Nieuwsbrief 9. Maart 2019

  • Gemaakt op: 14-3-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Sandra van Vliet
  • |
  • Fotograaf:  

Studiedagen

Na de voorjaarsvakantie heeft het team van Het Bovenland twee studiedagen gehad. Het gaf ons de tijd om met elkaar aan het werk te gaan en in gesprek te gaan over de kwaliteit van onderwijs. Tijdens de eerste studiedag heeft het met team onderzoek gedaan naar een nieuwe rekenmethode. Methoden vernieuwen regelmatig en wij zijn op zoek naar een methoden die nog beter bij ons onderwijs past. Hetzelfde geldt voor een nieuwe methode voor ons pedagogisch klimaat.

Tijdens de tweede dag stond het handelingsgericht werken en de opbrengsten centraal. We hebben aandacht gehad voor het analyseren en evalueren van data (zoals toetsgegevens en observaties) en ook was er tijd om de rapporten te schrijven en de groepsplannen te evalueren. Het waren mooie en zinvolle dagen en we konden met een voldaan gevoel het nieuwe semester ingaan!

Techniekweek

In de hele school wordt op dit moment gewerkt aan een techniek/bouwthema. We zullen dit thema afsluiten met een techniekweek voor de hele school. Alle klassen gaan dan aan de slag met een, voor nu nog geheime, opdracht.
Deze techniekweek willen we daarna graag met u afsluiten! In alle klassen zal het eindproduct van de techniekweek te zien zijn in de vorm van een kleine tentoonstelling. Deze zal plaatsvinden op donderdag 25 april van 14.15 uur – 14.45 uur. U bent tijdens de tentoonstelling de jury, u bepaalt welk product de beste en welke de mooiste is. Zet u deze datum alvast in uw agenda? Tot dan!

Vanuit de Voorschool

Wij zijn op zoek naar jongens-colberts en stropdasjes voor in onze huishoek! Zijn uw kinderen eruit gegroeid? Wij houden ons aanbevolen!

TSO bijdrage

Er zijn nog ouders die de TSO bijdrage niet betaald hebben. Als school hebben we deze bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou  u dit bedrag over willen maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Belangrijke data schooljaar 2018-2019:

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:25 en 26 februari 2019
Studiedag met alle ASKOscholen28 maart 2019
Paasweekend 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
Pinkstervakantie (studieweek voor het team)  10  t/m 14 juni 2019
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2019

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie