Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage
Ieder schooljaar wordt er aan de ouders om een vrijwillige ouderbijdrage per kind gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor projecten, het schoolreisje, excursies en uitstapjes buiten school in het kader van een thema. Ook het versieren van de school door de ouderraad bij feesten, cadeaus bij Sinterklaas en versnaperingen bij feesten worden van deze bijdrage betaald. Zodra het bedrag voor een schooljaar bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

U kunt de bijdrage op het volgende rekeningnummer overmaken:
NL93 INGB 0009 1028 63, ten name van OUDERRAAD HET BOVENLAND

Het bedrag kunt u in het geheel betalen, maar u kunt ook een betalingsregeling treffen met de administratief medewerker. Wilt u bij de betaling de naam en groep van uw kind vermelden?

TSO bijdrage
Naast de ouderbijdrage vragen wij ook naar een vergoeding voor de tussenschoolse opvang (TSO)​. Voor meer info klik ​hier