Nieuwsbrief 3 2014-2015

 • Gemaakt op: 19-9-2014 19:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

 • Adviesgesprekken VO groep 8: 24- 25/9
 • Informatieochtend nieuwe leerlingen: 25/9
 • Week tegen pesten: 22/9 tot 26/9
 • Meedraaimomenten ouders: 29/9 tot 3/10
 • Opname Lip dub: 2/10
 • Kinderboekenweek: 1/10 tot 12/10
 • Studiedag: 10/10
 • Herfstvakantie: 11/10 tot 19/10
 • Nationaal schoolontbijt: 3/11 tot 7/11


Terugblik ouderavond
Wat een enorme opkomst! Geweldig dat er zoveel ouders de ouderavond hebben bezocht.
Na een voorstelronde van het team en MR en OR zijn we van start gegaan met de resultaten van het verbetertraject van het afgelopen jaar. Dat vonden veel ouders heel interessant om te horen en te zien. Het was een behoorlijk technisch verhaal waarbij we hebben gekeken naar groei in vaardigheidsscores op verschillende vakken.
De conclusie is dat we hele mooie stappen zetten en dat de resultaten ook echt gegroeid zijn. Maar we zijn er nog niet! De resultaten kunnen nog verder omhoog en ook dit schooljaar gaat het team van het Bovenland er weer vol voor! Naast de resultaten van het afgelopen schooljaar en het inspectierapport, was er ook veel informatie in de verschillende groepen.
Op de website van de onderwijsinspectie www.onderwijsinspectie.nl kunt u het inspectierapport van de school teruglezen. Wanneer u de school via ‘zoek scholen’ heeft gevonden, gaat u naar het kopje ‘overige rapporten’. Hier vindt u de rapportage; deze is gedateerd op 9-9-2014.

Uitslag QuickScan tevredenheid ouders en communicatie.
Tijdens de omgekeerde 10-minutengesprekken hebben 84 ouders de QuickScan ingevuld. Hieronder de uitgewerkte ‘ruwe’ versie van de formulieren met de opmerkingen en aanbevelingen.

Uitslag QuickScan communicatie september 2014

Mening/oordeel over de communicatie nu:
Foto: 1

Waardering school 1-7 ( 1 slecht-7 goed)
Foto: 2

Opmerkingen communicatie :

 •  Omgekeerde 10 min gesprekken goed. Leerkrachten zijn op de hoogte van thuissituatie.
 •  We zien dat jullie je best doen om te verbeteren.
 • Duidelijke verbetering in de communicatie.
 • Erg tevreden ga zo door!
 • Ik vind het perfect zo.
 • Mail pilot is erg prettig (1/2c).
 • Meer communicatie wordt overkill.
 • Contact met leerkrachten is zeer goed.
 • Zeer tevreden met de digitale wervelwind.
 • Ik ben blij met de regelmatige update van de klas van mijn kind. Nu krijgen we elke week een mail en dat is erg fijn (3/4).
 • Duidelijker communiceren, ook als het slecht nieuws is, minder veranderingen.
 • Website up to date maken.
 • Let op spelfouten.
 • Sociale media/ facebook/ twitter!
 • Duidelijke communiceren over methodes ( los van de ouderavond).
 • Ouders en kinderen ook betrekken bij de communicatie ( 2 richting).
 • Aan het begin van het schooljaar op de website aangeven welke stof behandeld gaat worden.
 • Ouders per mail de mogelijkheid geven om te reageren op de nieuwsbrief.
 • Onderbouw groepen huisbezoeken afleggen.
 • Uitjes tijdig communiceren.
 • Eerste schoolweken meer info 4 jarige ouders geven.


Andere opmerkingen algemeen aan schoolleiding:

 • Ouders voelden zich niet gehoord en serieus genomen.
 • Hygiëne kan beter.
 • Veiligheid bij het ophalen van de kinderen wordt laks mee omgegaan.
 • Zaken vóór het nieuwe schooljaar regelen en plannen niet tijdens het schooljaar.
 •  Vieze toiletten!
 • Als er iets aan de hand is met het kind meteen de ouders inlichten en niet wachten tot de 10 min gesprekken.
 • Schoolspullen van kinderen verdwijnen soms zoals schoenen.
 • Uitjes eerder aangeven.
 • Vaderdag en Moederdag aandacht.


