Nieuwsbrief 8. 8 februari 2019

  • Gemaakt op: 8-2-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Sandra van Vliet
  • |
  • Fotograaf:  

Evaluatiebijeenkomst nieuwe ouders

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het voeren van evaluatiebijeenkomst met ouders als de eerste periode er op zit. Is uw kind na de herfstvakantie begonnen op Het Bovenland? Dan nodigen we u graag uit om op woensdag 13 februari om 8.30 uur (in de teamkamer) om samen met Sandra terug te kijken op deze periode. Waar is uw kind mee thuis gekomen? Hoe heeft u de school ervaren? Heeft u nog vragen? U bent van harte uitgenodigd!

Sportdag

Onze jaarlijkse sportdag staat al bijna voor de deur. Daarom willen wij jullie alvast op de hoogte stellen dat de sportdag zal gaan plaats vinden op woensdag 24 april. Op deze dag hebben wij natuurlijk weer veel hulpouders nodig dus zet hem alvast in de agenda! Tegen die tijd kunnen ouders zich weer aanmelden om in de onderbouw te komen helpen (begeleiden spel/groepje). Informatie over de locatie en tijd etc zal nog volgen. Wij kijken uit naar een gezellige maar vooral sportieve dag!

TSO bijdrage

Er zijn nog ouders die de TSO bijdrage niet betaald hebben.

Als school hebben we deze bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag voor  1 maart over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Tijdens de ouderavond over de TSO werd de vraag gesteld of er een mogelijkheid voor IDEAL kan komen. Dit wordt onderzocht door de financiële afdeling van de ASKO, maar dat is minder makkelijk dan het lijkt. Natuurlijk zou dat voor ons ook ideaal zijn.

Een verslag van de ouderavond over de TSO is met de mail van deze nieuwsbrief mee gestuurd.

Afscheid van Aisha

We hebben afscheid genomen van Aisha, de coördinator van de TSO. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het draaiende houden van de TSO. Ze heeft dat altijd met plezier en toewijding gedaan, maar zij heeft nu een baan gevonden en ze kan dit niet meer combineren met haar vrijwilligerswerk. Bedankt Aisha!

De jaarlijkse ouderbijdage: Wat is het verschil met de TSO bijdrage?

De ouderbijdrage waarin het schoolreisje zit, is een andere bijdrage. Er bestaat altijd veel onduidelijkheid over de verschillen tussen deze bijdragen. En dat begrijpen we!

De ouderbijdrage wordt door de ouderraad geïnd en deze is tijdens de afgelopen ouderavond weer vastgesteld op 60 euro. Kort gezegd: de bijdrage wordt besteed aan alle activiteiten en feesten die voor de kinderen worden georganiseerd. Uit de ouderbijdrage wordt dus het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, de sportdag, het schoolreisje, excursies en het eindfeest betaald. Zonder uw ouderbijdrage kunnen die feesten  niet gevierd worden met de kinderen. De overheid stelt voor deze activiteiten geen geld beschikbaar aan de scholen. Wij als ouderraad vinden die feesten en activiteiten belangrijk (en de kinderen ook!) en denken dat ze een belangrijk onderdeel zijn van een schooljaar. U ontvangt binnenkort een brief van de penningmeester over het betalen van de bijdrage.

Tafeltennis op de Mijlpaal

De racketsport-specialist van http://www.racketsport4everyone.nl geeft tafeltennis trainingen in de gymzaal van basisschool de Mijlpaal. Frank Breg geeft deskundig leiding aan de trainingen. De trainingen passen goed bij de leeftijden van de kinderen, op speelse wijze worden de verschillende technieken en tactieken aangeleerd.

Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Op vrijdagmiddag van 13:00 tot 14:00 uur, trainen de kinderen van de Mijlpaal,
daarna in het uur van 14:00 tot 15:00 uur staat de training ook open voor kinderen van buurtscholen.

Wil je meedoen?
Kom dan langs voor een proefles in de gymzaal bij de Mijlpaal, Westmallepad 11a. Neem je gymspullen mee, batjes en balletjes zijn aanwezig.
Als je het leuk vindt, dan betaal je contributie aan de racketsportschool. Heb je een stadspas, dan is er een speciale regeling.

Belangrijke data schooljaar 2018-2019:

15 maart is er een landelijke onderwijsstaking. U wordt nog geïnformeerd hoe wij daar als team in staan.

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:25 en 26 februari 2019
Studiedag met alle ASKOscholen28 maart 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie (studieweek voor het team)  10  t/m 14 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019
Foto's

Video's

Meer informatie