Nieuwsbrief 5 2014-2015

 • Gemaakt op: 24-10-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​Belangrijke data:

 • Algemene ledenvergadering: 30 oktober
 • Nieuwe directeur in dienst: 1 november
 • Nationaal schoolontbijt: 4 november
 • 10-minutengesprekken: 18 en 19 november
 • Rondleiding nieuwe kleuters: 27 november
 • Sinterklaasfeest: 5 december
 • Kerstviering en diner: 17 december
 • Kerstvakantie: 20/12/2014-4/1/2015


Thema’s tot de kerst.
Van vakantie tot vakantie wordt er met thema’s gewerkt in de groepen. Het nieuwe thema voor de kleutergroepen is ‘Kom je bij mij eten?’. Het thema voor de groepen 3 en 4 is ‘Mijn lijf’ en het thema voor de groepen 5 tot en met 8 is ‘Water’. Het vorige schoolbrede thema ‘Feest’ is afgesloten met het maken van een lipdub. ( zie verderop in deze nieuwsbrief).

ALV
Aanstaande donderdag avond is de algemene ledenvergadering van de ouderraad. U heeft hiervoor een uitnodiging en agenda per email ontvangen. De begroting en het jaarverslag van de MR zullen onder andere besproken worden. Wij hopen u weer te zien.

Lipdub
Ter afsluiting van het project ‘Feest’ is een lipdub met alle leerlingen van de school gemaakt. Deze lipdub is te bewonderen op de site van de school( www.hetbovenland.nl) . Het ziet er erg vrolijk uit en zowel de zang als de tekst zijn ‘zelf gefabriceerd’. Voor de meeste leerlingen was het een eerste kennismaking met het maken van een film met scènes. Dat de scènes soms opnieuw opgenomen moeten worden was niet voor elk kind een feest. Maar het eindresultaat is mooi en meer dan de moeite waard geweest.

5de Kleutergroep
Op 1 februari 2015 zullen we starten met een vijfde kleutergroep. Alle leerlingen die in 2015 instromen dit schooljaar zullen in deze groep worden opgevangen. Het wordt dus een groeigroep met jongste kleuters.
Juf Michelle en juf Tessa zullen deze groep in eerste instantie ‘bemensen’. Leerlingen die in januari instromen kunnen tijdelijk in een bestaande groep worden opgevangen, maar zullen bij de start van de 5de kleutergroep in de nieuwe groep opgenomen worden.
Ouders waarvan het kind in januari 4 jaar wordt kunnen ook kiezen om hun kind in februari te laten starten.

Nationaal Schoolontbijt dinsdag 4 november.
Op 4 november hoeven alle leerlingen NIET THUIS TE ONTBIJTEN. Er wordt dan op school ontbeten.
Een van de doelstellingen is dat leerlingen het belang van een gezonde start (ontbijt) inzien. De producten worden door AH gesponsord. We zoeken nog een ouder met een stationwagen die op maandag met Eddy alle kratten op wil halen bij AH. (graag opgeven per email aan: e.hofmeester@askoscholen.nl)
Als tegenprestatie aan de stichting Nationaal Schoolontbijt zal de school een kleine bijdrage storten die dit jaar bestemd is voor de stichting ‘Make a Wish’. Deze stichting vervult alweer 25 jaar de liefste wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De symbolische bijdragen van scholen en gemeenten maken een donatie aan dit goede doel mogelijk. Zo helpen alle kinderen die in deze week samen gezond ontbijten de dromen waar te maken van leeftijdsgenootjes voor wie gezondheid niet vanzelfsprekend is. Ze kunnen zo weer even kind zijn, in plaats van patiënt.
Voor alle bassischolen heeft Het Nationaal Schoolontbijt, samen met zijn convenantpartners, nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Dit gratis en reclamevrij lesmateriaal draait om gezond ontbijten en voldoende bewegen. Al het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met het Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), de Hartstichting, de Maag Lever Darm Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. Het lesmateriaal is gebaseerd op het erkende lespakket voor voeding en bewegen ‘Lekker Fit!’, dat de steun heeft van de Hartstichting en NOC*NSF.

De MR heeft inmiddels twee vergaderingen gehad en de verslagen van deze vergadering staan onder het kopje MR op de site. Het jaarverslag, dat besproken wordt op de ALV donderdag a.s. is als bijlage bijgevoegd.

