Nieuwsbrief juli 2019

  • Gemaakt op: 12-7-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Het schooljaar zit er op!

Het was wederom een veelbewogen jaar in onderwijsland! U heeft vast gehoord dat er nog veel vacatures zijn op scholen, wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we zijn extra blij zijn dat onze formatie rond is.

We kijken wederom terug op een mooi jaar! Vorige week hebben we een mooie musical van groep 8 gezien en hebben we afscheid genomen. Al fietsend kwamen zij de school uit en hebben we ze uitgezwaaid. We zijn trots op ze! Ze hebben het met de eindtoets geweldig gedaan (we hebben weer boven het landelijk gemiddelde gescoord). Ze kunnen met een goede basis een volgende stap gaan zetten. We wensen hen veel succes. Er zijn ook nog andere leerlingen die van school vertrekken. Ook hen wensen we veel succes.

Afgelopen week hebben we ook afscheid genomen van Martine en Rivka. Martine gaat na 43 jaar onderwijservaring genieten van een nieuwe fase in haar leven. Rivka gaat via haar werkgeven Dit is Wijs op een andere school werken. We wensen hen veel geluk en succes.

Waar mensen gaan, mogen we ook weer nieuwe collega's verwelkomen. We krijgen er twee nieuwe leerkrachten bij: Nadia Ez Zaitouni (groep 6) en Chayenne Green (groepen 6, 7 en 8).
We zijn heel blij dat de nieuwe krachten ons team komen versterken! Eerst gaan we allemaal genieten van de een welverdiende vakantie. Fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

Dank aan alle hulpouders

We hebben dit schooljaar weer veel ouderhulp mogen ontvangen. Denk aan het lezen met kinderen, het begeleiden en ondersteunen tijdens uitstapjes, hand- en spandiensten in en buiten de klas, maar ook de hulp bij het uitvoeren van luizencontroles en organiseren van andere diverse activiteiten. Er is een team van ouders opgericht die zich bezig houden met het onderhoud van het schoolplein. Hoe geweldig is dat! Dank daarvoor.

Natuurlijk spelen de ouderraad en de ouders van de medezeggenschapsraad een belangrijke rol. Zonder al deze hulp is veel niet mogelijk, dus alle ouders en verzorgers die zich in het afgelopen schooljaar voor onze school en de kinderen hebben ingezet: Ontzettend bedankt!! We hopen van harte dat we in het nieuwe schooljaar weer veel hulp en ondersteuning van jullie mogen ontvangen. 

Picknick

Houd u woensdag 28 augustus vrij?

We willen aan het einde van de ochtend het jaar openen met onze traditie: een schoolpicknick met ouders en kinderen! We zouden het leuk vinden om de eerste woensdag van het schooljaar met elkaar na schooltijd te lunchen op het plein en rondom de school. Vriendjes en vriendinnetjes, ouders en de leerkrachten nemen een kleed en eigen lunch mee. Hoe gezellig is het om zo met elkaar vakantieverhalen uit te wisselen. Het is alleen duimen voor mooi weer! Bij slecht weer gaat het helaas niet door.

Vakanties en Studiedagen schooljaar 2019-2020

Let op: op donderdag 19 december is 's avonds de kerstviering. De leerlingen zijn dan 's middags vrij. De school is dan om 12.30 uur uit.

Start schooljaar26 augustus 2019
Studiedag23 september 2019
Herfstvakantie21 oktober t/m 25 oktober 2019
Studiedag aan de herfstvakantie vast28 oktober
Studiedag13 november 2019
Kerstvakantie23 december 2018 t/m 4 januari 2019
Studiedag aan de kerstvakantie vast6 januari 2020
Voorjaarsvakantie17 februari t/m 21 februari 2020
Studiedagen aan de voorjaarsvakantie vast24 en 25 februari 2020
Paasweekend10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart21 en 22 mei 2020
Pinkstervakantie (met studiedagen voor het team)  1  t/m 3 juni 2020
Zomervakantie6 juli t/m 14 augustus 2020

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie