Nieuwsbrief 7

 • Gemaakt op: 11-12-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 11-12-2015 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Janneke Groenland
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

In deze nieuwsbrief:

 • Data voor in de agenda
 • Nieuwjaars koffie met ouders
 • Personele zaken
 • Dag Sinterklaasje!
 • KBA (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam)
 • Van de medezeggenschapsraad
 • Brief van een ouder van school: Alpe d'HuZes op 2 juni 2016
   

Data voor in de agenda

Kerstviering: 16 december 2015
Kerstvakantie:19 december 2015 t/m 3 januari 2016
Voorjaarsvakantie kinderen: 20 februari  t/m 26 februari 2016
Studiedagen voor het team, kinderen vrij
Voorjaarsvakantie voor iedereen: 27 februari t/m 6 maart 2016

Noteert u ook vast in uw agenda:
Eindfeest /lustrum!: 8 juli 2016

Nieuwjaars koffie met ouders
Voor maandag 4 januari 2016 nodigen we alle ouders uit om in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. We kunnen even bij praten en de directie luidt het nieuwe jaar in met een kort praatje. Het komende schooljaar zullen er meer  van deze koffiemomenten zijn. Daar hoort u die maandagochtend meer over.  We rekenen op een grote opkomst!

Personele zaken
Afgelopen week hebben wij een sollicitatiegesprek gehad met Carola Buisman van de uitzendorganisatie Dit is Wijs voor het zwangerschapsverlof van juf Hannan. Zij heeft vorige week een proefochtend gedraaid samen met juf Wendy  en op donderdag en vrijdag heeft zij ingevallen in groep 4/5. Carola krijgt een proefperiode tot de kerstvakantie met de intentie de vervanging van het zwangerschapsverlof na de vakantie te continueren. Wij hopen dat zij haar talenten op het Bovenland zal gaan inzetten en leuke tijd met de kinderen gaat hebben.

Saskia Scholle is nog niet helemaal beter. Afgelopen week was zij om de dag aan het werk en kwam er op de andere dagen een invaller van ASA invalpoule. Voor volgende week zal dat ook het geval zijn.

Verkeersituatie
De afgelopen weken hebben wij u in onze nieuwsbrieven de verkeersituatie rondom de school onder u aandacht gebracht. We doen een beroep op u, als ouders, om uw auto veilig in de parkeervakken te parkeren. Tegelijkertijd zien we ook dat het verkeer langs de school zijn snelheid zou mogen aanpassen en dat een extra vluchtstrook, stoplicht of andere maatregel geen overbodige luxe zou zijn. Een medewerker van de gemeente heeft de situatie op Langsom (de weg langs school) afgelopen week beoordeeld en is het met ons eens dat er iets moet gebeuren.

Maatregelen en aanpassingen moeten echter officieel aangevraagd worden en daarom heeft de school uw hulp nodig! We willen handtekeningen verzamelen om met een stevige brief naar de gemeente te sturen. We vragen de aandacht voor de verkeerssituatie rondom de school en passende maatregelen.

De lijsten om handtekeningen te verzamelen hangen volgende week in de klassen en op de informatieborden in de hal.

Dag Sinterklaasje!
Sinterklaas is het land uit en we vonden het erg leuk dat hij ook dit jaar weer een bezoek heeft gebracht aan basisschool Het Bovenland. Sinterklaas had dit jaar maar liefst zeven pieten meegenomen! In de school was een prachtige schatkamer gemaakt, waar de kinderen van groep 1 t/m 4 een cadeautje mochten gaan uitkiezen. In de groepen 5 t/m 8 waren er fantastische surprises met voor ieder kind een gedicht. Het was een geslaagde dag voor iedereen, dankzij alle inzet van ouders tijdens het Sinterklaascircuit in de onderbouw. Namens het hele team bedankt voor alle hulp!

KBA (Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam)
Dit schooljaar zijn we de afrondende fase ingegaan van het KBA traject. Alle leerkrachten hebben kort na de herfstvakantie een klassenbezoek gehad om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen na twee jaar intensieve scholing en het invoeren van nieuwe lesmethodes.

