Nieuwsbrief 6

  • Gemaakt op: 11-11-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 11-11-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Nicole de Braal
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​Belangrijke data:

Vrijdag 2 dec                     Sinterklaas op school
Woensdag 21 dec            Kerstviering (ook in de avond naar school)
Zaterdag 24 dec t/m
Zondag 8 jan                      Kerstvakantie

Pietenkwestie
In de afgelopen jaren is er in de media veel aandacht geweest voor de maatschappelijke discussie rondom de pietenkwestie. Dit is een discussie waar je nooit, naar ieders tevredenheid, uit zal komen. Toch vinden wij op school dat we de verantwoordelijkheid hebben om hier iets mee te doen.

Wij hebben het op school voor elkaar gekregen om met elkaar op een respectvolle wijze hierover in dialoog te gaan. En dat is iets waar wij trots op zijn!

Ieder individu kijkt vanuit zijn of haar ervaring, gewoonte, mening naar de pietenkwestie. Ouders en teamleden kregen de ruimte om hun meningen en ervaringen te delen. De openheid was er en daar werd gebruik van gemaakt. Er werd goed geluisterd en er was respect voor elkaars mening.

Er bleek ook dat we allemaal met dezelfde vragen zitten. Wat vertel ik mijn kind? Hoe leg ik dit uit? En vooral hoe gaan we hier met elkaar mee om?

Wij hebben op school het uitgangspunt dat we onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij, waarin er ruimte is voor ieder kind en binnen de diversiteit waar we mee te maken hebben. Wij vinden het ook onze taak om rekening te houden met alle kinderen en willen niemand uitsluiten, laat staan kwetsen. We zullen dan ook in de pietenkwestie geleidelijkheid mee gaan met de maatschappelijke veranderingen.

Van de Sintcommissie
Beste ouders,

Sint is alweer bijna in het land. Op 2 december gaan wij het Sinterklaasfeest uitgebreid vieren op school. Hiervoor hebben wij uw hulp als ouders nodig om er een leuke feestdag van te maken. Voor het volgende kunt u zich inschrijven: 

Het circuit voor groep 1 t/m 4:
Je wordt als ouders ingedeeld bij een onderdeel, denk aan: spelletjes, tekenen, begeleiden bij eten/drinken of TV kijken.
Datum: 2 december
Tijd: 8.30 uur in de koffiekamer. Hier krijgt u te horen waar u bent ingedeeld.

Vanaf maandag 14 november hangen er op de prikborden bij de klassen intekenlijsten waarop u zich kunt inschrijven. Het inschrijven kan t/m vrijdag 25 november. Namens de Sintcommissie alvast bedankt voor uw hulp!

Algemene ledenvergadering, komt u ook?
Omdat de ouderraad een vereniging is, houdt zij ieder jaar een algemene ledenvergadering. Dit schooljaar staat deze gepland op 24 november a.s. om 19.00 uur.
De ouderraad stelt zich aan u voor en u krijgt informatie waar de ouderbijdrage zoal aan besteed wordt. Natuurlijk is er ook de gelegenheid om uw vragen te stellen. Wij zouden het op prijs stellen als u ook zou komen! 

TSO bijdrage
Als school hebben we de bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag voor  1 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Let op! De TSO bijdrage staat los van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt door de ouderraad geïnd, daarover hoor u binnenkort meer.

Verkeerssituatie
Zoals u weet is de school al langere tijd bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Er zijn veel gesprekken met de gemeente geweest en er is onderzoek gedaan naar de situatie op Langsom.

Uit de verkeersmetingen is gebleken dat de dat smiley displays op Langsom niet het nodige effect hebben. Dit betekent dat er nu een drempel óf een busdruppel gaat komen. De keuze hangt af van de route van de stadsbus en dat wordt nu uitgezocht.

Het einde is in zicht, want de verwachting is dat er in januari 2017 meer duidelijkheid zal zijn. 
Over de Akersluis: De kiss &ride zone zal spoedig gerealiseerd worden.

Denkt u er ook aan om uw auto in de parkeervakken te plaatsen?

Samenwerking scholen uit de Aker
Samen bereik je meer dan alleen! De scholen in de Aker, Het Bovenland, De Horizon en De Odyssee, zijn een samenwerking aangegaan.  De directies van de scholen vinden het belangrijk kinderen uit een wijk in de buurt naar school gaan en ze willen uitstralen dat het onderwijs in de Aker meer dan de moeite waard is.

Ze willen ook een eerste stap zetten in een gemeenschappelijke pedagogische wijkvisie. Dat gaat over hoe men in de wijk omgaat met elkaar en hoe alle partners in de wijk met elkaar kunnen samenwerken. Denk hierbij aan u, als ouder, maar ook professionals, bewoners jongeren, vrijwilligers en sporttrainers.

Pietenkwestie, sinterklaasfeest, algemene ledenvergadering, TSO bijdrage, verkeerssituatie en samenwerking vanuit de Aker.

Foto's

Video's

Meer informatie