Schoolmelk

​​Tijdens de basisschool groeit uw kind van een amper 1 meter lange kleuter uit tot een beginnende puber die straks hoogstwaarschijnlijk boven u uit gaat steken! Voor deze groei zijn veel voedingsstoffen nodig. Een groot deel van de dag brengt uw kind op school door. U kunt de kinderen zelf twee keer drinken en eten meegeven naar school. Wilt u het drinken liever door school laten verzorgen dan kunt u gebruik maken van "Campina op School".
 
Op internet, www.campi​naopschool.nl, kunt u uw keuze (halfvolle melk of drinkyoghurt optimel) kenbaar maken.
Betaling gebeurt door afgifte van een eenmalige machtiging tot automatische afschrijving van uw bankgirorekening. Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht. De eerste dag na een vakantie is er geen schoolmelk.
Het verdelen van de melk wordt gedaan door de conciërge​ Meester Eddy. Hij doet dit 2 x per dag. De eerste keer voor de ochtendpauze en de tweede keer voor de lunch. 
 
Heeft u hier vragen over dan kunt u altijd bij de conciërge, Meester Delano, terecht.