Nieuwsbrief 5

 • Gemaakt op: 13-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 13-11-2015 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Janneke Groenland
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

In deze nieuwsbrief:

 • Data voor in de agenda
 • Veiligheid en ophalen van de kinderen
 • Aanwezigheid Sandra
 • Personeel
 • Voortgezet onderwijs
 • TSO bijdrage
 • Sint

Data voor in de agenda

 • Sinterklaas 4 december 2015
 • Kerstviering 16 december 2015
 • Kerstvakantie 19 december 2015 t/m 3 januari 2016
 • Noteert u ook vast in uw agenda: Eindfeest/lustrum! op 8 juli 2016

Veiligheid en ophalen van de kinderen
Nu er binnen de school verbouwd wordt, blijven er regelmatig deuren open staan bij de verschillende ingangen en kunnen we er niet goed op toezien wie er de school binnenkomt. Voor ieders veiligheid willen we graag dat de deuren dicht blijven onder schooltijd en is het belangrijk dat wij met elkaar hier op toezien. Om 8.30 uur starten de lessen en dan gaan de deuren van de ingangen dicht.

Wil u er op letten dat u de deur achter u dicht doet bij het verlaten van het gebouw?

Tijdens het buitenspelen staat de deur wél open en houdt de leerkracht, die buiten is, toezicht op wie er de school in gaat. Als de leerkracht en de kinderen weer naar binnen gaan, gaat de deur weer dicht.

De deur bij de voorschool zal tussen de middag worden geopend voor het halen en brengen van de peuters. Het hek zal voortaan open zijn, behalve als de peuters op het pleintje spelen.

Ophalen aan het einde van de schooldag

Bij het naar huis gaan, hebben we gemerkt dat het erg druk is op het plein waar de kinderen van de onderbouw worden opgehaald. Daarom vragen we de ouders van groepen 1-2 en 3 vanaf maandag hun kind uit de klas op te halen. U kunt dan via de voorschooldeur/de deur bij de buitentrap naar binnen. Zodra de deur van de klas opengaat, kunt u uw kind ophalen. Dit zorgt voor meer rust en overzicht bij de kinderen en de leerkrachten.

De leerlingen van de groepen  4, 4-5 en 5 gaan met de leerkracht naar het grote schoolplein als de school uit is. Op het plein nemen de leerlingen afscheid van hun juf  en u kunt dán uw kind meenemen.  De leerlingen van de groepen 7 en 8 gaan zelf naar buiten.

Het uitgangspunt is dat de veiligheid en duidelijkheid in het belang van de kinderen is en dat we daar met elkaar op letten. Als de bouw klaar is, zullen we bekijken of we deze afspraken zo houden. 

Aanwezigheid Sandra
Sandra werkt vier dagen en zal deze voorlopig flexibel inzetten. Op dinsdagochtend is zij op de locatie Mijlpaal aanwezig. Als u wat wil vragen, kom dan gerust langs. Zij is regelmatig in de ochtenden bij de ingang te vinden.

Personeel
Zoals u weet, is Hannan Azzouz zwanger en zij gaat per 3 december met zwangerschapsverlof. De invalleerkracht die wij geregeld hadden, heeft een vaste baan aangeboden gekregen. Dat betekent dat wij deze week een vacature hebben uitgezet. Zodra wij meer informatie hebben, wordt u daar natuurlijk over geïnformeerd.

En dat dit…. Ook Nienke Nijenhuis is zwanger! Nienke is in verwachting van maar liefst twee baby's. Van harte gefeliciteerd!

Naar het voortgezet onderwijs
De Amsterdamse middelbare scholen stappen af van het vorig jaar gebruikte matchingsysteem voor de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Er komt een systeem waardoor de aankomende brugklassers veel meer kans hebben op de school van keuze terecht te komen. Degenen die door plaatsgebrek toch niet op de school van keuze terecht kunnen komen, zullen worden geplaatst op een school waar nog wel plaats is. Op de manier houden ouders veel meer de regie. Hoe deze procedure eruit komt te zien, wordt op het moment door de mensen van de kernprocedure uitgewerkt.  Zodra wij als school meer informatie hebben, laten we dat de ouders van groep 8 weten.

TSO
Een aantal ouders hebben nog niet het geld van de TSO overgemaakt. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan vragen wij u dat te doen door € 25,- per kind over te maken op rekeningnummer: NL12INGB0650026292 t.n.v. Bovenland TSO

Wil u de naam van uw kind en de groep  erbij vermelden?

Sinterklaas
Sint is alweer bijna in het land. Op 4 december gaan wij het Sinterklaasfeest uitgebreid vieren op school. Hiervoor hebben wij uw hulp als ouder nodig om er een leuke feestdag van te maken.
U kunt zich via de intekenlijsten op de klassendeuren inschrijven voor:  

Het circuit
Je wordt als ouders ingedeeld bij een onderdeel. U kunt denken aan: spelletjes, tekenen, begeleiden bij eten/drinken of TV kijken.
Datum: 4 december
Tijd: 8.30 uur in de koffiekamer. Hier krijgt u te horen waar u bent ingedeeld.

Opruimen
Vele handen maken licht werk! Met elkaar maken we de school gereed om de kerstperiode in te gaan.
Datum: Vrijdag 4 december
Tijd: 12.30 uur

Namens de Sintcommissie alvast bedankt voor uw hulp!

​In deze nieuwsbrief informatie over o.a. sinterklaas, veiligheid en het ophalen van de kinderen.

Foto's

Video's

Meer informatie