Nieuwsbrief 7 2014-2015

 • Gemaakt op: 23-11-2014 18:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

​​​Belangrijke data:

 • Leerlingen nemen schoen mee en zetten schoen: 26 november
 • Schoen zetten: 26 november
 • Studiemiddag Team - Woordenschat: 26 november
 • Rondleiding nieuwe kleuters: 27 november
 • Sinterklaasfeest: 5 december
 • Inschrijven creamiddag: 8 december
 • Creamiddag: 11 december
 • Vergadering mr: 11 december
 • Kerstviering en diner: 17 december
 • Kerstvakantie: 20/12/2014-4/1/2015


Hulpouders gezocht
Voor het Sinterklaasfeest zijn we nog op zoek naar ouders die mee willen helpen om het Sinterklaas onderbouwcircuit tot een succes te maken. We hebben uw hulp nodig van 08.20 uur tot 12.45. Helpt u mee?

Juf Joeske heeft een boek geschreven
Joeske Vervoort, de juf van groep 1/2 B heeft samen met enkele anderen een boek geschreven. Het heet "Het Grote Dilemma op Dinsdag" boek. Het is een groot succes. Sinterklaas schijnt ook een fan te zijn van dit boek. En terecht, een leuker Sinterklaascadeau kan je je niet voorstellen. We zijn trots op onze Juf Joeske.

Even een voorbeeld van een dilemma uit het boek: "Alles wat je zegt wordt ook in het Duits nagesynchroniseerd óf je wordt op straat altijd achtervolgd door een draaiorgel."

Wie, o wie helpt ons?
We zijn op zoek naar een ouder die verstand heeft van lay-out/vormgeving. Iemand die samen met ons deze nieuwsbrief structureel een professionelere uitstraling kan geven. Als u over deze vaardigheden beschikt en school daarbij zou willen helpen, loop dan even langs bij de directie.

Filosoferen met kinderen.
"De zon en de regen zeggen tegen de zaadjes dat ze kunnen gaan groeien".
"Opa sprong op de wolken, toen was hij bij Allah. Toen kon hij niet meer verder springen".

" 's Nachts komt er een engel die je naar dromenland brengt".
(uitspraken van kleuters tijdens de lessen filosofie)
Ook dit schooljaar wordt er weer door Helena Brouwer met de kleuters gefilosofeerd.

Wat is dat, filosoferen?
In een filosofisch gesprek worden er filosofische vragen gesteld. Je vraagt dan niet naar feiten, maar naar de betekenis van b.v. begrippen, opvattingen. Het zijn eigenlijk onderzoekende gesprekken. Je denkt samen met elkaar na over een vraag , het is geen discussie. Filosofische vragen zijn bijvoorbeeld: Wat zou er gebeuren als er geen licht meer is? Kun je licht voelen? Is er altijd licht geweest? Met elkaar gaan de kinderen daarover in dialoog.

Wat we zo belangrijk aan filosoferen vinden is dat kinderen leren luisteren naar wat de ander zegt en daarna onderzoeken wat hij/zij daar zelf van vindt. Daar kan je volgens ons niet vroeg genoeg mee beginnen. Verschillen in denken worden herkend en gewaardeerd, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Zo leren kinderen, dat verschil in denken geen bedreiging is maar juist een verrijking, zonder dat ze zich hoeven te identificeren met die waarden. Ze leren dat alle kinderen in de groep gelijkwaardig zijn ongeacht hoe je denkt of wat je denkt.

Ieder kind kan zo een eigen identiteit ontwikkelen. Ook leren ze ieders recht erkennen om te kunnen zijn wie hij/zij wil zijn, in de wetenschap dat niemand superieur is aan de ander. Helena zegt hierover:
"Ik ben vaak verrast wat een prachtige en diepzinnige opmerkingen kleuters kunnen maken!"

Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito

In januari/februari en juni neemt onze school CITO LVS*-toetsen af bij uw kind. Cito heeft de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat voor onze school om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent.

Waarom aangepaste normen?
De huidige CITO normering geeft een te rooskleurig beeld omdat leerlingen deze CITO LVS-toetsen beter maken dan een aantal jaar geleden. Vandaar dat CITO heeft besloten de normering landelijk aan te passen. U kunt het vergelijken met de lengte vroeger en nu. Kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man eerder klein met zo’n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger. Zo ook met de CITO normering. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Eindtoets ‘opeens’ blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Vandaar dat CITO de normering heeft aangepast en kunnen we als school de juiste conclusies trekken over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. De Cito Eindtoets wordt komend schooljaar in april afgenomen bij de leerlingen van groep 8.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?
Het is dus niet zo dat uw kind ineens minder goed kan lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score in vergelijking met de landelijke meting. Met andere woorden, Cito is strenger geworden.

Hieronder nog even de betekenis indeling van de door ons gehanteerde vaardigheidsniveaus:
Niveau A - 25% van de hoogstscorende leerlingen
Niveau B - 25% boven tot net boven het landelijk gemiddelde
Niveau C - 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
Niveau D - 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
Niveau E - 10% laagst scorende leerlingen 

                                          Oude normering  - Nieuwe normering
Vaardigheidscore:  17 - 17
Vaardigheidsniveau:  B - C
Betekenis:

 • De leerling behoort tot de 25% die net tot ruim net boven het landelijk gemiddelde het landelijk gemiddelde scoort.
 • De leerling behoort tot de 25% die net ruim tot de onder het landelijk gemiddelde het landelijk gemiddelde scoort.


Voor de overzichtelijkheid zijn de normen in het administratiesysteem van de school ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld van uw kind geven dan voorheen.
In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ kunt u nog eens nalezen hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder is te downloaden op www.cito.nl  > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs >

*LVS = Leerling volgsysteem

Creamiddag Kerst
Op donderdag 11 december gaan we gezellig, creatief aan de slag. Deze activiteit is groepsdoorbrekend. Dat betekent dat kinderen van verschillende groepen op die middag met elkaar samen werken aan allerlei kerstwerkjes. Op maandag 8 december kunnen de kinderen zich daarvoor inschrijven.

Kerstviering en Kerstdiner
December is een drukke maand. De informatie over de kerstviering en het kerstdiner komt in een aparte info.

 

​Belangrijke data, het sinterklaasfeest, aangepaste cito-normering, creamiddag, kerstviering en Kerstdiner.

Foto's

Video's

Meer informatie