Nieuwsbrief 9

 • Gemaakt op: 29-1-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 29-1-2016 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Janneke Groenland
 • |
 • Auteur: Het Bovenland
 • |
 • Fotograaf: Het Bovenland
 • Data voor in de agenda
 • Verhuisdag, 7 maart vrij
 • Ouderkoffie
 • Vanuit Medezeggenschapsraad
 • TSO
 • Informatieavond groep 8
 • Museumfoto
 • 'Pimp je wc' actie
 • Opbrengst flessenactie

Data voor in de agenda
Rapportgesprekken: 15 t/m 17 februari
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 6 maart
Verhuisdag: 7 maart (zie toelichting in deze nieuwsbrief)
Paasviering: 24 maart
Goede vrijdag en Pasen: 25 maart t/m 28 maart       
Meivakantie 23 april t/m 8 mei
Pinksteren 16 mei
Studiedag en 17 mei en 20 juni
Eindfeest 8 juli
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus

Verhuisdag, 7 maart vrij
Vorige week hebben we u laten weten dat we na de voorjaarsvakantie definitief het nieuwe gedeelte van het gebouw in gebruik gaan nemen. De groepen 6 verhuizen dan gelukkig weer terug naar Akersluis. We kunnen niet wachten!

Dat betekent dat we in het managementteam al druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de verhuizing. We hebben het plan om, met het oog op de toekomst, meerdere groepen te gaan verhuizen. We willen graag dat de bovenbouw bij elkaar komt te zitten. Dat betekent wel dat de verhuizing grootschaliger zal zijn dan in eerste instantie gepland was.

We hebben in onze studieweek (22 t/m 26 februari als de kinderen vrij zijn) tijd in geruimd om te verhuizen.
In die week hebben we ook 'echte' studiedagen, die je als team nodig hebt om te werken aan de kwaliteit van onderwijs. We voorzien dat de geplande verhuisdagen daarom niet genoeg zullen zijn. Bij de jaarplanning voor dit schooljaar was hier al rekening gehouden en hebben we uren opzij gezet.

We hebben de ouder- en de personeelsgeleding van MR verzocht in te stemmen met het opnemen van deze uren, en wel op maandag 7 maart. Dat hebben zij gedaan en dat betekent dat de kinderen  vrij zijn en de school op 8 maart zal beginnen.

We hebben geprobeerd dit zo snel mogelijk met u te delen, zodat u nog tijd heeft om opvang te regelen.
Als u vragen heeft, stel ze gerust aan het managementteam. 

Ouderkoffie
Woensdag 16 maart is er weer koffie drinken met de directie. We nodigen de ouders uit om in de hal onder het genot van een kopje koffie of thee om met elkaar bij te praten. Sandra zal ouders bij bijpraten over wat er speelt op school en waar we mee bezig zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. Noteert u 16 maart in uw agenda? 

Vanuit Medezeggenschapsraad
De MR heeft vorige week weer een vergadering gehad.
De volgende punten stonden op de agenda: TSO, formatie, PR, taakbeleid, gedragsprotocol en hygiëne/veiligheid. Volgende week verschijnt er op de website weer een verslag van de vergadering. Het verslag kunt u vinden onder het kopje 'school' en vervolgens 'medezeggenschapsraad'. 

TSO
Voor de TSO zijn wij op zoek naar (groot)ouders, die af en toe mee willen en kunnen draaien met de TSO. De werkzaamheden zijn bij goed (niet regenachtig) weer toezicht houden op het schoolplein en bij regen binnen in de klassen. Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken? Neem dan contact op met Nicole de Braal.

Informatieavond groep 8
Op maandag 1 februari is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over de overstap van basisschool naar VO. De afgelopen tijd is er veel onduidelijkheid geweest over het nieuwe matchingssysteem die via loting en matching zoveel mogelijk leerlingen van groep 8 op een VO-school van voorkeur probeert te plaatsen. Op deze informatieavond zullen we zoveel mogelijkheid helderheid proberen te geven over de hele kernprocedure. Uiteindelijk hopen we dat zoveel mogelijk leerlingen op hun eerste of tweede voorkeursschool terecht zullen gaan komen. De komende tijd zal daarom een heel spannende periode voor groep 8 gaan worden!

Museumfoto
Aanstaande maandag komt De Mengformule bij ons op school om kinderen te portretteren als museum 'portret'. Uw kind wordt op deze dagen geheel in de stijl van de schilderijen van De Hollandse Meesters op de foto gezet als het Melkmeisje of als Prins van Oranje. De kinderen krijgen prachtige kleding aan en gaan allemaal apart op de foto. De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen op maandag of dinsdag op de foto worden gezet. De leerlingen van groep 6 zullen ook naar de Akersluis komen. Tot slot zullen ook alle leerkrachten op de foto gaan! We zijn nu al erg benieuwd naar het resultaat!

'Pimp je wc' actie
In de klassen zijn we gestart met de actie 'Pimp je wc'! We hopen zo dat kinderen verantwoordelijker worden voor het schoonhouden en gebruik van het toilet, als de leerlingen een stukje eigenaarschap krijgen over hun eigen toilet. Er is een nieuwe verdeling gemaakt en er zijn goede afspraken gekomen over het toiletgebruik. Iedere klas is inmiddels hard aan de slag gegaan om van zijn toilet het leukste kamertje te maken! Eens in de  keer in de maand komt er een geheim iemand langs de wc's om te kijken of ze schoon zijn. De klas met de schoonste wc zal winnen! Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat de wc's er netjes uit komen te zien!

Opbrengst flessenactie
De opbrengst van de flessenactie voor Richard de Boer is bekend! We hebben met elkaar maar liefst 540 euro opgehaald! Namens Richard en Josien bedanken we alle ouders en kinderen die zich hebben ingezet om dit bedrag bij elkaar te krijgen.
Richard zal 2 juni 2016 zich inzetten om twee maal de Alpe d'Huez op te fietsen om geld inzamelen voor het Koningin Wilhelmina Fonds ten behoeve van kankeronderzoek. Hij is al intensief aan het voorbereiden en daar wensen wij hem veel succes mee!

​Verhuisdag, ouderkoffie, museumfoto en nog veel meer!

Foto's

Video's

Meer informatie