Nieuwsbrief 2

  • Gemaakt op: 11-9-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 11-9-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Belangrijke data

Schoolfotograaf21 en 22 september
De week tegen pesten21 t/m 25 sept
Themaochtend ''Positief opvoeden'' voor de ouders van de voorschool en kleuterklassen5 oktober
10-minutengesprekken5 en 6 oktober
Kamp groep 85-6-7 oktober
Start kinderboekenweek7 oktober
Studiedagen  = kinderen vrij!15 en 16 oktober
Herfstvakantie Zat 17 okt t/m zon 25 okt

 
Beste ouders / verzorgers,
We zijn alweer een maand onderweg en alle leerlingen raken gewend aan de nieuwe groep, de leerkracht en de regels in de klas. Er heerst een goede sfeer in de school en er wordt ook al weer hard gewerkt in alle klassen! Er worden mooie dingen geleerd en er wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele vorming. Waarschijnlijk wilt u als ouder graag een moment om met de leerkracht in gesprek te gaan over hoe het met uw kind gaat in het nieuwe schooljaar. Hiervoor zijn de 10-minutengesprekken ingepland op maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober. Vanaf volgende week donderdag zullen de intakenlijsten op de tafels liggen bij de hoofdingang. Voor de groepen 6 ligt de intekenlijst op de dependance. De gesprekken van de leerlingen van groep 6 zullen wel plaatsvinden op de hoofdlocatie. We hopen alle ouders te ontmoeten!

​Groep 8 doet niet mee aan deze gespreksronde, omdat zij op kamp zijn. Zij volgen hun eigen gesprekkencyclus die gericht is op de kernprocedure voor het VO.

Personeel
Juf Hannan is zwanger! Zij is op 10 januari uitgerekend. Dat betekent dat zij in december met verlof gaat. We zijn bezig om een goede vervanging voor haar te vinden. Zodra we iemand hebben gevonden, zullen we de klas en de ouders daarvan op de hoogte brengen.

De MR is compleet!
Via deze nieuwsbrief willen de leden van de MR u op de hoogte brengen over de stand van zaken wat betreft de verkiezingen. Vorige week heeft u de gelegenheid gekregen om te stemmen op één van de 5 kandidaten. 34% van de gezinnen heeft een stem uitgebracht en hieruit kunnen wij opmaken dat Sabah Bouhbouh en Fatima Jabri  de MR komen versterken! Saskia Scholle zal vanuit het team de personeelsgeleding aanvullen. Wij willen de overige kandidaten hartelijk bedanken voor hun deelname aan de verkiezingen. De eerste MR vergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 10 september met de complete MR: Sharita Ramlagan, Emilie Owel, Saskia Scholle, Fdila Lemhour, Sabah Bouhbouh en Fatima Jabri. De verslagen over de MR vergaderingen kunt u terugvinden op de website.

Openingstijden schooldeuren
Vanwege de verbouwing hebben we voor de zomervakantie afgesproken dat de deuren om 8.15 uur open zouden gaan. We merken dat de meerdere ingangen helpen om een goede doorstroming te creëren en dat de ochtend en de middagspits eigenlijk heel goed verlopen. We willen daarom de openingstijden van de school weer aanpassen naar 8.20 uur.

Soms komt het voor dat het hek nog op slot zit bij de kleuteringang. Als de peuters buitenspelen, wordt het hek op slot gedaan voor de veiligheid. Wij zullen eraan werken om ervoor te zorgen dat het hek op tijd openstaat als u uw kind komt halen of brengen.

Groep 4 t/m 8 zelf naar de klas
Nu de opstartweken voorbij zijn, willen u vragen uw kind zelfstandig naar de klas te laten gaan. Zo kunnen we echt om 8.30 uur beginnen en op de dependance om 8.15 uur. De ouders van de kleuters en de groepen 3 mogen wel meelopen tot de klas. Wilt u de juf even kort iets doorgeven, dan mag u natuurlijk wel even langs de klas lopen van uw kind. Voor uitgebreide vragen willen we graag dat u na schooltijd de leerkracht aanspreekt of een afspraak maakt.

Verbouwing
De verbouwing loopt nog steeds goed op schema! Naar verwachting zal de bouw in maart/april klaar zijn. Op de bouwtekeningen die hieronder staan, kunt alvast een indruk krijgen hoe het gebouw eruit komt te zien! Het ziet er veelbelovend uit!  

bouwtekening benedenverdieping.pdf
bouwtekening bovenverdieping.pdf

Parkeren bij school, auto en fiets
Wilt u, wanneer u uw kind met de auto naar school brengt, de auto op de juiste wijze parkeren? Er ontstaan nu af en toe zeer gevaarlijke situaties. Wij willen u ook vragen om geen fietsen op of bij het achterplein (bij de gymzaal) neer te zetten. Alle fietsen graag op de daarvoor bestemde plaatsen op het grote schoolplein. Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking.

