Gesprekken

Op verschillende momenten in het schooljaar vinden er 10-minuten gesprekken plaats tussen de leerkracht en ouders waarin de ontwikkeling van uw kind wordt besproken. 

We beginnen het schooljaar met de omgekeerde 10-minutengesprekken. Dit gesprek dient als kennismaking met de nieuwe leerkracht. Omgekeerd, omdat tijdens dit gesprek vooral de ouders aan het woord zijn en kunnen vertellen over hun eigen kind. Gedurende het schooljaar zullen er nog twee keer gewone 10-minutengesprekken plaatsvinden en aan het einde van het jaar een facultatieve laatste ronde met gesprekken.  Daarnaast krijgen de kinderen ook op twee momenten in het jaar (februari en juli) een rapport die ook onderdeel is van het 10-minutengesprek. 

Als er tussendoor vragen of zorgen zijn kan er altijd een gesprek op afspraak plaatsvinden met de leerkracht en/of intern begeleider(ib). ​​