Nieuwsbrief 6

 • Gemaakt op: 27-11-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 27-11-2015 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Janneke Groenland
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

In deze nieuwsbrief:

 • Data voor in de agenda
 • Personele zaken
 • Algemene informatie
 • Warm welkom nieuwe ouders
 • Parkeren, een herhaalde oproep

Data voor in de agenda

 • Sinterklaas: 4 december 2015
 • Kerstviering: 16 december 2015
 • Kerstvakantie: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016
 • Voorjaarsvakantie kinderen: 20 februari t/m 26 februari 2016
  (studiedagen voor het team, kinderen vrij)
 • Voorjaarsvakantie voor iedereen: 27 februari t/m 6 maart 2016
 • Noteert u ook alvast in uw agenda eindfeest/lustrum!: 8 juli 2016


Personele zaken
Zoals u weet is Hannan Azzouz zwanger en zij gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag was haar laatste dag. Zoals wij u al eerder hebben laten weten, heeft de invalleerkracht die wij geregeld hadden, een vaste baan aangeboden gekregen. De vacature heeft helaas geen geschikte kandidaat opgeleverd. Inmiddels hebben we wel via een onderwijsuitzendorganisatie 'Dit is Wijs' een kandidaat aangereikt gekregen. Volgende week zullen we met haar een gesprek voeren.
Wij vinden het vervelend, ook voor de ouders en leerlingen van groep 4/5, dat we nog geen zekerheid kunnen geven, maar we doen ons uiterste best!  Voor nu… wensen we Hannan veel geluk en hopen we dat ze goed kan uitrusten.

Saskia Scholle was de afgelopen twee weken ziek. Zij moest het kalm aan doen, maar wil graag aan het werk. Wij zijn blij dat ze komende week weer vier ochtenden op school zal zijn.  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend staat zij voor haar eigen groep. De middagen worden intern opgelost en woensdag is er een invaller geregeld: Meester Roel, die graag met de kinderen muziek maakt!

Algemene Informatie:
Wat doen we als een leerkracht afwezig is?

Als een leerkracht ziek is, proberen we eerst intern een oplossing te vinden of een invaller te regelen. Helaas is er niet altijd iemand beschikbaar. Het inschakelen van een onderwijs uitzendbureau is dan een mogelijkheid (zoals ASA of Dit is Wijs), maar dit proberen we enigszins te beperken. Dit betekent namelijk dat school extra bemiddelingskosten moet betalen en we kunnen ons geld helaas maar eenmaal uitgeven. Het inschakelen van deze organisatie geeft ook niet altijd de garantie dat er een goede leerkracht voorhanden is.

 Als we geen passende oplossing hebben kunnen vinden, moeten we uitwijken naar een laatste mogelijkheid: Een verzoek aan ouders om hun kind thuis te houden. Voor vierjarige leerlingen is dat minder ingewikkeld, omdat zij niet leerplichtig zijn.  Voor leerlingen vanaf vijf jaar doen we dat echt alleen als uiterste noodgreep.

Er geldt altijd, dat als u geen mogelijkheid heeft om opvang voor uw kind te regelen, dat uw kind naar school kan en dan in een andere groep mee kan draaien.  We proberen ouders zo min mogelijk hiermee te belasten, maar soms kunnen we niet anders. Het uitgangspunt is altijd dat het voor de kinderen zo goed mogelijk geregeld is.  
 
En dan nog dit….
Als een leerkracht ziek is, krijgt de school een invaller bekostigd uit het Vervangingsfonds (en betaalt eventuele bemiddelingskosten van een uitzendorganisatie zelf). Sinds 1 januari 2015 zijn de regels aangescherpt en worden dagen in het kader van bijzonder of buitengewoon verlof niet meer vergoed. Dat betekent dat school de invaller uit eigen budget moet betalen. Helaas is dat een kostbare zaak en zijn we als school genoodzaakt naar andere creatieve oplossingen uit te kijken. Dit komt gelukkig niet vaak voor.

Warm welkom nieuwe ouders
Gedurende het schooljaar stromen er altijd vierjarige leerlingen in bij groep 1. Vanaf de kerstvakantie zullen directeur Sandra van Vliet en MT lid Mariëlle Nieuwenhuizen (vier tot zes maanden voordat de leerling bij ons op school komt) ouders uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek. Wij vinden het belangrijk om ouders en kind te leren kennen, voordat de leerling bij ons op school komt. Op deze manier leer je elkaar kennen en zullen ouders zich hopelijk snel thuis voelen op Het Bovenland. Ook krijgen wij op deze manier zicht op de nieuwe leerling en kunnen we beter bepalen in welke groep hij/zij het beste zal passen. Zodra wij weten bij wie de leerling in de groep komt en er een eerste wenafspraak gemaakt kan worden, krijgen de ouders natuurlijk ook een uitnodiging voor een eerste gesprek met de leerkracht.

Parkeren, een herhaalde oproep
Wij merken dat er regelmatig een onveilige verkeerssituatie ontstaat als ouders hun kinderen naar school brengen of halen. Ook mensen uit de buurt, maar ook van school, merken dit op en laten dit de school regelmatig weten.
Om nare situaties te voorkomen en vooral in ieders veiligheid, verzoeken wij u dringend de auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Vanuit school wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Foto's

Video's

Meer informatie