Nieuwsbrief 2. 17 september 2018

  • Gemaakt op: 17-9-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Ouderavond

25 september is de jaarlijkse ouderavond! De deuren gaan om 18.45 uur open.

Om 19 uur start het algemene gedeelte waarin Sandra iets over komend schooljaar zal vertellen. Dit gebeurt in de grote hal. Hierna (rond 19.45 uur) krijgt u in de klas van uw kind informatie over het betreffende leerjaar. De avond duurt tot 20.30 uur. We hopen u allen te zien op 25 september om 19 uur! 

Foutloos rekenen

Dit schooljaar starten we met een ondersteuningstraject Foutloos Rekenen voor leerlingen uit de bovenbouw op school. 16 weken lang krijgen de leerlingen vijf kwartier les volgens de methode Foutloos Rekenen. Deze extra ondersteuningslessen op het gebied van rekenen worden onder schooltijd gegeven door rekenexperts van het Mathematisch instituut en worden bekostigd door de school. De ouders van de leerlingen die hiervoor in aanmerking komt zijn op de hoogte gebracht.

Wil u nu al meer weten? Meer informatie vindt u op http://www.foutloosrekenen.nl/

Gevonden voorwerpen

In de afgelopen tijd zijn er weer een hoop kleren en schoenen bij de gym of in de school blijven liggen. Heel vaak komen ouders of kinderen deze spullen weer ophalen, maar er blijven ook veel spullen liggen die niet meer opgehaald worden. De bak met de gevonden voorwerpen wordt op dit moment te vol, daarom kunnen de spullen tot de herfstvakantie (19 oktober) opgehaald worden. Daarna wordt de bak leeg gemaakt en worden de spullen aan een goed doel geschonken.

Koffieochtend

Afgelopen woensdag was er een koffie ochtend in het thema van het lerarentekort. Het was op de dag van de schoolleiders-in-actie. Weliswaar geen brandalarm op Het Bovenland, maar wel een vurig betoog van onze schoolleider over het lerarentekort en over de redenen van de actie zelf tijdens de koffie ochtend.

Daarna heeft Sandra met de ouders vanuit de zes hoeden van Bono gekeken naar het complexe vraagstuk van het lerarentekort. 
Dé ware oplossing hebben we niet gevonden, maar er is wel creatief mee gedacht en er is een goed gesprek op gang gekomen. Dank aan alle aanwezige ouders! Het was waardevolle bijeenkomst.

Gefeliciteerd

In de afgelopen twee jaar heeft Sandra gestudeerd voor haar Master Integraal Leiderschap. Deze week heeft ze haar diploma ontvangen! Deze master biedt leidinggevenden in het hele onderwijsveld de verdieping om (leer)processen op alle niveaus van de schoolorganisatie duurzaam te verbeteren. Waardevol, ook voor het Bovenland.

Naschoolse sportactiviteiten

Na de herfstvakantie gaan de naschoolse sportactiviteiten weer van start. De naschoolse activiteiten worden gegeven binnen 3 periodes in het schooljaar. Periode 1 loopt van maandag 29 oktober t/m vrijdag 18 januari. Periode 2 loopt van maandag 21 januari t/m vrijdag 5 april en Periode 3 loopt van 8 april t/m 28 juni.

De naschoolse sportactiviteiten richten zich voor de groepen 1 t/m 4 (af en toe ook groep 5) op de brede sportoriëntatie, kortom het bekend worden met alle verschillende soorten sporten die er zijn. Voor de groepen 5 t/m 8 richten wij ons vooral op het structureel sporten, dus het hele jaar met een sport bezig zijn. Dit doen wij door verenigingen hun aanbod naar de wijk te laten halen. Dit heet een Sportvereniging in de Wijk. Het aanbod verschilt nog wel eens per school, dit komt omdat er goed gekeken wordt naar de doelgroep en de directe omgeving van de school. De komende weken zullen er op de scholen kennismakingslessen gaan plaatsvinden tijdens de gymles om de kinderen te enthousiasmeren voor de naschoolse activiteiten. Daarna krijgen de kinderen een flyer mee, waar het totale aanbod van sportactiviteiten op staat en ook hoe de kinderen zich kunnen inschrijven.


Foto's

Video's

Meer informatie