Jeugdgezondheidszorg

​​De Jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar. Elke school heeft contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam van de GGD bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In de meeste gevallen is het eerste contact met de Jeugdgezondheidszorg op de leeftijd van 5 jaar.​
 
Medisch onderzoek
Alle kinderen van 5 jaar ontvangen een uitnodiging voor het Preventief Gezondheids Onderzoek. Dit onderzoek bestaat uit 2 delen: de doktersassistente onderzoekt op school de oren en de ogen van uw kind. Daarna wordt u op een GGD locatie uitgenodigd voor een onderzoek door de schoolarts. Naast dit lichamelijke onderzoek komt ook het functioneren thuis en op school aan de orde. Dit onderzoek wordt, met uw toestemming, nabesproken met de leerkracht.
Ook de 10 jarige kinderen krijgen een oproep van de sociaal verpleegkundige. Kinderen krijgen in het jaar dat zij negen worden een herhalingsvaccinatie tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR) en tegelijkertijd tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP).
Schoolartsen en sociaal verpleegkundigen nemen deel aan besprekingen op school over kinderen waarover de school zich zorgen maakt. Ouders worden hierover altijd van tevoren geïnformeerd. Andere deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn over het algemeen de intern begeleider, een medewerker van de schooladviesdienst (ABC) en anderen die nauw betrokken zijn bij het welzijn van het kind.
Met een zekere regelmaat bekijkt de sociaal verpleegkundige samen met de directeur de veiligheid en hygiëne in de schoolomgeving. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage gemaakt en een verslag met adviezen. 
Indien ouders met twijfel of vragen behoefte hebben aan overleg met medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, is dit telefonisch aan te vragen via telefoonnummer 020-5555732.

Leontine Mulder schoolverpleegkundige
Iris Bremer schoolarts via GGD 
Gebouw “de Kikker”
Evertsweertplantsoen 3a I 1069 RK Amsterdam
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 12:00-12:30u en 14:00-16:00u