Nieuwsbrief 9

  • Gemaakt op: 23-12-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 23-12-2016 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Dag 2016!
Het team van het Bovenland heeft genoten van afgelopen jaar, en zeker ook van alle feestelijkheden in de afgelopen maand.

Op verschillende manieren hebben ouders meegeholpen om het Sinterklaas- en Kerstfeest tot een groot succes te maken. Via deze weg willen wij alle ouders bedanken voor hun inzet en betrokkenheid!

Zo hebben de ouders van de ouderraad een grote rol gehad in de organisatie van de feesten. Andere ouders hebben in de klassen geholpen en/of meegeholpen met het versieren, het opruimen en het schoonmaken. En als klap op de vuurpijl hebben alle ouders heerlijke hapjes  voor het kerstbuffet verzorgd. Dank jullie wel! 

We wensen iedereen een fijne vakantie en tot in 2017!

Communicatie school en ouders
Na de kerstvakantie zullen wij een pilot starten om de communicatie tussen school en ouders te optimaliseren. We zullen een speciale ouder app introduceren: Parro.

Parro is een app op de telefoon of tablet, waarin ouders en collega's elkaar snel en veilig kunnen bereiken. Met één op één berichten of door middel van een mededeling aan de ouders van de klas, willen we een stap maken in het stroomlijnen van de communicatie.

Parro is een beveiligd medium en onzichtbaar voor de buitenwereld. De website en Facebook zullen meer  een informatieve en PR functie gaan krijgen.

Na de vakantie hoort u hier meer over. Bent u al nieuwsgierig? Kijk dan op www.parro.education.

Voor in de agenda, noteert u in uw agenda?

Koffiemoment over de Citotoetsen
18 januari 2017 is er weer een koffiemoment, met dit keer uitleg over de CITO toetsen. Veronica zal een presentatie geven over hoe wij op school met deze toetsen omgaan. Ze zal voorbeelden meenemen en natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Ouderavond groep 8
Op 16 januari 2017 is er een ouderavond over de overstap naar het Voortgezet Onderwijs (VO).  We vertellen u over de kernprocedure en wat daar allemaal bij komt kijken. 

Koffiemoment met oudercontact medewerker voor ouders van de Voorschool
Nadia Walayat nodigt de ouders van de Voorschool uit voor een koffieochtend in combinatie met een startbijeenkomst. Zij zal tijdens deze ochtend toelichting geven over wat u van haar kan verwachten. En we leren elkaar op een leuke manier kennen!

Datum :           Dinsdag 17 januari

Tijd      :           09.00-10.30 uur

Waar   :           Het muzieklokaal

Dag 2016!, Communicatie school en ouders, Data voor in de agenda

Foto's

Video's

Meer informatie