Verzekering

​​Verzekering en aansprakelijkheid
Ook tijdens schooltijd kunnen er altijd ongelukjes gebeuren. Maar wie is daarvoor aansprakelijk? Het bestuur van onze school (ASKO) heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle leerlingen, leerkrachten en hulpouders gedurende de schooltijd. Het bestuur kan alleen aansprakelijk gesteld worden indien er sprake is van grove schuld of plichtsverzuim. Deze aansprakelijkheid geldt ook voor de door de school georganiseerde evenementen zoals schoolreisjes en excursies. Ook tijdens de overblijf is de aansprakelijkheidsverzekering van kracht.
Indien zich een situatie voordoet waardoor iemand tijdens schooltijd schade oploopt, kan men met de leerkracht of directeur van de school contact opnemen. Dez​e zal dan aangeven op welke wijze het aansprakelijk stellen geregeld kan worden. Dat zal altijd schriftelijk moeten gebeuren, waarin een
beschrijving van het voorval en het schadebedrag wordt opgenomen.
Afhandeling van de schadeclaim vindt plaats door het bestuur. Het bestuur zal de claim altijd bij de verzekeringsmaatschappij indienen. Nadat bericht van de verzekeringsmaatschappij is ontvangen zal de indiener zo snel mogelijk geïnformeerd worden.
Voor de leerlingen wordt jaarlijks door de ouderraad een scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering keert uit in het geval van geneeskundige behandeling, blijvende invaliditeit, overlijden of tandheelkundige behandeling. Niet inbegrepen zijn kapotte kleding en brillen. De afgesloten verzekering is uitsluitend van kracht tijdens verblijf op school of andere schoolactiviteiten, alsmede van huis op weg naar school en terug van school naar huis.