Tussen Schoolse Opvang

  • Gemaakt op: 26-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Janneke Groenland
  • |
  • Auteur: Het Bovenland
  • |
  • Fotograaf: Het Bovenland

Beste ouders / verzorgers,

Op het Bovenland worden de kinderen tussen de middag opgevangen door de tussenschoolse opvang.  Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een bijdrage van 25,- per leerling.

Mocht u dit jaar geen gebruik willen maken van de TSO is het mogelijk om uw kind tussen de middag op te halen. Dit kunt u aangeven bij de leerkracht. Dan hoeft u dit bedrag uiteraard niet te betalen. 

Wij vragen u dit bedrag voor  10 oktober over te maken op rekeningnummer NL 12 INGB 06 500 262 92, tnv TSO kbs Het Bovenland, o.v.v. naam leerling(en) en groep(en).

Vriendelijke groet,

Namens het management team

Mariëlle Nieuwenhuizen

​ Een brief over de ouderbijdrage voor de TSO

Foto's

Video's

Meer informatie