Juf Nicole heeft een zoon!
Juf Nicole is in de herfstvakantie bevallen van een mooie zoon Tijmen. Moeder en kind maken het goed. Wij wensen Nicole en haar man veel geluk, plezier en wijsheid toe om van dit kleine mannetje een mooi mens te maken.
Juf Nicole zal na de kerstvakantie deels weer aan het werk gaan op Het Bovenland. Voor een deel zal zij gebruik maken van haar ouderschapsverlof.

Bouwzaken aanbouw van lokalen.
Geen nieuws. De omgevingsvergunning voor de bouw is inmiddels ingediend (1-10).

Leesouders gevraagd voor groep 3!
Om de kinderen goed te helpen met het leren lezen is de hulp van ouders erg welkom. In groep 3 zijn er weinig ouders die op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag kunnen helpen. Zit uw kind in een andere groep maar vindt u het toch leuk om te helpen? Kom dan langs bij  juf Saskia of juf Martine van groep 3.

Het regent…… het regent……
Afgelopen week was het voor het eerst dat er een regenachtige schooldag was. Om zicht te houden op ‘binnenkomers’ met andere bedoelingen dan het brengen van een kind zijn er bepaalde regels afgesproken. Als het regent/sneeuwt zijn die afspraken:

 1. Om 10 voor half negen worden de deuren open gemaakt en niet eerder. Ook niet als
  het regent.
 2. Paraplu’s in de hal zetten en graag uw EIGEN paraplu meenemen als u huiswaarts gaat.
 3. Voordat de school uitgaat kunnen ouders 10 minuten daarvoor in de grote hal wachten indien het noodweer is. De directie bepaalt of het (nood)weer dit noodzakelijk maakt en zorgt dat er toezicht is.

Rollende geurvreters
In de leeftijd dat kinderen in de pubertijd raken kunnen zij behoorlijk gaan ruiken onder hun oksels. Het gebruik van deodorant is dan soms wenselijk. Tot zover geen probleem. Wel problematisch is het gebruik op school van verstuivers/spuitbussen deodorant. In kleine ruimtes, zoals de kleedkamers bij de gym, slaat de deodorantgeur uit spuitbussen op de keel. Vandaar dat op school alleen het gebruik van deodorant uit rollers is toegestaan en niet uit verstuivers of spuitbussen.

Sint en Piet discussie
Even kort zodat de jongste lezertjes niet te veel begrijpen van deze mededeling.
De discussie over de Pieten is in de MR besproken. Wij zullen afwachten hoe het Sinterklaasjournaal dit oppakt en dienovereenkomstig handelen.

Privacy
Het Bovenland verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc.
Hoe gaan wij om met privacygevoelige gegevens? Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs. Dit document kunt u op de website van de school inzien en is door de GMR van de ASKO goedgekeurd. Op school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op deze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt u dat bij de directie aangeven.

Materiaal leerlingen mag mee naar huis.
Werkboekjes en bladen van de leerlingen die af zijn worden sinds kort meegegeven, zodat u het werk thuis kunt bewonderen. Dit is een van de aanpassingen die uit de opmerkingen van de korte tevredenheidspeiling
opgepakt. Test- en toetsbladen worden niet meegegeven naar huis.  

Hello…..…goodbye
Zoals aan alle ouders gemaild, start op 1 november de nieuwe directeur Marja Damman op het Bovenland. Een ervaren directeur met kwaliteiten. Op 3 november zal zij ’s morgens de deuren van de school openen en wordt zij het nieuwe gezicht van Het Bovenland.
Dat betekent ook dat mijn klus erop zit. Ik heb Het Bovenland leren kennen. Zowel de ouders, die ik als betrokken kan typeren, als leerlingen en het personeel. Een afscheid is daarom ook altijd weer een beetje moeilijk.
Het team heb ik ervaren als betrokken, betrouwbaar en hard werkend met allen een groot hart voor het onderwijs en de kinderen. Ik heb dan ook alle vertrouwen in de toekomst van deze mooie school die zal groeien, zowel in kwaliteit als in aantal leerlingen en voor wat betreft het gebouw.
Na 1 november zal ik nog regelmatig aanwezig zijn om de school goed over te dragen aan Marja.
Ik wil de ouders bedanken voor het vertrouwen en wens iedereen het beste voor de toekomst.
En als het even niet mee zit, dan komt mijn lijfspreuk wellicht van pas: "Doe als een oester…….maak van elk probleem een parel". En op het Bovenland lopen heel wat pareltjes rond.


L.S.M.(Diana) Bakker
Directeur (bijna ex) a.i.
Het Bovenland


​Thema’s tot de kerst, Lipdub, 5de Kleutergroep, Bouwzaken aanbouw van lokalen.

Foto's

Video's

Meer informatie