Nieuwsbrief 5. 16 november 2018

  • Gemaakt op: 16-11-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf:  

Proeftuin Parro

Sinds dit schooljaar gebruiken wij een betaalde versie van Parro. De mogelijkheden zijn veel uitgebreider dan voorheen. We kunnen u nu bijvoorbeeld via de app laten inschrijven voor de oudergesprekken. Een aantal leerkrachten doet een pilot om het inschrijven via Parro te laten verlopen. Het kan dus zijn dat u voor u voor één kind via Parro heeft moeten inschrijven en voor het andere kind via het ouderbord. We gaan binnenkort de ervaringen naast elkaar leggen en zullen daarna één lijn trekken.

Nieuw MRlid 

Het nieuwe gezicht binnen de oudergeleding van de MR is Lisa Gerritsma. Zij is de  moeder van Tibor (groep 4), Erin (Groep 2) en Robin (zij zit nog niet op school).  Veel ouders hebben hun stem uitgebracht op drie hele goede kandidaten waarvoor wij jullie graag bedanken! Lisa had de meeste stemmen, welkom Lisa! Dat betekent dat de MR weer voltallig is met de leerkrachten Jolanda (groep 4), Selda (groep 1/2) en Saskia (groep 5/6) en de ouders Fdila, Sabah en Lisa. We gaan er samen een goed MR jaar van maken! Een foto van het voltallige nieuwe MR team volgt later!

De Ouderraad Zoekt Nieuwe Leden

Wij zoeken ouders die zich betrokken voelen bij de school en die het leuk vinden – en tijd hebben – om een bijdrage te leveren aan  Het Bovenland. Dan kan het een actieve en leuke school blijven.

Waar bestaat die bijdrage uit? De  ouderraad houdt zich vooral met drie zaken bezig. Wij helpen met het bedenken, organiseren en uitvoeren van feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag of de avondvierdaagse. Commisies met leerkrachten en leden van de ouderraad proberen elk jaar weer om van deze hoogtepunten in een schooljaar een succes te maken.

De ouderraad beslist ook waar de ouderbijdrage – de 60 euro die u elk jaar wordt verzocht te betalen –  aan wordt besteed. Op de eerste plaats worden van die bijdrage de feesten betaald, waarvoor de school zelf te weinig budget heeft. Maar we zoeken ook altijd, in samenspraak met het team van leraren, waar de school op materiëel vlak behoefte aan heeft. Zo hebben we vorig jaar van de ouderbijdrage theatergordijnen kunnen aanschaffen. Daardoor kan er in de school een podium worden gecreëerd en kan onder andere de eindejaarsmusical voortaan in school worden opgevoerd. En er zijn, om de veiligheid van de kinderen op schoolreisjes en excursies te vergroten, felgekleurde hesjes aangeschaft zodat alle kinderen goed herkenbaar en zichtbaar zijn.

De ouderraad is er ook om  de belangen van ouders te behartigen. Tijdens de vergaderingen is Sandra aanwezig, waardoor er gelegenheid is om met de directie van gedachten te wisselen. De ouderraad kan de directie of de medezeggenschapsraad eventueel advies geven over zaken die ouders aangaan

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft kunt u een mail sturen aan jeroen.spoelstra@xs4all.nl of boor.eric@yahoo.com

Cursus Streetdance en naschoolse muzieklessen

Vanaf januari kunnen de leerlingen streetdance lessen volgen op school! In deze cursus leer je veel over de verscheidenheid van streetdance. Deze populaire dansstijl is ontstaan in het begin van de jaren tachtig op de straten in New York. In iedere les zal er worden gewerkt aan diverse streetdance combinaties op populaire muziek. In de lessen zullen ook breakdance elementen geëxploreerd en aangeleerd worden. Aspecten zoals improvisatie en aanmoediging van omstanders (battle) spelen een belangrijke rol binnen deze stijl. Aan het einde van het blok is er een flitsende presentatie.

Docent Gelvin Straal gaat acht lessen geven vanaf 17 januari 2019 op donderdag 15:00 – 16:00 uur met kinderen vanaf groep 5 (maximaal 16). De kosten zijn 10 euro (voor de hele cursus).

In tegenstelling tot de naschoolse muzieklessen verloopt de inschrijving van de streetdancelessen via school. Wil u uw kind opgeven? Stuur dan een mail naar a.de.valk@askoscholen.nl

Er komt ook een aanbod van: muziek en dans voor kleuters, piano- en gitaarlessen en masterclasses. De inschrijving hiervan gaat anders. Meer informatie over dit aanbod en de inschrijving leest u in de flyer die meegestuurd is met deze nieuwsbrief.

Cursus blind typen

We hebben een aanbod gekregen om een cursus blind typen op school van start te laten gaan. De startdatum is  donderdag 24 januari 2019 (15.00 – 15.45 uur). De cursus bestaat uit 10 lessen van 45 minuten en het cursusgeld bedraagt € 95,00 (met Stadspas € 50,00) totaal, inclusief lesmateriaal, examen en diploma. Begin januari ontvangt u via school de informatiebrief, waarna u uw kind kunt aanmelden voor de cursus. Eerder mag natuurlijk ook via: info@detypedocente.nl of 0683320509.

Aanbod sportstimulering

Door afdeling sportstimulering van stadsdeel Nieuw-West is een boekje ontwikkeld met een overzicht van sportactiviteiten in de wijk. Hierbij vind u de digitale versie. Binnenkort is hij ook in te zien en mee te nemen op school! 
 (https://gallery.mailchimp.com/519784fe0c8d8d5d2a31c36da/files/61079ddf-58ae-4a87-b537-2fb363115683/NW24_Boekje_Sportstimulering_A4_4.pdf)


Foto's

Video's

Meer informatie