Wensen tips

 • Meer aandacht voor de creatieve vakken!
 • Studieresultaten kind inzichtelijk maken op de website (na inloggen)!
 • Zebrapad/ verkeerssituatie!
 • Meer hulp voor de kinderen met achterstand!
 • Prullenbakken rondom de school.
 • Balans verschillende nationaliteiten.
 • School app ( live stream van dagelijkse activiteiten).
 • Probleem kinderen harder aanpakken.
 • 1x per maand 5 minuten gesprek met de leerkracht
 • Data op tijd aankondigen.
 • Overzicht prestaties school tegenover andere scholen.
 • Meer uitgebreidere geschiedenis/aardrijkskunde lessen vanaf groep 6.
 • Een leraar aannemen ( mannelijk/sterkte).
 • Actiever pestprotocol.
 • Meer huiswerktips geven.
 • Veel laatkomers aanpakken.
 • Meer activiteiten.

Het team en de MR zullen naar aanleiding van deze QuickScan conclusies trekken en waar nodig een plan van aanpak maken. Wordt vervolgd.

Betalen bijdrage tussenschoolse opvang
(herhaling)
Indien u dit nog niet heeft gedaan verzoeken wij u €25 per kind per jaar over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92 o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Graag betalen voor 1 oktober 2014.

Week tegen pesten 22-26 september
Pesten is geen spelletje, iedereen is uniek! In deze week zal aandacht geschonken worden aan het voorkomen van pesten. Wat is pesten en wat is plagen? Wanneer wordt plagen pesten en wat doet pesten met iemand. De nadruk zal gelegd worden op wenselijk gedrag en oplossingen. Het digitale pesten zal aandacht krijgen in de bovenbouw. Voor informatie zie www.pestweb.nl  

Nationaal Schoolontbijt
Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt geeft je 10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks nodig hebt. Vooral energie uit koolhydraten zoals in brood is belangrijk om op te starten. Die heb je nodig om te leren, te werken te sporten en te spelen!

Het Nationaal Schoolontbijt is al 11 jaar het grootste educatieve ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Een week lang. Dit jaar van 3 tot en met 7 november. Bij deze 12e editie gaan meer dan 500.000 basisschoolkinderen samen ontbijten op ruim 2.500 scholen. Veel kinderen slaan ’s ochtends nog steeds hun ontbijt over, blijkt uit verschillende onderzoeken. Of ze ontbijten niet gezond. Terwijl juist voor schoolkinderen een goed ontbijt de beste start is. Met een lege maag is het moeilijk leren! Ook de leerlingen op het Bovenland doen mee met het nationaal schoolontbijt. Wij hopen zo een aanzet te geven opdat alle leerlingen met een goed ontbijt achter de kiezen de school binnenkomen en niet met een lege maag!

Opname lip dub 2 oktober
In het kader van het thema ‘feest‘ en de Kinderboekenweek , is onze vakleerkracht muziek juf Anne met alle kinderen een lied aan het instuderen. Op 2 oktober zullen er opnames gemaakt worden met de kinderen en zal er uiteindelijk een leuke lip dub gemaakt worden. Een uitgewerkt programma van de Kinderboekenweek zal in de volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Wat is een lip dub? Een lip dub is een videoclip, bestaande uit één enkele opname, waarin je met een groep je favoriete nummer nasynchroniseert op een originele manier. Zo’n videoclip duurt meestal ongeveer vier minuten en er werken tussen de 10 en soms wel 600 mensen aan mee.

Meedraaimomenten week 29 september
In de week van 29 september hebben wij ons 3-jaarlijkse moment voor ouders om mee te kunnen kijken in de groep. Van half negen tot kwart over negen kunnen per groep 3 ouders meedraaien en een indruk krijgen van het groepsgebeuren. Op de tafel in de hal liggen inschrijfformulieren per groep. Wij zullen bijhouden welke ouders al een kijkje genomen hebben, zodat zo veel mogelijk ouders gedurende de schoolloopbaan van hun kind een kijkje kunnen nemen.

Ticken .nl
Leerlingen van groep 7 en 8 hebben sinds vandaag een inlogcode bij ticken.nl om hun typevaardigheden te verbeteren (gratis). Zij krijgen online een typecursus die leidt tot het behalen van een typediploma. Dit is mogelijk gemaakt door een subsidie die aangevraagd is bij het stadsdeel. Leerlingen van groep 6 zullen vanaf januari met de cursus kunnen starten. Thuis kan online geoefend worden. Streven is dat geen leerling zonder typediploma het Bovenland verlaat. Grijp deze kans!!!!!


Diana Bakker
Directeur a.i.

​Terugblik ouderavond, week tegen pesten 22-26 september, uitslag QuickScan tevredenheid ouders en communicatie.

Foto's

Video's

Meer informatie