Nieuwsbrief oktober 2019

 • Gemaakt op: 4-10-2019 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Sandra van Vliet
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Ouderavond

Op 24 september was er een informatie avond voor ouders. We vonden het belangrijk dat u er bij zou zijn en de avond werd inderdaad goed bezocht! In het algemene gedeelte kregen de ouders een presentatie over wat we als school belangrijk vinden en waar we de focus op leggen. Sandra heeft een korte toelichting gegeven op o.a. de invoering van De Vreedzame School en van onze nieuwe rekenmethode. Ook vertelde zij dat ze mooie opstekers voor het team had gekregen van ouders en hoe fijn dat is om te horen. We zijn er tenslotte met elkaar om het verschil te maken voor ieder kind!

Naast het algemene gedeelte werd er in de klas specifieke informatie gegeven over het betreffende leerjaar en was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het was een geslaagde avond!

De Vreedzame School

Onlangs hebben we blok 1 (Wij horen bij elkaar) afgesloten met prachtige presentaties van de leerlingen van hun afspraken van de klas (Zo doen wij het!). De afspraken zijn door allen kinderen van de klas ondertekend en hangen ingelijst in de klas.

Vorige week zijn we gestart met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen.

De lessen in dit blok zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Er is sprake van ruzie als een conflict gepaard met geweld gaat en dat is niet wat we willen. We leren de kinderen in een conflict juist stevig te staan, om op een juiste manier voor zichzelf op te komen en rekening te houden met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de los-het-op-kaart. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan praat-het-uit. Kinderen leren bijvoorbeeld hoe je kritisch naar jezelf kan kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Dat is niet altijd even makkelijk!

Heeft u al gehoord van uw kind over opstekers en afbrekers? Vraag er eens naar en praat er over! Laat uw kind weten wanneer hij of zij een opsteker of afbreker aan iemand geeft en stimuleer de opstekers. Binnenkort zullen de kinderen van de groepen 1 t/m 6 weer een kletskaart mee naar huis krijgen. We vragen u deze met uw kind te bespreken.

Aanmelden op Het Bovenland

Het leerlingenaantal van het Bovenland stijgt en dat betekent dat we in sommige groepen geen leerlingen meer aannemen. Voor de jonge kinderen (woonachtig in Amsterdam) geldt het stedelijk toelatingsbeleid. Voor deze ouders geldt: Rond de derde verjaardag van het kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een aanmeldformulier. U Levert het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier bij ons in en u ontvangt van de school een bewijs van aanmelding.

Meer informatie vindt u op onze website: https://www2.askoscholen.nl/scholen/hetbovenland/contact/Paginas/Aanmelden.aspx

Belangrijk om te weten:

Uw kind is geboren tussen:Aanmeldperiode schooljaar 2019
1 mei 2016 – 31 augustus 2016tot en met 1 november 2019
1 september 2016 - 31 december 2016tot en met 4 maart 2020
1 januari 2017 - 30 april 2017tot en met 3 juni 2020
1 mei 2017 - 31 augustus 2017tot en met 4 november 2020


Als u het aanmeldformulier na de sluitingsdatum inlevert, dan valt u buiten de loting en is plaatsing alleen mogelijk als er nog plek is.

Medezeggenschapsraad: ouder gezocht!

Wilt u actief betrokken zijn bij het onderwijs en school van uw kind? Dan is de MR wellicht iets voor u! Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad zijn we op zoek naar een oudergeleding.

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?  De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school. De MR heeft ten aanzien van een groot aantal onderwerpen advies- en instemmingsbevoegdheden. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. In de MR zijn zowel personeelsleden als ouders vertegenwoordigd.

Hoe vaak overleg?  De MR vergadert om de 6 weken op dinsdag. Uiteraard blijft de MR tussen de vergaderingen met elkaar in contact en wordt er indien nodig een extra vergadering ingepland. Vergaderingen vinden doorgaans in de avond plaats.

Waar heeft de MR overleg over?  Zaken die onder andere tijdens de vergadering aan bod komen zijn: het wijzigen van lesrooster, TSO, jaarplan, schoolgids etc.. Over bepaalde zaken heeft de MR instemmingsrecht. Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website, onder kopje medezeggenschapsraad is het e.e.a. toegelicht.

Wat is de procedure? Indien er zich meer dan 1 ouder zich aanmeldt voor de oudergeleding, dan zullen er verkiezingen worden gehouden. De ouder die de meeste stemmen van de achterban (ouders/verzorgers) krijgt wordt de nieuwe MR-lid voor de oudergeleding.