Vakantieverlof of bijzonder verlof voor kinderen
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Graag verwijzen wij u naar de website van de leerplicht voor de exacte regelgeving voor verlof. We willen u er nadrukkelijk op wijzen dat (vakantie)verlofaanvragen minimaal 6 weken van te voren aangevraagd dienen te worden.

https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/bureau-leerplicht/extra-verlof/

Offerfeest
Binnenkort vindt het Offerfeest plaats. Hier mag 1 dag verlof voor worden aangevraagd. U hoeft hier niet een speciaal formulier voor in te vullen, maar u kunt het melden bij de leerkracht van uw kind. Als het niet wordt gemeld, wordt uw kind op ongeoorloofd afwezig gezet.

Voorstellen nieuwe TSO moeder
Hoi! Ik ben Aissah, 34 jaar en moeder van Anjolina die momenteel nog op de voorschool zit maar in november in groep 1/2a zal beginnen. Vorig schooljaar merkte ik dat Anjolina graag nog even met haar vriendinnetjes van de kleuterklas wilde blijven spelen als haar school uit was. Waarom dat dan niet combineren? Een extra paar ogen is nooit teveel en zodoende heb ik besloten om overblijfmoeder te worden. Zelf vind ik het contact met kinderen van alle leeftijden ook leuk. Want naast moeder van mijn dochter heb ik nog 2 stiefzonen van 6 & 9 en moet ik wel op de hoogte blijven van alle muziek-& en modetrends!

Schoolfotograaf
Beste ouder/verzorger, op 21 en 22 september aanstaande komen wij, Fred en Judy (vader en dochter) van fotostudio Fotastique, op school om de kinderen van Het Bovenland te fotograferen. U kunt op ons rekenen dat we ze allemaal zo leuk en ontspannen mogelijk op de foto willen zetten. We werken met een witte achtergrond, maar we hebben ook enkele geprinte achtergronden om te gebruiken. We zullen per kind ook één geprinte achtergrond gebruiken. Aan u willen we vragen de kinderen lekker kleurig te kleden en als het kan zo min mogelijk prints of teksten op de kleding. Het is fijn als u aandacht besteed aan het haar en verzorging, maar wij zullen samen met  het OR lid er op letten dat uw kind er leuk en netjes uitziet tijdens de opname. U krijgt binnen korte tijd via de school een inlogkaartje waarmee u op onze website zowel de individuele foto's van uw kind als de klassenfoto kunt bekijken en naar eigen wens en behoefte kunt bestellen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de school.

Maandag: portretfoto's op de hoofdlocatie + de broertjes/zusjes foto's
Dinsdag: groepsfoto's​ + portretfoto's groep 3 en 6

Themaochtend Positief opvoeden
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Wij organiseren speciaal voor deze week een themaochtend voor de ouders van de voorschool en kleuterklassen. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 5 oktober van 08:45 tot 10:15. Als thema staat het ''Positief opvoeden'' centraal.  Alle ouders van de voorschool en kleuterklassen zijn van harte welkom! Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij Aysegul Yilmaz, Ouder en Kindadviseur of bij Lisanne Rietveld of Olga Fernanda, de oudercontactmedewerkers vanuit Impuls.

De Week Tegen Pesten 
Elk jaar in de vierde week van september wordt de Week Tegen Pesten gehouden. De start van het schooljaar is een belangrijke periode in de groepsvorming.  De Week Tegen Pesten 
​(21 t/m 25 september) is dit jaar naast onze nieuwe methode Leefstijl, hét vertrekpunt om aandacht te besteden aan een positieve groepsvorming in de klas. Wanneer kinderen het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn, onderdeel uitmaken van een groep en 
kwaliteiten bezitten om trots op te zijn, zal pesten als een bewuste of onbewuste strategie steeds minder vaak worden ingezet in de klas, op het schoolplein of daarbuiten. U begrijpt dat wij hier als school naar streven. Mede daardoor is gekozen om met de methode Leefstijl te gaan werken, zodat niet alleen tijdens de week tegen het pesten aandacht voor dit onderwerp is, maar elke week en schoolbreed. In de Week Tegen Pesten zullen de leerkrachten elke dag aandacht besteden aan dit onderwerp. 

OPROEP!!! LUIZENOUDERS GEZOCHT!!!
Elke woensdag na de vakantie komt de luizenbrigade langs in de klassen om te controleren op hoofdluis. Daarvoor zoeken wij nog ouders die willen helpen! Zo blijven wij de luizen op school de baas! Als je je wilt opgeven, kun je contact opnemen met Jessica de Graaf (moeder van Sadie uit groep 4/5). Haar telefoonnummer is: 0627194041. Namens de ouderraad alvast heel erg bedankt!

De volgende nieuwsbrief staat op de website vanaf vrijdag 2 oktober.​

​In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de Week van het pesten en de opvoedcursus van onze oudercontactpersoon. 

Foto's

Video's

Meer informatie