Nieuwsbrief 8

 • Gemaakt op: 9-12-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 9-12-2016 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland

Vakanties en studiedagen

Vakanties
Kerstvakantie 2016: 24 december 2016 t/m 8 januari 2017
Voorjaarsvakantie 2017: 18 februari 2017 t/m 26 februari 2017
Pasen 2017: 14 april t/m 17 april 2017
Meivakantie 2017: 22 april 2017 t/m 30 april 2017
Hemelvaart 2017: 25 mei 2017 t/m 28 mei 2017
Pinksteren 2017: 3 juni 2017 t/m 5 juni 2017
Zomervakantie 2017: 22 juli 2017 t/m 3 september 2017

Studiedagen
15, 16 en 17 februari 2017
30 en 31 maart 2017
22, 23 en 24 mei 2017
3 en 4 juli 2017

Voor in de agenda…
21 december 2017: kerstviering, ook in de avond naar school

Privacy protocol
De school werkt met een privacy protocol vanuit de ASKO, waarin staat dat school toestemming aan ouders moet vragen of de foto van hun kind op bijvoorbeeld de website geplaatst mag worden. We gaan daar zo zorgvuldig mogelijk om.

Zoals u wellicht al weet, heeft de school inmiddels ook een eigen Facebookpagina. We gebruiken deze pagina om u op de hoogte te houden van allerlei leuke activiteiten die zich op school afspelen. Sommige ouders vinden het plaatsen van foto's op Facebook niet prettig. Geeft u dit gerust aan bij de leerkracht. Dan houden wij daar rekening mee.  

Verkeer
Veel ouders komen met de auto naar school. Voor de veiligheid van onze kinderen, willen we u vragen in de parkeervakken te parkeren. Volgende maand staat er weer een gesprek met de gemeente gepland over de verkeersveiligheid rond de school.

Invalperikelen
In het nieuws is er veel te doen geweest over het grote tekort aan invalleerkrachten. Het is bijzonder moeilijk om personeel te krijgen. Ook wij hebben hier op Het Bovenland mee te maken. Gelukkig hebben we een heel laag ziekteverzuim op school en hebben we niet vaak een invaller nodig.

Het was voor het zwangerschapsverlof van Nicole de Braal van groep 7 wel enorm moeilijk om iemand te vinden. Tot de kerstvakantie hebben we nu intern een oplossing gevonden. Na de kerstvakantie komt Nienke Nijenhuis eerder terug van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof en zal zij de groep voor haar rekening nemen.

Sophie Hoefnagel gaat zich vanaf januari 2017 op haar studie onderwijskunde richten. Voor de twee dagen in groep 8 is nog geen oplossing gevonden, maar daar zijn we natuurlijk druk mee bezig! Gözde Kaya neemt vanaf maandag groep 4 van haar over. Gözde kent de school goed. Zij is nu LIO student in groep 3 en krijg na de kerstvakantie haar PABOdiploma. Dit is al vanaf aanstaande maandag in verband met de interne oplossing voor groep 7.

De nieuwe oudercontact medewerker stelt zich voor!
School en thuis horen bij elkaar en kunnen elkaar versterken. Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben de belangrijke taak om spelenderwijs op school én thuis het jonge kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. Ik, Nadia Walayat, kan u hierbij ondersteunen.

Wat doe ik op voorschool en in de groepen 1-2 (vroegschool)?

 • Ik maak kennis met alle nieuwe peuter- en kleuterouders.
 • Ik heb samen met u een gesprek over uw ideeën over opvoeding
 • Ik heb gesprekken over wat u verwacht dat uw kind leert op de (voor)school en wat de school van u als betrokken ouder verwacht.
 • Ik ben geregeld aanwezig bij de spelinloop.
 • Ik organiseer ouderbijeenkomsten met thema's over taalontwikkeling, opvoedonderwerpen (met het Ouder- en Kindcentrum), voeding, samen spelen, (voor)lezen, positief opvoeden etc.
 • Ik sta open voor vragen die u heeft over de ontwikkeling van uw kind en over de (voor)school.
 • Als er problemen zijn rondom uw kind, kan ik u doorverwijzen naar de juiste persoon.
 • Ik geef informatie over activiteiten die op school of in de buurt plaatsvinden. 

Ik ben op dinsdag van 08.30 uur tot 15.30 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur aanwezig op school en ontmoet u graag!

Hartelijke groet, Nadia Walayat

​Vakanties en studiedagen, privacy protocol, verkeer, invalperikelen, nieuwe contactouder

Foto's

Video's

Meer informatie