Tijdspad  

 • 4 oktober – Oproep in de nieuwsbrief. Ouders kunnen zich opgeven bij de MR en een korte introductie van zichzelf mailen waarin ze laten weten waarom ze in de MR willen en waar zij het verschil kunnen. Mail deze tekst naar Selda op s.kargin@askoscholen.nl
 • 17 oktober – Sluiting opgeven nieuwe leden
 • 18 oktober – Ouders krijgen informatie over de kandidaten
 • 29 oktober – Ouders kunnen in deze week hun stem uitbrengen
 • 8 november – Bekendmaken nieuw lid van de oudergeleding MR (nieuwsbrief november)

Mocht u meer informatie willen hebben dan vernemen we dat graag. U kunt altijd één van de MR-leden aanspreken: Lisa (moeder Tibor, groep 5 en Erin, groep 3 ) Sabah (moeder Qasim groep 7) en Fdila (moeder Adam, groep 8 en Isra groep 5B).

Met vriendelijke groet,  MR Bovenland

Invallers gezocht!

We zijn nog altijd op zoek naar invalcollega's. We merken dat het in onderwijsland steeds moeilijker wordt om geschikte invallers te vinden. Weet u iemand die geïnteresseerd is om eens mee te draaien en met ons in gesprek te gaan. Geeft u het door! De deur staat open! Mocht uw tip leiden tot een vast dienstverband bij ons bestuur, de ASKO, dan staat daar een vergoeding – voor u - tegenover.

Betaling ouderbijdrage via de stadspas

Dit schooljaar springt de gemeente bij met het betalen van de ouderbijdragen voor kinderen met een stadspas. Binnenkort zal het voor deze ouders mogelijk zijn om met hun stadspas op school te laten scannen. Zodra dit mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd.  

Deze extra gift van de Gemeente Amsterdam gaat niet af van uw budget scholierenvergoeding. Meer informatie over de scholierenvergoeding leest u via: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/scholierenvergoeding/

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Daarover wordt u later informeerd. 

Naschoolse activiteiten: dans

Binnenkort ontvangt u informatie over de inschrijving van:

Muziek en dans voor kleuters (en ouders!)

Hou je ook zo van muziek maken? In deze wereldreis langs instrumenten leren we samen te spelen. Welke ritmes en klanken zijn er en welke liedjes zitten er in een instrument? We maken kennis met een aantal muziekinstrumenten. Zo kan je ontdekken wat je mooi en leuk vindt. In verschillende werelddelen gaan we op avontuur met liederen en speelstukken. Speel je met ons mee?

Streetdance – groep 6/7/8

Streetdance is een van de meest populaire dansstijlen en veelal te zien in videoclips. De bewegingen die gemaakt worden op hiphop, R&B en rapmuziek zijn niet zo moeilijk, maar zien er wel flitsend uit. Door middel van streetdance leer je hoe het is om voor een groep te staan en je daar zo goed mogelijk te presenteren. De kinderen leren elkaar uit te dagen, aan te moedigen en te improviseren.

Nieuws vanuit de Voorschool

Van 2 tot en met 13 oktober is het Kinderboekenweek. Met de peuters gaan we samen met ouders eigen kinderboekjes maken. We nieten twee A-4tjes aan elkaar en vouwen die dubbel. Voila: een boekje! Kinderen mogen er zelf een verhaal in tekenen of proberen te schrijven of vragen dat aan hun ouder. We zijn benieuwd naar hun verhalen!

Dit kan eigenlijk met alle leeftijden, dus misschien ook leuk om thuis te doen: Vraag je kind om een verhaal over zijn vakantie te tekenen of te schrijven. Wat is hen het meest bijgebleven van de vakantie? Misschien wel iets heel anders dan u dacht! Voor de oudere kinderen een goede oefening: hoe schrijf je iets op zodat een ander weet wat je bedoelt? En: hoe maak je een verhaal spannend?

Ook de Week van de opvoeding is begonnen. Het thema is: Hand in hand. Overal in de wijk worden bijeenkomsten georganiseerd om mensen samen te brengen zodat ze elkaar kunnen inspireren over opvoeden. Kijk in het wijkkrantje of op de site van het stadsdeel.

Op de gang van de Voorschool hangen twee vellen waar je als peuter-of kleuterouder je opvoedvraag kunt stellen  of die van een andere ouder kunt beantwoorden. Bijvoorbeeld: Wie weet er een fijne kinderkapper of : hoe krijg ik mijn peuter aan het eten?

Maak er gebruik van; samen weten we meer!

 


Foto's

Video's

Meer informatie