Nieuwsbrief 20

  • Gemaakt op: 15-7-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus

Noteer in uw agenda: picknick op 31 augustus 2016 (zie in deze nieuwsbrief)

 Vakanties en studiedagen 2016-2017

Vakanties

Zomervakantie 201616 juli t/m 28 augustus 2016
Herfstvakantie 201615 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016
Kerstvakantie 201624 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 201718 februari 2017 t/m 26 februari 2017
Pasen 201714 april t/m 17 april 2017
Meivakantie 201722 april 2017 t/m 30 april 2017
Hemelvaart 201725 mei 2017 t/m 28 mei 2017
Pinksteren 20173 juni 2017 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie 201722 juli 2017 t/m 3 september 2017


Studiedagen

24 oktober 2016 
15, 16 en 17 februari 2017 
30 en 31 maart 2017 
22, 23 en 24 mei 2017 
3 en 4 juli 2017 

 

 Bye bye groep 8

We hebben afscheid genomen van groep 8! Een unieke groep, met niet alleen individuele talenten, maar ook als groep veel in hun mars had. We gaan ze missen.

Maandag hebben we een nieuwe traditie in het leven geroepen en hebben alle leerlingen en leerkrachten van Het Bovenland de groep aan het einde van de dag op het schoolplein uitgezwaaid. Dinsdag was de afscheidsavond met de leerlingen, het team en de genodigden. Ook dat was een groot succes! Tijdens de musical konden we nog één keer genieten van alle talenten en zijn er hier en daar best wat traantjes weg gepinkt.

Woensdag was écht de allerlaatste dag! De kinderen hebben met elkaar opgeruimd en in de avond nog zelf een feest georganiseerd.

Lieve groep 8…. Succes met de volgende stap! En kom nog eens terug om te vertellen hoe het met jullie gaat.

 Picknick

Houd u woensdag 31 augustus vrij?

We willen aan het einde van de ochtend het jaar openen met wederom een nieuwe traditie: een schoolpicknick met ouders en kinderen! Na de zomervakantie hoort u hier meer over.

 Schoolmelk

De eerste dag na de zomervakantie is er nog geen schoolmelk!

 Zomerfoto wedstrijd

Doe je ook mee aan de fotowedstrijd? Er is een mooie prijs te winnen.

Wat moet je doen?

Maak een foto van een heel bijzonder plekje waar jij een boek leest. Is het in een hangmat? Of lees je een boek in het zwembad? Misschien zit je wel bij oma of opa op schoot te lezen of lees je een boek in het vliegtuig.

Print de foto en neem hem na de vakantie mee naar school. Alle foto's worden opgehangen in onze bibliotheek. De leukste foto krijgt een prijs. De wedstrijd is voor alle kinderen en juffen!

 Afscheid van onze oudercontactmedewerker Lisanne Rietveld (van Impuls)

Als oudercontactmedewerker lever je een bijdrage aan de ouderbetrokkenheid van Voor- en vroegschoolouders met als doel het bevorderen van de (school)ontwikkelingskansen van kinderen.

Je vervult als het ware een brugfunctie tussen de school en de ouders. 

Met ingang van 1 juli is er op initiatief van de gemeente Amsterdam een beleidswijziging doorgevoerd ten aanzien van ouderbetrokkenheid. De belangrijkste wijziging is dat er nog beter wordt aangesloten bij de behoeften van ouders en daar zal de welzijnsorganisatie waar wij met samen werken (Impuls) nog meer op gaan anticiperen.

 Dit betekent dat daarom onze oudercontactmedewerker Lisanne Rietveld na de zomervakantie op een andere locatie gaat werken en er een nieuwe oudercontactmedewerker op Het Bovenland zal komen. Op dit moment is Impuls bezig met een sollicitatie procedure. In het nieuwe schooljaar krijgt u hier vast meer over te horen.

 

​v​akanties, studiedagen, schoolmelk, bye bye groep 8, afscheid Lisanne en picknick

Foto's

Video's

Meer informatie