneke - Janneke
  Groep 1/2D: Joeske - Joon - Joeske - Joeske - Joeske
  Groep 3A: Martine - Martine - Martine - Saskia N - Saskia N
  Groep 3/4: Marielle - Marielle - Marielle - Joon - Marielle
  Groep 4B: Marieke - Marieke - Marieke - Marieke - Marieke
  Groep 5A: Wendy - Wendy - Wendy - Nienke - Nienke
  Groep 5B: Nienke - Saskia S. - Saskia S. - Saskia S. - Saskia S.
  Groep 6: Joon - Sharita - Sharita - Sharita - Sharita
  Groep 7: Nicole - Nicole - Nicole - Nicole - Nicole
                 Tessa - Tessa - Tessa - Tessa - Tessa
  Groep 8: Linda - Linda - Linda - Linda - Linda
  Gym leerkracht: Sanne - Sanne
  Interne begeleiding: Veronica/Veronica /Veronica/ - /Veronica (1xp2wk)
                                                Michelle/Michelle/Michelle /Michelle/ -
  Conciërge: Eddy/Eddy/ - /Eddy/Eddy
  Administratie: - /Astrid/Astrid/ - / -


Verbouwing
Het plan van de verbouwing heeft enige vertraging opgelopen. We hadden een schitterend plan getekend, maar toen kwam de commissie er bij de gemeente achter dat het gebouw net iets te veel ruimte in beslag nam. Er mag maar tot een bepaalde lijn gebouwd worden. Alles moest toen weer opnieuw naar de tekentafel. De gemeente heeft inmiddels toestemming gegeven voor de verbouw, de commissie welstand heeft ook het plan goedgekeurd, dus dat is allemaal goed nieuws. Volgende week vrijdag vergadert de verbouwingscommissie opnieuw, zodat in de eerstvolgende nieuwsbrief weer een update gegeven kan worden vanuit deze commissie.

Afscheid
Volgende week donderdag ben ik hier voor het laatst. Vrijdag kom ik nog terug om afscheid te nemen van het team.
Ik zou hier al veel eerder weggaan, maar heb het tot twee keer toe uitgesteld. Dat betekent voor mij dat ik hier met veel plezier en energie heb gewerkt; ik ben een beetje van de school, de dynamiek, de kinderen en ouders, en uiteraard het team gaan houden!!
Ik heb genoten van de spirit en de kracht van het team, van het enthousiasme waarop de leerkrachten het beste uit de kinderen halen. Mooi om te zien!
Ik wens u als ouder het allerbeste en wilt u afscheid komen nemen bent u volgende week donderdag om 14.30 uur welkom in de personeelskamer.

Aanspreekpunt laatste weken voor de zomervakantie
Ik blijf de komende weken per mail bereikbaar en mocht het nodig zijn, kom ik terug voor een gesprek. Op donderdag is juf Marielle en op vrijdag juf Nicole aanspreekpunt. Judith Kets, projectleider KBA, is ook op veel dagen aanwezig en is dan het aanspreekpunt. U kunt ook altijd een afspraak met haar maken, dit kan via de bouwcoördinatoren of via Eddy/Astrid.
De laatste schoolweek wordt er al verhuisd (daar krijgt u volgende week uitvoerig bericht over) en zijn juf Linda en juf Marieke hier ook weer veel aanwezig.

Verandering nieuwsbrief
Tijdens een workshop op de ouderavond van 22 mei hebben we met een aantal ouders uitgebreid gekeken naar de de nieuwsbrief. Ouders geven aan dat ze de nieuwsbrief waardevol vinden, de frequentie is fijn en het is prettig leesbaar. Nieuws uit de school scoort het hoogst, samen met nieuws uit de groep van hun eigen kind. Het is fijn dat er iedere keer een agenda instaat. De ouders gaven aan het stukje van de eigen groep wel te lezen, maar de stukjes van de andere groepen eigenlijk niet. Ook wordt de koppeling met de website gemist. We hebben toen het volgende bedacht: de stukjes uit de groepen worden aangekondigd met een verwijzing naar de website. Zo krijgt u al een stukje informatie over de groep van uw kind, tegelijk zetten we nu ook de website in als communicatiemiddel. We krijgen hier graag feedback op: bevalt dit, is dit handig etc.

