Nieuwsbrief 5

  • Gemaakt op: 28-10-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 28-10-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Nicole de Braal
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Studiedag 24 oktober 2016
Afgelopen maandag heeft het team een studiedag gehad. Het was een inspirerende en waardevolle dag waarin we veel geleerd hebben met elkaar.
In de ochtend hebben we samen bijgeleerd over het IPC onderwijs. We hebben met elkaar geleerd hoe we de themamuur als ondersteuning kunnen inzetten in een thema en hoe we daarmee structuur kunnen bieden aan de kinderen. We hebben naar de themamuren van afgelopen periode gekeken en onderzocht wat we meenemen naar het nieuwe thema.
In de middag is het team in gesprek geweest over de afgelopen groepsbespreking. Ook hebben wij ons voorbereid op het nieuwe periode.

Koffieochtend
De decembermaand komt er weer aan! En daarmee staat ook het Sinterklaasfeest weer voor de deur. We willen in de koffieochtend van 2 november met u in gesprek gaan over dit kinderfeest.
In de afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor de maatschappelijke discussie rondom de pietenkwestie, die voor- en tegenstanders kent. Dit is een discussie waar je nooit, naar ieders tevredenheid, uit zal komen. Het is wel een mooi thema om over in dialoog te gaan met elkaar.
Ook als team gaan wij hier komende week over in gesprek. Dit doen wij met het oog op de toekomst, om te bepalen hoe wij zullen omgaan met de pietenkwestie.
Wij zijn benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt! Komt u ook op de koffieochtend om mee te praten?

Oudergesprekken
In november zullen er weer oudergesprekken plaatsvinden. Vanaf 31 oktober hangt de intekenlijst op de prikborden bij de klassen.

Traktaties 
Wat is het leuk als je jarig bent en je mag dit vieren op school! De kinderen komen in hun mooiste kleren op school, er wordt gezongen en er wordt iets lekkers uitgedeeld.
Ouders maken hier vaak veel werk van! We zien ook dat traktaties in sommige gevallen steeds groter worden en dat is niet de bedoeling. Het team vindt het vooral belangrijk dat uw kind die dag in het zonnetje wordt gezet.
Wij hebben daarom afgesproken dat de kinderen vanaf nu één ding mogen trakteren. Het gaat immers om het idee en we willen graag één lijn trekken. Om misverstanden en teleurstellingen voorkomen, kun u altijd contact opnemen met de leerkracht. Met haar kunt u afspreken wanneer uw kind zijn/haar verjaardag kan vieren en wat de traktatie zal zijn. Denk u ook eens aan een gezonde traktatie? Dat vinden kinderen (en ook wij) heerlijk en het is nog gezond ook!

Sint Maarten
De afgelopen jaren hebben alle groepen lampionnen gemaakt. Dat is altijd een tijdrovende klus! Sinds dit schooljaar werken we met IPC en dat staat op de middag gepland: in het thema werken we aan de zaakvakken en creatieve vakken. Nu we minder tijd hebben en we merken dat niet alle kinderen met Sint Maarten meelopen, hebben we afspraken gemaakt met elkaar. De kinderen van de groepen 1-2 maken een lampion op school. De groepen 3 t/m 8 hebben de tijd hard nodig voor de mooie thema's en zullen geen lampion op school maken. Wil u thuis zelf een lampion maken, kijk dan eens op https://nl.pinterest.com/ en typ 'lampion' in.

​Studiedag, koffieochtend, oudergesprekken, traktaties en lampionnen

Foto's

Video's

Meer informatie