Nieuwsbrief 3

  • Gemaakt op: 2-10-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 2-10-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Belangrijke data

Dag van de leraar5 oktober
10-minutengesprekken5 en 6 oktober
Kamp groep 85-6-7 oktober
Start kinderboekenweek7 oktober
Open dag op Het Bovenland9 oktober
Fancy fair14 oktober
Studiedagen  = kinderen vrij!15 en 16 oktober
Herfstvakantie Zat 17 okt t/m zon 25 okt

 

Nieuws uit de school
Hoera! We krijgen een nieuwe directeur op Het Bovenland! Haar naam is Sandra van Vliet. Zoals u heeft kunnen lezen zal zij na de herfstvakantie bij ons gaan starten. Het team is heel blij dat we een nieuwe directeur hebben gevonden en we kijken er erg naar uit om met haar te gaan samenwerken! Mocht u de brief niet hebben ontvangen van Mirjam Leinders, dan kunt u deze brief terugvinden op de website.

Kinderboekenweek
Op woensdag 7 oktober start de kinderboekenweek. Het thema 'Raar maar waar' staat in het teken van natuur, wetenschap en techniek. De kinderboekenweek zal met een leuke openingsact van start gaan. Daarna krijgen alle klassen een boek om uit voor te lezen in de klas en een tas met een proefje.
Ook zal er in elke klas een techniek centraal staan, waarmee wordt geëxperimenteerd en uitgeprobeerd. Uiteindelijk zal er bij iedere klas een mooi product uit ontstaan, die tijdens de 10-minutenavond  kunnen worden bewonderd! We zijn heel benieuwd waar iedereen mee aan de slag gaat!

Fancy Fair voor vluchtelingen
woensdag 14 oktober
12.00 – 13.00

Beste ouders,

Op woensdag 14 oktober houden we op Het Bovenland een fancy fair voor de vluchtelingen uit Syrië. Hiervoor hebben we jullie hulp nodig! We willen graag zo veel mogelijk oud speelgoed inzamelen om op die woensdagmiddag te verkopen. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. Elke groep maakt ook nog een hapje of knutselt iets moois om te verkopen voor het goede doel.
Vanaf 7 oktober staat er in iedere klas een bak waarin jullie speelgoed en boeken kunnen doen die je niet meer gebruikt.
Vanaf 12.00 uur kunt u met uw kind langs alle kraampjes lopen. Als u eerder dan 12.30 u uitgekeken bent, kunt u zich afmelden bij de leerkracht en kunt u naar huis. Wij hopen dat u gezellig tot 13.00 u blijft.

Let op! De groepen 6 komen voor de fancy fair van 12.00 tot 13.00 naar Het Bovenland en kunnen dus daar opgehaald worden.
De kinderen die naar de opvang gaan blijven tot 12.30 uur bij de leerkracht.

We hopen u allemaal te zien op woensdag 14 oktober, en vergeet uw kleingeld niet! Wij starten zonder wisselgeld.

Kamp groep 8
Groep 8 gaat dit jaar aan het begin van het jaar op kamp. Uit ervaring is gebleken dat er een (nog) hechtere band ontstaat in de groep en daar kunnen zij dan nog een heel jaar met elkaar van genieten, voordat groep 8 van school af gaat. Groep 8 gaat drie dagen naar Texel. De kinderen verblijven in De Koog in de groepsaccommodatie 'Fekonsieskuur' en er staan leuke excursies en activiteiten op het programma! We wensen groep 8 heel veel plezier en vooral mooi weer!