De avondvierdaagse
Afgelopen week was de avond4daagse. Er hebben heel veel kinderen meegelopen. Het weer was gelukkig prachtig! Alle kinderen hebben een medaille behaald aan het einde van de vier avonden. We bedanken de ouders en leerkrachten die dit hebben georganiseerd.

Voor nu weer een hartelijke groet,
Danielle Maas

Nieuws vanuit het KBA
Met veel plezier kijken we terug aan de informatieavond van 22 mei. Ook al was de opkomst laag, toch hebben we een goed gevoel over gehouden aan deze avond. De betrokkenheid van de aanwezige ouders was groot, evenals de nieuwsgierigheid.
We zijn de avond gestart met een informatief stuk over de voortgang van het hele verbetertraject. Hiervoor hebben we gekeken naar de verschillende onderdelen in het traject die van invloed zijn op het verbeteren van de resultaten van de kinderen.

Naast een theoretisch verhaal hebben we de aanwezige ouders ook beelden uit de praktijk kunnen laten zien.
Linda is dit jaar gestart met een opleiding voor School Video Interactie Begeleiding (SVIB) om leerkrachten met behulp van beelden nog beter te kunnen coachen en begeleiden in hun ontwikkeling. Linda heeft bij verschillende leerkrachten mooie voorbeelden opgenomen om goed te kunnen laten zien hoe een en ander er in de praktijk uitziet. In een korte film hebben we de ouders een beeld gekregen van de dagelijkse praktijk.

In de workshop over technisch lezen hebben we ook met de ouders gekeken naar de resultaten van de inzet van de nieuwe methodes voor technisch lezen, de opzet van de didactiek en de organisatie in de groep. Dit hebben we gedaan aan de hand
van groepsoverzichten. Het kijken naar resultaten op schoolniveau werd door de aanwezige ouders erg gewaardeerd en dit willen we dan ook in oktober op een ouderavond een vervolg geven. Niet alleen op het gebied van technisch lezen maar ook op de andere vakgebieden willen wij u graag inzicht geven in de resultaten van de school. Hiervoor ontvangt u in het nieuwe schooljaar een uitnodiging.
Judith Kets

Nieuws uit de groepen
In groep 1/2C is er vorige week ook juffendag gevierd, alle kinderen zagen er prachtig uit. Ook hebben ze verder gewerkt aan het thema de boerderij. Hieronder al een paar foto’s. Het hele verhaal kunt u nalezen op de website bij groep 1/2C.

Groep 3b is op excursie geweest naar NEMO. Het motto is daar: verboden af te blijven!
Klinkt veelbelovend. Ze hebben een hele leuke dag gehad. Op de website onder de groepspagina ziet u de foto’s.

Groep 5 heeft mooie stukjes geschreven over de juffendag. Hieronder een stukje om alvast een idee te krijgen:
"We hadden vorige week woensdag juffendag. Er was een disco en we hadden een disco bingo dat is een bingo maar dan met muziek. Er waren drie winnaars het was echt suuuuuuper leuk, alleen het was niet eerlijk dat de juffen héél veel cadeaus kregen." Ook hier verwijzen we verder naar de groepspagina op de website.

Groep 8a is druk bezig met de musical en een project ‘paspoort naar je toekomst’. De musical heet ‘8e groepers verdwalen niet’. In de gang zijn ze regelmatig bezig en het wordt vast heel spannend. Met het project paspoort is groep 8 bezig met hun talenten en het voortgezet onderwijs. Op de groepspagina wordt uitleg gegeven.

​Nieuws uit de school, verbouwing, afscheid, nieuws vanuit het KBA.

Foto's

Video's

Meer informatie