Kernvakken

Op onze school gebruiken we voor de basisvakken eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Deze methodes bieden meer dan voldoende mogelijkheden om te differentiëren. Waar nodig is, is verdiepende of aanvullende materialen op school aanwezig.