Nieuwsbrief 16

  • Gemaakt op: 12-5-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Sandra van Vliet
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

ICT proeftuin

Binnen ons bestuur doen alle scholen mee aan verschillende proeftuinen, waarbij naar manieren wordt gezocht om de ict-vaardigheden te verhogen en van en met elkaar te leren. Wij zijn op school bezig met de proeftuin '21ste eeuwse vaardigheden', dat nauw aansluit op IPC (International Primairy Curriculum). 21steeeuwse vaardigheden zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Als u klikt op onderstaande link, treft u een videopresentatie over wat wij afgelopen schooljaar met elkaar hebben gedaan! Link: https://youtu.be/4eLOdiSYRIg 

Website

Het werd hoog tijd… de website was aan vernieuwing toe! Over de lay-out zijn wij nog heel tevreden, maar inhoudelijk viel er nog wel wat aan te merken. We hebben samen met een aantal ouders kritisch naar de inhoud van website gekeken. Op het moment herschrijven we teksten en vervangen geleidelijk aan de oude teksten. Neemt u binnenkort ook een kijkje?

Interesse in Het Bovenland?

Regelmatig krijgen we vragen over hoe je je kind moet aanmelden bij ons op school. Kent u ouders die interesse hebben in het Bovenland? We hebben regelmatig rondleidingen in de school. De komende rondleiding is 17 mei om 9 uur. De directie vertelt over hoe wij werken en leerlingen uit groep 8 laten daarna de school in bedrijf zien. Zij zijn onze ervaringsdeskundigen😊

1 juni is de sluitingsdatum voor de tweede plaatsingsperiode in schooljaar 2017-2018. Ouders met jonge kinderen moeten voor die tijd het inschrijfformulier ingeleverd hebben. De gemeente verzorgt de plaatsing.

Voor ouders van oudere leerlingen adviseren wij contact op te nemen met de directie. Voor veel groepen geldt een wachtlijst. Er zijn slechts enkele plekken in bepaalde groepen beschikbaar.

Mediawijsheid voor jonge kinderen

Media is leuk en je kind kan er veel van leren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat kinderen veilig met media kunnen omgaan. Leren omgaan met media is een onderdeel geworden van de opvoeding, waar begeleiding bij nodig is. Als ouders is het belangrijk om duidelijke regels op te stellen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Hierover gaan we in gesprek met elkaar.

19 mei om 8.45 in de koffiekamer organiseert Nadia Walayat, onze oudercontactmedewerker, een bijeenkomst voor ouders van de groepen 1-2. Komt u ook?

Onderzoek universiteit van Amsterdam: Werkt "Goed zo!" goed voor kinderen?

De universiteit van Amsterdam vraagt van u de aandacht voor een onderzoek naar complimenten geven onder de werktitel : Werkt "Goed zo!" goed voor kinderen?

Voor kinderen die moeilijk luisteren en snel boos worden kan het helpen om meer complimenten te geven, dat komt uit onderzoek. Complimenten kunnen gedrag van kinderen veranderen. Het maakt alleen wel uit op welke manier dat gedaan wordt. 

In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam hulp aan ouders die merken dat hun kind (4 t/m 8 jaar) geregeld dwars, opstandig of boos is. Ouders krijgen tips en adviezen en gaan twee weken lang dagelijks oefenen door middel van een dagboekje. 

Om te kijken of ouders echt verschil merken, vullen zij drie keer een vragenlijst in en doen één keer een speltaak. Een bezoek aan Amsterdam is hiervoor niet nodig. Na afloop ontvangen ouders een vergoeding voor hun deelname.

Meer informatie of deelnemen:  www.complimentenonderzoek.com

Vragen? Bel of mail naar de hoofdonderzoeker

Jolien van Aar: 06 22169390 Jolien@complimentenonderzoek.com

 

 

 

 

 

​Informatie over de proeftuin ICT, de website, aanmelden Het Bovenland, ouderbijeenkomst mediawijsheid, onderzoek universiteit Amsterdam

Foto's

Video's

Meer informatie