Nieuwsbrief 20 2013-2014

 • Gemaakt op: 4-7-2014 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​​Belangrijke data:

 • Zomervakantie: 7-6-2014/18-8-2014
 • 10 minuten gesprekken ( omgekeerd): 8 en 9 september
 • Rondleiding nieuwe kleuters: 25 september


Nieuws uit de school
Afgelopen woensdag was het eindejaarsfeest op het schoolplein. Alle groepen hadden iets te bieden of konden hun talent laten zien. Behalve heerlijke dingen waren ook creatieve schepsel ‘te koop’ en daarnaast een stal met leesboeken van de oude methode waar veel interesse voor was.
Het weer was goed, en de sfeer ook. Namens het team willen we alle ouders, die in welke vorm dan ook een bijdrage geleverd hebben deze middag en dit school jaar, bedanken!

Studiedagen 2014/2015
Op de volgende dagen zijn de leerlingen vrij in verband met de studiedagen voor het personeel.
Vrijdag 10 oktober
Vrijdag 20 februari
Dinsdag 7 april
Wilt u deze dagen noteren in uw agenda.

Lokaal indeling
De indeling van de groepen is, in ieder geval tot 1 januari 2015 als volgt:
Na 1 januari zal er mogelijk een wijziging komen, afhankelijk van de voortgang van de bouwactiviteiten voor de uitbouw van 6 lokalen. Indien die starten zullen 2 groepen 5 worden uitgeplaatst. De ouders zijn hiervan al op de hoogte gesteld.


​Belangrijke data, nieuws uit de school, studiedagen 2014/2015, lokaal indeling.

Foto's

Video's

Meer informatie