Nieuwsbrief September 2019

 • Gemaakt op: 30-8-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op: 30-8-2019 00:00
 • |
 • Geplaatst door: Janneke Groenland
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Het schooljaar is weer begonnen!
De vakantie is voorbij en we hebben de eerste week alweer achter de rug! Het was weer fijn om iedereen uitgerust en met frisse energie terug te zien.

In de laatste week van de zomervakantie was het team alweer aan het werk. De leerkrachten hebben hard gewerkt om de school aan kant te maken. Dat is altijd weer een enorme klus! Ook hebben wij met elkaar scholing gehad over de Vreedzame School (zie verderop in deze nieuwsbrief), de nieuwe rekenmethode Pluspunt (groepen 3-8) en het Digikeuzebord (groepen 1-2). Daar krijgt u snel meer informatie over.

In deze tijd met het grote lerarentekort mag je als school blij zijn als je het team rond hebt. We kunnen u melden dat ons team compleet is! We heten onze nieuwe collega's van harte welkom: Cheyenne Green (groepen 6,7 en 8) en Eline Veldman (groep 1-2 E).

Ook hebben we nog ander nieuws uit het team. Anne Boer is moeder geworden van een prachtige dochter Lou en ook Inge Verboon is bevallen van een mooi meisje. Haar naam is Nine. We wensen hen heel veel geluk samen.

Het team van Het Bovenland kijkt uit naar een fijn en leerzaam schooljaar!

De Vreedzame School (DVS)
In de afgelopen jaren hebben wij op school gewerkt met Leefstijl, een methode voor sociale vaardigheden. Afgelopen schooljaar heeft het team onderzoek gedaan naar een andere methode die beter bij de school past. Dat is De Vreedzame School (DVS) geworden. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.

Ouders en school hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen, hoe om te gaan met conflicten en hoe zij zelf een actieve bijdrage kunnen leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep.  Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

We zullen u regelmatig informeren over De Vreedzame school. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www.devreedzameschool.nl.

Het eerste blok van de Vreedzame school en de kletskaarten
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemene schoolregels maken we samen met de kinderen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en hoe we het netjes houden in de klas. De kinderen leren ook dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Het is belangrijk dat alle kinderen het gevoel hebben erbij te horen. Daar moet je elkaar goed voor kennen en elkaar waarderen zoals je bent. Dit leren we door te leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt, zoals: "Jij kan zo goed iemand helpen". Het is fijn om een opsteker te krijgen! Daar krijg je een blij gevoel van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame School-les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.  

Kletskaarten
Bij elk blok van de Vreedzame school krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 kletskaarten mee naar huis. Dit zijn kaarten om met uw kind te bespreken. Dit is heel fijn omdat u dan weet wat er bij uw kind speelt en omdat u dan weet waar we het op school over hebben. 

Deze keer zijn dat de kletskaarten van blok 1 met als thema: 'We horen bij elkaar'. In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van de vragen op de achterkant van de kletskaart. De vragen kunnen per groep verschillen. Voorbeeldvragen zijn:

 • Met wie heb je vandaag gespeeld?
 • Welke kinderen zitten er allemaal bij jou in de klas?
 • Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt?
 • Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? Bijvoorbeeld: tijdens eten en drinken, naar de wc gaan, in de kring zitten, spelen en werken? Kun je er eentje voordoen?
 • Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen?
 • Waarmee heb je een ander kind geholpen?
 • Waarmee wil je thuis helpen?                                                         

  We zijn heel benieuwd met welke verhalen uw kind thuiskomt!

Schoolplein
In de zomervakantie is de aannemer druk bezig geweest met de aanleg van het kunstgras en herstellen van kleine werkzaamheden. Helaas heeft het plein door de warmte en problemen met de leverancier een kleine vertraging opgeleverd. We hadden graag gezien dat het plein klaar was geweest. Aankomende week komen de werklui terug om het laatste gedeelte af te maken. Er wordt kunstgras bij de buis aangelegd en er wordt nog een afscheiding gemaakt bij het gedeelte van het zand.

TSO
Vorig schooljaar zijn we met u in gesprek gegaan over de tussenschoolse opvang (TSO) en de eventuele verandering van de schooltijden. Het uitgangspunt is dat de pauzetijd een fijn moment moet zijn, waarin de kinderen kunnen ontspannen en lekker spelen met elkaar. We blijven daarover in gesprek met elkaar, ook komend schooljaar. Noteert u vast 8 november in uw agenda? Dan organiseren wij weer een ouderavond over dit thema. De invulling van deze avond hoort u later.

Om de TSO te kunnen continueren hebben we als school een bijdrage nodig om de TSO mogelijk te blijven maken. Wij vragen daarom aan ouders een bijdrage van 25,- euro per leerling. In vergelijking met andere scholen in Amsterdam is dit een klein bedrag. 

Zou u dit bedrag voor 1 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Koffie ochtend
4 September is er weer koffiedrinken met de directie. We nodigen de ouders uit om onder het genot van een kopje koffie of thee om met elkaar bij te praten. Wil u kennismaken of heeft u vragen over school, u bent van harte uitgenodigd! Sandra zal ouders bij bijpraten over wat er speelt op school en waar we mee bezig zijn. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. 
Tijd: 8.30 uur in de teamkamer.

Studiedagen en vakanties
Graag uw aandacht voor het volgende:
 • De ouderavond is dit jaar op 24 september. Noteert u deze datum vast in uw agenda?
 • De kerstviering is op donderdag 19 december. De kinderen gaan die ochtend naar school. Ze zijn om 12.30 uur vrij en komen dan in de avond terug voor de viering.

Start schooljaar: 26 augustus 2019
Losse studiedag i.v.m. Vreedzame school en Rekenen23 september 2019
Herfstvakantie:21 oktober t/m 25 oktober 2019
Studiedag aan de herfstvakantie vast: 28 oktober
Losse studiedag i.v.m. Vreedzame school en Rekenen13 november 2019
Kerstvakantie: 23 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag aan de kerstvakantie vast:6 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 21 februari 2020
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast:24 en 25 februari 2020
Paasweekend 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie (met studiedagen voor het team)  1 t/m 3 juni 2020
Zomervakantie6 juli t/m 14 augustus 2020

 


Foto's

Video's

Meer informatie