Nieuwsbrief 4 2014-2015

 • Gemaakt op: 3-10-2014 19:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

 • Dag van de leraar: 6 oktober
 • MR vergadering: 7 oktober
 • Kinderboekenweek: 1/10/2014 - 8/10/2014
 • Studiedag: 10 oktober 2014
 • Herfstvakantie: 11/10/2014 - 19/10/2014
 • 10-minutengesprekken: 18 en 19 november
 • Rondleiding nieuwe kleuters: 27 oktober
 • Nationale ontbijtweek: 3/11/2014 -7/11/2014
 • Sinterklaasfeest: 5 december
 • Kerstviering en diner: 17 december
 • Kerstvakantie: 20/12/2014 - 4/1/2015


Reacties meedraaiochtenden ouders.
Dit jaar zijn we gestart met het laten meekijken van ouders in de groep aan het begin van de lesdag. Wij willen niet alleen transparant zijn, maar u ook de mogelijkheid geven drie kwartier ‘mee te genieten’. Voor veel ouders werd het ook meegenieten en de reacties waren positief. Enkele opmerkingen die gehoord zijn:

 •  "Wat moeten jullie de kinderen veel leren en uitleggen."
 • "Wat een mooi digitaal bord en wat een mooie aanvulling op de boeken."
 • "Wat een geduld hebben jullie."
 • "Hoe houden jullie dat een dag vol, knap hoor."
 • "Wat een moeilijke sommen!"
 • "Mag ik niet langer blijven?"
 • "We hebben zelfs huiswerk meegekregen!"

De volgende meedraaimogelijkheid is in de week van 16-22 maart.

Oog in oog met ik.
De groepen 6 en 7 doen in het kader van cultuureducatie mee met het project ‘Oog in oog met ik’. Kinderen maken onder begeleiding van een echte fotograaf kennis met de verschillende portretten die er zijn en vanuit welke perspectieven deze gemaakt kunnen worden. De kinderen zullen werken aan portretten van zichzelf in collagevorm. Zij zullen daarvoor onderdelen uit tijdschriften gebruiken om tot een gezicht te komen, maar ook afbeeldingen uit tijdschriften gebruiken om hun interesses en talenten aan te geven. Uiteindelijk werken de kinderen toe naar het maken van echte zelfportretten in een echte fotostudio (in de school nagebouwd), waarbij zij gedichten schrijven. Dit alles zal tentoongesteld worden.

Kinderboekenweek van start
Het was even feest bij de start van de Kinderboekenweek met als thema ‘feest’. Sommige ouders waren blij dat ze weg mochten omdat de muziekinstallatie (hard) aanstond. En sommige ouders hadden liever mee gefeest. In alle groepen staat het kinderboek centraal deze week. Volgende week zullen voor de groepen de voorstellingen van Theatergroep Terra (voorlezen met kikker) worden gegeven voor de onderbouw en voor de bovenbouw de Amsterdamse jeugdteJAterschool met het thema ‘feest’. Dit ook in het kader van culturele vorming. Alle klassen hebben een boek gekregen van de ouderraad dat voorgelezen zal gaan worden. Lezen is een feest!

Voorlezen is belangrijk………maar waarom?
Het……..

 • vergroot de woordenschat.
  Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze hoe iets heet. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord.
 • draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip.
  Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal.
  Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je 'toveren', van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken.
 • prikkelt de fantasie.
  Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.
 • oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen.
 • stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden. In hun jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties.
  Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.
 • motiveert een kind om zelf te (leren) lezen. Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.


Let op vrijdag 10 oktober studiedag……..geen school!
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Begrijpend lezen
 • Muziek en rekenen ( i.s.m. de vakleerkracht muziek)
 • Coöperatief leren


Betalen bijdrage tussenschoolse opvang
(herhaling)
Indien u dit nog niet heeft gedaan verzoeken wij u met spoed €25 per kind over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92 o.v.v. naam leerling(en) en groep(en). Laatste herinnering!!

10-minuten bespreking 18 en 19 november
In een eerdere planning stonden de rapportbesprekingen in februari gepland. Dit is eigenlijk aan de late kant en ook ouders (met name uit groep 6) vonden dit laat. Daarom hebben we besloten op 18 en 19 november 10-minuten gesprekken in te plannen waar wij de ontwikkeling en resultaten van uw kind willen bespreken.
In februari zijn dan de rapportbesprekingen en in juni alleen op verzoek van de ouder of leerkracht. Structureel dus drie gespreksmomenten (omgekeerde 10-minuten gesprekken en twee gesprekken over de vorderingen in november en februari) en facultatief een gespreksmoment in juni als daar aanleiding voor is.
U kunt er overigens op vertrouwen dat indien er eerder zorgen zijn, wij u tussentijds informeren.
Het is nog niet mogelijk resultaten online in te zien via Parnassys . Wellicht komt die mogelijkheid ooit nog. Wilt u de data in november in uw agenda zetten? Vanaf 3 november liggen de intekenlijsten klaar op de tafels in de hal.


Diana Bakker
Directeur a.i.

 

​Reacties meedraaiochtenden ouders ,oog in oog met ik, 10-minuten bespreking 18 en 19 november.

Foto's

Video's

Meer informatie