MR

  • Gemaakt op: 21-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 21-8-2015 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

​Beste ouders/verzorgers,

Voor de zomervakantie heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen dat wij op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de MR (Medezeggenschapsraad), vanwege de verhuizing van onze voorzitter, Danielle Alsemgeest. Zoals wij in de betreffende nieuwsbrief hadden aangekondigd, zouden wij dit schooljaar het werven van een nieuw MR lid weer oppakken. 

Helaas hebben wij net voor de vakantie te horen gekregen dat ook Anita Schoon Het Bovenland zou gaan verlaten. Dit houdt in dat wij in de oudergeleding van de MR, naast Fdila Lehmour, niet één, maar twee plekken vrij hebben.

Zitting nemen in de MR biedt u een unieke kans om in de keuken van de school te rond kijken. Daarnaast kunt u als ouder via de MR invloed uitoefenen (door advies-, initiatief- of instemmingsrecht) op verschillende zaken waar de school mee bezig is. De MR adviseert of stemt in met bijvoorbeeld; het schoolplan, de formatie, visiewijzigingen, communicatie en tal van andere onderwerpen. Bovendien bent u een belangrijk aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. U krijgt de mogelijkheid om zaken die onder de ouders/verzorgers leven bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en ervoor te zorgen dat Het Bovenland een goede én leuke school blijft voor uw kind(eren) en onze leerlingen.

Ik kan u gelukkig vertellen dat wij n.a.v. de oproep voor de zomervakantie al één aanmelding binnen hebben. Deze ouder fungeert nu, totdat wij een voltallige MR hebben, als interim MR-lid voor dringende zaken, zoals het proces rondom de nieuwe directeur, waar u binnenkort uitgebreider van op de hoogte wordt gesteld.

Heeft u interesse om lid te worden van de oudergeleding, wilt u meedenken en -praten over het beleid van de school en daarmee andere ouders vertegenwoordigen? U kunt dan een mail sturen naar Sharita Ramlagan (leerkracht groep 7 en waarnemend voorzitter van de MR). In deze mail stelt u zichzelf voor en geeft u een motivatie waarom het goed zou zijn als u lid zou worden van de MR. Wij vergaderen circa acht maal per jaar op donderdagavond (19.00 u - 20.30 u) en onze eerste vergadering staat gepland op 10 september as..

U kunt de mail, uiterlijk vrijdag 28 augustus aanstaande, versturen naar: s.ramlagan@askoscholen.nl

Bij meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen. Uw mail waarin u zich voorstelt en een motivatie geeft, wordt dan gebruikt in een brief naar alle ouders, zodat deze een gedegen keuze kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

De MR van Het Bovenland

Oudergeleding; Fdila Lehmour

Personeelsgeleding; Emilie Owel en Sharita Ramlagan​

​Een oproep vanuit de MR

Foto's

Video's

Meer informatie