Nieuwsbrief 6. 17 november 2017

 • Gemaakt op: 17-11-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 17-11-2017 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Sandra van Vliet
 • |
 • Fotograaf:  

Personeel

Zoals u waarschijnlijk weet is Fleur Bouwmann al geruime tijd afwezig door gezondheidsproblemen.

Het gaat gelukkig steeds beter met Fleur en dat is goed nieuws! Vanaf volgende week gaat Fleur werkzaamheden proberen op te pakken en langzaamaan uit te bouwen. We beginnen met een paar uurtjes per week achter de schermen. Samen met Fleur wordt goed in de gaten gehouden hoe het gaat. We vinden het fijn om Fleur weer terug te hebben en hopen haar snel weer vaker te zien! 

Leerlingenraad

In januari gaan we aan de slag met een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen worden en namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. We houden u op de hoogte!

Wegwerkzaamheden aan Langsom

Al jaren is de verkeerssituatie rondom de school een punt van aandacht. Er is nieuws! Vanaf volgende week zullen er in de avonden en de nachten werkzaamheden aan Langsom plaatsvinden. Er worden drie drempels en een busdruppel geplaatst en de stoep bij de uitrit van Vrije Geer wordt aangepast. Ook komt er langs de weg een hek, waardoor je via de vluchtheuvel moet oversteken. We hopen dat deze maatregelen de veiligheid voor onze leerlingen bevorderen. 

Het plaatsen van een kiss&ride op Akersluis is weer onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Het is nog onbekend wanneer deze er komt (en of deze komt)

Rookvrij schoolplein

Dat roken slecht voor je is, weet iedereen. Ook blijkt onderzoek dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Om het goede voorbeeld te geven aan kinderen, vragen we u niet op het schoolplein te roken. Bovendien beschermt dit hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Laten we met elkaar zorgen voor een gezonde en schone leeromgeving!

TSO

Als school hebben we een bijdrage van ouders nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Van dit geld betalen wij de vrijwilligers. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag!

Een aantal ouders heeft als de TSO bijdrage betaald. Heeft u nog niet betaald, zou u dit zou  u dit bedrag voor  1 januari 2018 over te maken?

Dit kan op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering

Op donderdag 30 november 2017, houdt het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad, haar jaarlijkse ledenvergadering. U bent als ouder/verzorger van harte welkom om hiervan deel te nemen.

De jaarvergadering start om 19:30 uur op school, in de lerarenkamer.

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering legt de Ouderraad verantwoording af m.b.t. financiële bijdrage die de ouders voor hun kinderen betalen.

Belangrijkste agendapunten van de Algemene Ledenvergadering:

 • Financieel overzicht 2016 – 2017
 • Concept begroting 2017 – 2018
 • Ouderbijdrage 2017 – 2018
 • Besteding van de reserves
 • Benoeming van de nieuwe voorzitters van de OR

   

   

   

 

 


​Nieuwsbrief 6 over o.a. leerlingenraad, wegwerkzaamheden,  TSO betaling en algemene ledenvergadering ouderraad

Foto's

Video's

Meer informatie