Ondanks de wisseling van directeuren hebben de leerkrachten de kwaliteit van het lesgeven vast weten te houden en zien we opnieuw een groei in resultaten op schoolniveau. Daar zijn we als school heel trots op!

Om nog meer uit ons onderwijs te halen hebben we gesproken over een verdiepingsslag bij het aanbieden van de leerstof. Het komende half jaar bespreken we dat in het team op vergaderingen en studiedagen. In mei hebben we nog een afsluitende bijeenkomst met het KBA waarin we presenteren wat we bereikt hebben en waar we trots op zijn.

Medezeggenschapsraad
De MR heeft weer een vergadering gehad. De volgende punten stonden op de agenda: bouwcommissie, Time-out Protocol, begroting, TSO, personeelsbeleid, hygiëne en veiligheid. Het hele verslag kunt u lezen op de website onder het kopje 'school' en vervolgens 'medezeggenschapsraad'. 

Brief van een ouder van school: Alpe d'HuZes op 2 juni 2016
Hieronder leest u een brief van Richard de Boer, vader van twee leerlingen van onze school.

Beste ouders,

Ik, Richard de Boer, ben de gelukkige vader van 4 kinderen die op het Bovenland zitten/hebben gezeten. Isa zat in de eerste groep op Het Bovenland die de gehele 8 jaar doorlopen heeft en zit momenteel in haar eerste studiejaar in Groningen. Kiki zit in de vierde klas op het Technasium van het Calandlyceum. Sacha zit in groep 7 bij juf Sharita. Timo zit in groep 6b bij juf Saskia en dus momenteel tijdelijk op de Mijlpaal locatie, waardoor ik minder vaak op de Akersluis ben.

In februari 2015 is er bij mij uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd. Na zware maanden met chemo van maart tot juli was ik na de zomer weer aan het opkrabbelen en ging ik me steeds wat beter voelen. Echter bleek in oktober dat de ziekte al weer snel aan het groeien was. De nieuwe medicijnen die ik nu krijg doen het gelukkig boven verwachting erg goed, en ik voel me steeds beter.

Zelf heb ik 25 jaar in het kankeronderzoek gewerkt en ik wil iets extra's doen voor het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds voor kankeronderzoek). Ik ga daarom op 2 juni 2016 de "Alpe d'HuZes" fietsen.

Dit is een actie waarbij deelnemers hardlopend, wandelend of fietsend onder het motto "opgeven is geen optie" op één dag tot maximaal zes keer de Alpe d'Huez beklimmen om zo veel mogelijk geld in te zamelen in de strijd tegen kanker. Met de opbrengsten wordt wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund, met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

De bedoeling is dat ik twee maal de Alpe d'Huez op ga fietsen en daar geld mee inzamel voor het KWF. Het leek de schooldirectie, de OR, de MR en ons leuk als de kinderen op school ook mee zouden kunnen doen met het inzamelen van geld voor deze actie.

De school heeft bedacht om een flesseninzamelingsactie te gaan houden, waar Sacha over zal vertellen in de klassen op Het Bovenland en de juf van Timo zal bespreken in de klassen van De Mijlpaal locatie. Wij zouden jullie nu al vast willen vragen om lege statiegeldflessen te sparen, zodat de school deze in januari kan inleveren.

Alvast enorm bedankt voor elke kleine steun!

Voor meer informatie, zie mijn pagina op Alpe d'HuZes: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/richarddeboer_1

(let op de "underscore 1", omdat er twee Richard de Boer's meedoen dit jaar)

Natuurlijk willen wij als school alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Dit doen wij in de eerste plaats samen met de kinderen, maar vooral ook met heel veel hulp van de OR (waarvoor dank).

Wij willen u de mogelijkheid geven om naast lege flessen in te leveren, ook geld te doneren. Daarom zal er tijdens het kerstdiner een doos staan waar u geld in kunt doen. Deze doos zal ook tijdens de inzamelingsweken van de statiegeldflessen beneden in de hal staan (elke ochtend vanaf maandag  11 januari 2016 t/m dinsdag 26 januari 2016).

​Waarin u kunt lezen over: de nieuwjaars koffie, personele zaken, het kba en nog veel meer

Foto's

Video's

Meer informatie