Jonge kind

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze leren vooral door middel van spel, spontane en geplande activiteiten. Het onderwijs en de inrichting van de groep zijn daarop afgestemd.

We richten ons zoveel mogelijk op de belevingswereld en interesse van de kinderen en werken daarom vanuit thema’s. We gebruiken hiervoor de units van Early Birds van IPC en de methode ‘Kleuterplein’ als bronnenboek. Het klaslokaal ziet er hierdoor ieder thema weer anders uit. Zo wordt er onder andere een kijktafel, verteltafel en wisselhoek ingericht. Dit gebeurt zoveel mogelijk samen met de kinderen.

We starten in de kleutergroepen elke dag vanuit de kring. Elke dag is er aandacht voor taal- en rekenactiviteiten. Dit zijn activiteiten die de kinderen spelenderwijs voorbereiden op het taal- en rekenonderwijs in groep 3. Daarnaast wordt er veel gespeeld en gewerkt in de spelhoeken en aan tafels. Hier komt het individuele leren tot stand waarbij de leerkracht een begeleidende rol heeft. Elke dag staat er ook bewegingsonderwijs op het programma. Dit kan zijn in de vorm van buitenspel of een gymles in de speelzaal.

Voordat uw kind bij ons op school start, vindt er een intake gesprek plaats waarin u geïnformeerd wordt over de verdere praktische zaken in onze kleutergroepen.