Nieuwsbrief 4

 • Gemaakt op: 30-10-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

Nieuwsbrief nr . 4

In deze nieuwsbrief:

 • Data voor in de agenda
 • De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op…
 • Update verbouwing
 • Parkeren rondom de school
 • Vanuit Medezeggenschapsraad
 • Trots op de school
 • Sint Maarten
 • Start nieuw thema
 • Een terugblik op de Fancy Fair

Data voor in de agenda

Sint Maarten 11 november 2015
Sinterklaas 4 december 2015
Kerstviering 16 december 2015
Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016

Noteert u ook vast in uw agenda:

Eindfeest /lustrum!

8 juli 2016

 

De eerste week na de herfstvakantie zit er alweer op…

Wat onwennig, met een kop koffie in de hand, stond ik afgelopen maandag bij de deur.

Zoveel nieuwe gezichten! Gelukkig heb ik inmiddels met vele ouders en met alle leerlingen kennis kunnen maken.

Afgelopen week stond dus vooral in het teken van kennismaking en de school beter te leren kennen. Inmiddels  heb ik een MR vergadering en een bijeenkomst met de ouderraad achter de rug. Ook heb ik goed onderwijs gezien tijdens de verschillende lesbezoeken die ik met mensen van het KBA (kwaliteitsaanpak basisonderwijs Amsterdam) heb gedaan. Daarover gaat u nog een terugkoppeling krijgen.

Ik zie op het Bovenland enthousiaste ouders en leerkrachten die het beste voor de school en voor de kinderen willen. En dat is een goed uitgangspunt.

Heeft u nog geen kennis gemaakt en wil u dat wel, kom gerust langs. Mijn deur staat altijd open,  ook als u iets wil vragen of iets anders kwijt wil. Op dinsdagochtend kunt u mij vinden op onze locatie in basisschool de Mijlpaal.

Update verbouwing

De verbouwing schiet op! De werkmannen zijn ruimschoots over de helft heen en nog even dan hebben we weer ruimte genoeg. Er is een lekkage geweest bij de naschoolse opvang (NSO), daarbij is een vertraging van ruim 2 weken opgelopen. De verwachting is dat ze dit de komende weken gaan inlopen. Het weer werkt in ieder geval mee.

Er zal nog eenmaal een hijskraan op het plein nodig zijn, zodat dakbedekking erop geplaatst kan worden. Dit gebeurt in nauw overleg met de school, zodat we eventueel maatregelen kunnen nemen ten behoeve van ieders veiligheid. Met kerst wordt de vloer gestort en gaat het (geluidswerend) glas erin. Zodra we meer weten, dan wordt u daarover geïnformeerd.

Parkeren rondom de school

Nu we langzaam weer richting de winter gaan, komen meer ouders met de auto naar school. Hierdoor onstaat er meer drukte tijdens het halen en brengen. We willen u verzoeken de auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken, zodat de veiligheid voorop blijft staan. Alvast bedankt!

Vanuit Medezeggenschapsraad

De MR heeft afgelopen donderdag de tweede vergadering van het schooljaar gehad. 
Sandra van Vliet is de hele vergadering aanwezig geweest. Op deze manier proberen we de lijntjes, qua communicatie tussen MR en directie, zo kort mogelijk te houden. De volgende punten stonden op de agenda: kennismaking, bouwcommissie, lidmaatschap vakbond, communicatie, hygiëne toiletten en het schoolplan. 
In de loop van volgende week staat er op de website weer een verslag van de vergadering. Het verslag kunt u vinden onder het kopje 'school' en vervolgens 'medezeggenschapsraad'. 

Trots op de school

Voor de herfstvakantie zijn er een aantal collega's van basisschool 'De Achtbaan' uit  Zwanenburg geweest om een bezoek te brengen aan de onderbouw. Zij wilden graag eens zien hoe er bij ons op school werd gewerkt aan thematisch onderwijs. Zij waren erg enthousiast over onze manier van werken en nemen een heleboel ideeën mee naar hun eigen school om in te zetten. Een mooi compliment voor het harde werken van onze leerkrachten in de kleutergroepen de afgelopen periode tijdens het KBA. Daar zijn we zeker trots op als school!

Sint Maarten

Sint Maarten komt er weer aan en alle klassen gaan aan de slag om een lampion te maken. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de keuze gekregen om een lampion te maken. 

Op woensdag 11 november mogen alle klassen langs Sandra met hun lampion en een lied. Wie mooi zingt, krijgt iets lekkers!

Start nieuw thema

Na de herfstvakantie zijn we in groep 1 t/m 8 met een nieuw thema gestart over Mens en Lichaam. In de onderbouw gaat het onderwerp over 'Hoe word je weer beter?'. In de midden en bovenbouw gaat het over het menselijk lichaam, lichaamsdelen benoemen en hoe werkt het allemaal? Groep 8 wordt er ook aandacht besteed aan seksuele voorlichting. Het thema wordt stapsgewijs uitgebouwd in elke klas en zal  langzaam ook zichtbaar gaan worden in de school. Kom gerust eens een kijkje nemen!

Een terugblik op de Fancy Fair

De woensdag voor de herfstvakantie hebben wij met z'n allen knallend afgesloten met een geweldige Fancy Fair. Het doel was om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, zodat zij er vluchtelingen mee kunnen gaan helpen.

Wat waren de kinderen enthousiast en wat hebben ze originele dingen bedacht om geld mee te verdienen; leuke spelletjes, beautysalons, heerlijke lekkernijen, er werd gedanst, de kaarsjes van de bruiloft van juf Joon werden verkocht en zo kunnen wij nog even doorgaan. Ook hebben de kinderen tweedehands spullen van thuis meegenomen om te verkopen.

Vooraf werd er al gespeculeerd over hoeveel geld er opgehaald zou gaan worden. 400 euro was het hoogste bedrag dat genoemd werd. Tot onze grote vreugde kunnen wij u mededelen dat we een totaal bedrag van 895 euro hebben ingezameld, en dat in een uur tijd.

Wij als school zijn de kinderen en jullie als ouders/verzorgers hier enorm dankbaar voor. Wat fijn om te zien en te weten dat wij, met z'n allen, graag een ander steunen die het minder heeft dan wij.

Met het speelgoed en de boeken die over zijn, willen wij ook graag anderen blij maken. Wij zijn nog op zoek naar een goed doel.

Het geld is inmiddels overgemaakt naar het Rode Kruis, hun reactie kunt u hieronder lezen.

Hartelijk dank voor uw mail en wat geweldig dat u met de leerlingen van Het Bovenland een Fancy Fair heeft georganiseerd voor de vluchtelingen. Een enorm bedrag heeft u opgehaald met zijn allen, daar zijn we heel blij mee!

We helpen de vluchtelingen met onderdak, voedsel en medische voorzieningen. Met jullie prachtige bedrag kan dat weer beter gerealiseerd worden, dus hartelijk dank daarvoor! U zult wel heel erg trots zijn op uw leerlingen, en met recht. Geweldig gedaan.

Hartelijke groet,

Marlies Hofland

 

 

 

 

 

 

 

​Nieuwsbrief nr. 4, met o.a. informatie over de nieuwbouw, parkeren rondom de school,  waarom wij trots zijn, een bericht van de MR en nog veel meer.

Foto's

Video's

Meer informatie