Studiedagen inhoudelijk
Op donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober is het studiedag. De kinderen zijn dan vrij, zodat de leerkrachten ook weer bij kunnen leren! De eerste dag zal in het teken staan van de didactiek van begrijpend lezen en rekenen. We zorgen dat we de methodes goed in onze vingers krijgen, om goed te kunnen aansluiten op het instructieniveau van de leerlingen en we zorgen dat er een doorgaande lijn ontstaat in de school van groep 1 t/m 8. Op de tweede studiedag krijgen wij een vervolg op de implementatie van de methode Leefstijl, waar we dit schooljaar mee gestart zijn. Aan het eind van deze dag zullen alle leerkrachten goede handvatten hebben om met deze methode te gaan werken en zullen zij allen een certificaat ontvangen als bekwaam 'Leefstijl' trainer!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest en we zijn erg blij met de mooie foto's! Ook is er voor iedere leerling goed de tijd genomen, waardoor de fotograaf behoorlijk uitliep op het rooster. Dat betekende dat sommige klassen pas een dag later op de foto konden gaan. Dat vroeg om behoorlijk wat flexibiliteit, geduld en inzet van leerkrachten, kinderen en ouders. Bedankt allemaal voor het meewerken! Ook de hulpouders weer enorm bedankt voor al jullie inzet en meedenken! Uit de evaluatie komt naar voren dat we volgend jaar nog meer tijd zullen inplannen per klas en zal het maken van de foto's over 3 dagen verspreid gaan worden.  Volgende week worden de bestelformulieren door de leerkrachten uitgedeeld.

Week tegen het pesten
Afgelopen week was de week tegen het pesten. In de media werd er veel aandacht besteed aan dit onderwerp, maar ook op bij ons op school in de klassen. Zo hebben een aantal kleuters een liedje geleerd over 'Iedereen is anders' en heeft een juf het prentenboek voorgelezen van 'Kikker en de vreemdeling'. Daarna werd het verhaal uitgespeeld of er werd een kringgesprek gehouden over het onderwerp. In de middenbouw is er naar 'Huisje, boompje, beestje' gekeken. Dit programma stond deze week ook in het teken van pesten. In groep 4 kwamen ze samen tot de conclusie dat er in hun klas niet gepest wordt! Fijn hoor! In groep 5 zijn er anti-pest-posters gemaakt en in de bovenbouw zijn er kringgesprekken gevoerd over pesten en plagen en hebben zij elkaars kwaliteiten benoemd.

De lessen zijn een mooi vertrekpunt om verder te werken aan het groepsklimaat en iedereen erbij te laten horen. Met onze nieuwe methode Leefstijl werken we ook de rest van het schooljaar aan een mooi groepsklimaat en de sociale vaardigheden van de kinderen.

Zand in de zandbak
Op het plein van de voorschool (kant van de gymzaal) ligt er veel zand naast de zandbak. Het verzoek aan wachtende ouders is, met spelende kinderen in de zandbak,  om erop te letten dat het zand in de zandbak blijft. Alvast bedankt!

Smalle trappen gebruiken als looptrap
In onze school hebben we een prachtige brede trap als middelpunt van onze school. Deze trap is vooral bedoeld voor kinderen als 'werktheater' om te werken gedurende de dag. Wij zouden dan ook willen vragen of de ouders en kinderen de smalle trappen willen gebruiken om naar de klas te gaan. 

9 oktober open dag
Op vrijdag 9 oktober houdt de Asko open dag op alle scholen. Dat betekent dat ook de deuren op Het Bovenland geopend zullen zijn! Nieuwe en geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom  om een kijkje te komen nemen tussen 9.00 uur en 12.00 uur als u daar interesse in heeft. Wilt u eens sfeer proeven? Wilt u een goede indruk krijgen van onze school? U bent van harte welkom!

Voor de herfstvakantie gaat er geen nieuwsbrief meer uit. Daarom wil ik u via deze brief alvast een fijne vakantie wensen namens het hele team! De volgende nieuwsbrief gaat uit op vrijdag 30 oktober.

 

​Met informatie over de kinderboekenweek, het kamp van groep 8, de schoolfotograaf en een fancy fair voor de vluchtelingen!

Foto's

Video's

Meer informatie